Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Multimediální programy ve výuce biologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Multimediální programy ve výuce biologie

Multimediální programy ve výuce biologie

192 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Multimediální programy ve výuce biologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VIDEO VIDEO Multimediální programy ve výuce biologie SŠ Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný ESF ČR Hl. řešitel projektů: Ivana FELLNEROVÁ(PřF UP Olomouc) VŠ Projekt 3185/2006/F4d financovaný FRVŠ Spoluřešitelé: ÚŽF AVČR Brno, FVL VFU Brno, Gymnázium Slovanské nám. Brno, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc. http://atraktivnibiologie.upol.cz 3a 1a Pro výuku jakéhokoli předmětu je důležitá nejen odborná kvalifikace vyučujícího, ale také způsob prezentace učiva studentům. Současný rozvoj multimediálních počítačových technologií dnes poskytuje pedagogům široké možnosti prezentovat látku názorným a atraktivním způsobem. V biologických disciplínách je názornost dvojnásob důležitá. Integrace znalostí do přehledných Power Point prezentací obohacených animacemi, digitálními mikro- a makrofotografiemi, videosekvencemi, hypertextovými odkazy popř. aktivovanými www stránkami, vytváří zcela novou dimenzi výuky. Výsledkem jsou tématicky ucelené multimediální výukové programy, které jsou atraktivní a přitom mimořádně účinnou formou výuky. Animace 1b 3b STRATEGIE SŠ PROJEKTU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270: • Sestavení 4 x 10 tématických výukových programů pro SŠ • Instruktážní kurz SŠ pedagogů pro práci s multimediálními programy: distanční forma prezenční forma v 10ti členných skupinách • Sestavení 4 obrazových databází Kombinací digitální fotografie s animačními prvky v ppt prezentaci lze docílit velmi reálné představy o funkcích chlopní v průběhu srdečního cyklu (1a,1b). Ještě dokonalejší obraz získáme projekcí videozáznamu vloženého do ppt prezentace. • Bezplatné poskytnutí všech výukových programů a obrazových databází registrovaným účastníkům kurzu Kapilaroskopie žáby: Prezentace experimentů se zvířaty, které jsou omezovány především z etických důvodů, lze suplovat kombinací digitální fotografie (3b), videozáznamu a animované kresby (3a). 10 osob Školené skupiny podle úrovně počítačové gramotnosti 2a Experimenty založené na odběru krve dnes patří ve výuce k těm nejvíce problematickým (z finančních, ale hlavně hygienicko-bezpečnostních důvodů). Formou digitálních fotografií, videozáznamů a aktivních webových odkazů přímo v ppt prezentaci lze princip těchto experimentů studentům velmi dobře přiblížit Animace 4a Rozfázování výkladových diagramů umožňuje učiteli postupně vysvětlit dílčí procesy jinak komplikovaných, vzájemně propojených dějů (4a, 4b). Rychlost i podrobnosti výkladu lze přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny studentů. K jednotlivým krokům je navíc možné se libovolně vracet. Využívání animačních prvků je ideální cesta, jak studentům přiblížit dynamiku biologických procesů. 2a-zorničkový reflex na základě kontrakce duhovky; 2b-šíření vzruchu v srdečním svalu v průběhu srdečního cyklu. 4b Schéma experimentu pro praktická cvičení: Kombinací animované kresby s mikrofotografií můžeme názorně prezentovat postup a předpokládané výsledky jednoduchých experimentů. Animace Fluidní model membrány: Obrázek ukazuje chemické složení buněčných membrán. Animovanou formou jsou prezentovány různé typy pohybů jednotlivých molekul, zodpovědných za fluiditu biologických membrán. 2b Animace

