Download
elimineer de burger n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
elimineer ‘De Burger’ ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
elimineer ‘De Burger’ !

elimineer ‘De Burger’ !

221 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

elimineer ‘De Burger’ !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. elimineer ‘De Burger’!

 2. “When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills” (Chinees gezegde)

 3. ‘Compactere overheid, sterkere inwoner’ Hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld: “We hebben behoefte aan een ‘participatieve democratie’. Een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties en voorzieningen zijn.” Dit leidt tot een compacte, slagvaardige en faciliterende overheid, een mondige, veerkrachtige samenleving, en zeggenschap van betrokkenen over de aard en inhoud van collectieve voorzieningen.

 4. Participatie en dialoog uit: “De Kracht van Overijssel” “Burgerparticipatie, dichter bij de burger: inwoners van Overijssel nodigen we actief uit hun deskundigheid, ideeën en verwachtingen ten aanzien van opgaven die de leefomgeving van Overijsselaars direct raken en waarvoor de provincie aan de lat staat met ons te delen. Daarvoor zoeken we al dan niet samen met collega-overheden actief en eigentijds (inclusief social media) de dialoog met Overijsselaars. Deze burgerparticipatie moet met name aan de voorkant van activiteiten invulling krijgen; dat is het moment waarop de inbreng maximaal betekenis kan krijgen.”

 5. Vaak prima ‘traditionele’ participatie! Vooral bij infra/wijk projecten: goed en zorgvuldig veel kennis en ervaring aanwezig (keukentafelgesprekken, info-avonden, inspraakrondes, focusgroepen, afstemming met belangengroepen en partners etc.) Burgerinitiatief Burgerpanel

 6. Participatieladder

 7. Simpele vragen… • Wie is/zijn je doelgroep(en)? • Wat wil je van - of met die mensen? • Wat ga je met hun feedback/input doen? • Hoe ga je ze raken en bereiken?

 8. Doelgroepen: gewone, echte mensen… Motivaction: 8 ‘sociale milieus’ vaste normen en waarden: • De traditionele burgerij • De moderne burgerij • Kosmopolieten • Postmoderne hedonisten • Nieuwe conservatieven • Gemaksgeoriënteerden • Opwaarts mobielen • Postmaterialisten

 9. traditionele burgerij

 10. nieuwe conservatieven

 11. x moderne burgerij

 12. gemaksgeoriënteerden

 13. opwaarts mobielen

 14. kosmopolieten x

 15. postmaterialisten

 16. postmoderne hedonisten

 17. Overijssel vs. Nederland Overijssel vs. Nederland kosmopolieten 8% NL 10% kosmopolieten 8% NL 10% nieuwe conservatieven 6% NL 8% nieuwe conservatieven 6% NL 8% post-materialisten 7% NL 10% post-materialisten 7% NL 10% opwaarts mobielen 15% NL 13% opwaarts mobielen 15% NL 13% post- moderne hedonisten 7% NL 11% post- moderne hedonisten 7% NL 11% moderne burgerij 25% NL 22% moderne burgerij 25% NL 22% traditionele burgerij 18% NL 16% traditionele burgerij 18% NL 16% gemaks- georiënteerden 12% NL 10% gemaks- georiënteerden 12% NL 10%

 18. 8 milieu’s: 4 burgerschapsstijlen

 19. Generaties − Vooroorlogse generatie (geboren:1910 - 1930) − Stille generatie (geboren:1931 - 1940) − Protestgeneratie (geboren:1941 - 1955) − Verloren generatie (geboren:1956 -1970) − Pragmatische generatie (geboren: 1971 - 1980) − Grenzeloze generatie (geboren na 1980) - Generatie Z (geboren na 2000)…

 20. Generaties

 21. Burgerschapsstijlen tot 2030

 22. (even terug…) Hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld: “We hebben behoefte aan een ‘participatieve democratie’. Een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties en voorzieningen zijn.” Uitdaging: Over 8 jaar is 66% van burgerschapsstijlen ‘Buitenstaander’ en ‘Pragmatist’ Dat vraagt voor ‘participatieve democratie’ een drastisch andere bestuursstijl/houding

 23. ‘Loslaten in vertrouwen’ (RoB, december 2012) “De ‘vitale samenleving’ bestaat al in Nederland!” “Het is de vitale samenleving die mogelijkheden biedt om de overheid in Nederland compacter te maken. In die volgorde. En niet andersom.” “Ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving vraagt om een urgente en radicale paradigmashift in de functie, rol en werkwijze van de politiek, het bestuur en het ambtelijke apparaat.”

 24. Overheidscommunicatie De klassieke leer: de overheid stuurt met geld, regels en communicatie. Vitale samenleving: • Het eerste wordt schaars. • Het tweede vraagt bestuur om zelfbeperking. • De nadruk moet komen op het derde instrument. Dat stelt nieuwe, hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden, van bestuurders, politici, projectleiders en van ambtenaren.

 25. Bestuursstijlen • Om de afstand kleiner te maken zullen politici,bestuurders en beleidsmakers meer dan nu, flexibel moeten zijn in hun rol en snel kunnen switchen van inhoud en (het controleren van het) bestuur, naar het leggen van contact met mensen. • De communicatiefunctie van de politici/bestuurders wordt even belangrijk als hun controlerende/inhoudelijke functie. (Motivaction; bestuursstijlen notitie provincie Overijssel, februari 2013)

 26. Differentiatie leiderschapsstijlen

 27. Wat werkt in de praktijk? Actief, bescheiden en positief meedoen in dialoog, fysiek en digitaal, vooral vragen stellend. • Door vragen te stellen wordt duidelijker wat deelnemers aan de discussie precies bedoelen. • Bestuurders/projectleiders kunnen helpen meer feiten en gezichtspunten op tafel te krijgen. • Je laat zien dat je de inbreng van mensen serieus neemt. • Je beleeft de discussie zelf en kan beoordelen hoe goed het proces is verlopen.

 28. Social Media? Onzeervaring van de afgelopen 4 jaar: Gebruik, per project/thema, differentiatie in doelgroepen en eeneffectieve cross-mediale mix van communicatie OFFLINE (print) (bijv. H-A-H kranten, magazine, flyers, etc) FYSIEK (oog-in-oog, markten, bijeenkomsten) (bijv. ‘DemocratieSpel’, ‘Eigen Kracht’,) ONLINE (web, digitaal) (bijv. JIJ site, ‘JijDroomt’, Social Media, Basecamp, etc)

 29. Succesvolle participatie is een bewuste houding, mentaliteit, state-of-mind, intern en extern is dynamisch, open tweerichtingsverkeer tussen de doelgroep(en) en leiding/bestuur/instituut/overheid is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, echtheid en openheid

 30. Aanbevolen literatuur Loslaten in vertrouwen Society 3.0 Easycratie Trendrede 2013 In het oog van de orkaan

 31. provincie Overijssel biedt ondersteuning in: • coaching strategisch ‘omdenken’ • doelgroep analyse • participatie strategie • cocreatie - en projectmanagement • cross-mediale communicatie • (gratis!) JIJ & Overijssel platform • coproductie/cocreatie bijdrage • ‘Modern Noaberschap’ pilots