  2. VIDEO VIDEO Multimediální programy ve výuce biologie SŠ Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný ESF ČR Hl. řešitel projektů: Ivana FELLNEROVÁ(PřF UP Olomouc) VŠ Projekt 3185/2006/F4d financovaný FRVŠ Spoluřešitelé: ÚŽF AVČR Brno, FVL VFU Brno, Gymnázium Slovanské nám. Brno, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc. http://atraktivnibiologie.upol.cz 3a 1a Pro výuku jakéhokoli předmětu je důležitá nejen odborná kvalifikace vyučujícího, ale také způsob prezentace učiva studentům. Současný rozvoj multimediálních počítačových technologií dnes poskytuje pedagogům široké možnosti prezentovat látku názorným a atraktivním způsobem. V biologických disciplínách je názornost dvojnásob důležitá. Integrace znalostí do přehledných Power Point prezentací obohacených animacemi, digitálními mikro- a makrofotografiemi, videosekvencemi, hypertextovými odkazy popř. aktivovanými www stránkami, vytváří zcela novou dimenzi výuky. Výsledkem jsou tématicky ucelené multimediální výukové programy, které jsou atraktivní a přitom mimořádně účinnou formou výuky. Animace 1b 3b STRATEGIE SŠ PROJEKTU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270: • Sestavení 4 x 10 tématických výukových programů pro SŠ • Instruktážní kurz SŠ pedagogů pro práci s multimediálními programy: distanční forma prezenční forma v 10ti členných skupinách • Sestavení 4 obrazových databází Kombinací digitální fotografie s animačními prvky v ppt prezentaci lze docílit velmi reálné představy o funkcích chlopní v průběhu srdečního cyklu (1a,1b). Ještě dokonalejší obraz získáme projekcí videozáznamu vloženého do ppt prezentace. • Bezplatné poskytnutí všech výukových programů a obrazových databází registrovaným účastníkům kurzu Kapilaroskopie žáby: Prezentace experimentů se zvířaty, které jsou omezovány především z etických důvodů, lze suplovat kombinací digitální fotografie (3b), videozáznamu a animované kresby (3a). 10 osob Školené skupiny podle úrovně počítačové gramotnosti 2a Experimenty založené na odběru krve dnes patří ve výuce k těm nejvíce problematickým (z finančních, ale hlavně hygienicko-bezpečnostních důvodů). Formou digitálních fotografií, videozáznamů a aktivních webových odkazů přímo v ppt prezentaci lze princip těchto experimentů studentům velmi dobře přiblížit Animace 4a Rozfázování výkladových diagramů umožňuje učiteli postupně vysvětlit dílčí procesy jinak komplikovaných, vzájemně propojených dějů (4a, 4b). Rychlost i podrobnosti výkladu lze přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny studentů. K jednotlivým krokům je navíc možné se libovolně vracet. Využívání animačních prvků je ideální cesta, jak studentům přiblížit dynamiku biologických procesů. 2a-zorničkový reflex na základě kontrakce duhovky; 2b-šíření vzruchu v srdečním svalu v průběhu srdečního cyklu. 4b Schéma experimentu pro praktická cvičení: Kombinací animované kresby s mikrofotografií můžeme názorně prezentovat postup a předpokládané výsledky jednoduchých experimentů. Animace Fluidní model membrány: Obrázek ukazuje chemické složení buněčných membrán. Animovanou formou jsou prezentovány různé typy pohybů jednotlivých molekul, zodpovědných za fluiditu biologických membrán. 2b Animace

  3. VIDEO (různé grafické programy) VIDEO Multimediální programy ve výuce biologie www stránky projektu: atraktivnibiologie.upol.cz SŠ Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný ESF ČR VŠ Projekt 3185/2006/F4d financovaný FRVŠ Spoluřešitelé: ÚŽF AVČR Brno, FVL VFU Brno, Gymnázium Slovanské nám. Brno, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc. Řešitel projektů: Ivana FELLNEROVÁ(PřF UP Olomouc) 3a 1a Pro výuku jakéhokoli předmětu je důležitá nejen odborná kvalifikace vyučujícího, ale také způsob prezentace učiva studentům. Současný rozvoj multimediálních počítačových technologií dnes poskytuje pedagogům široké možnosti prezentovat látku názorným a atraktivním způsobem. V biologických disciplínách je názornost dvojnásob důležitá. Integrace znalostí do přehledných Power Point prezentací obohacených animacemi, digitálními mikro- a makrofotografiemi, videosekvencemi, hypertextovými odkazy popř. aktivovanými www stránkami, vytváří zcela novou dimenzi výuky. Výsledkem jsou tématicky ucelené multimediální výukové programy, které jsou atraktivní a přitom mimořádně účinnou formou výuky. Animace 1b 3b STRATEGIE SŠ PROJEKTU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270: • Sestavení 4 x 10 tématických výukových programů pro SŠ • Instruktážní kurz SŠ pedagogů pro práci s multimediálními programy: distanční forma prezenční forma v 10ti členných skupinách • Sestavení 4 obrazových databází Kombinací digitální fotografie s animačními prvky v ppt prezentaci lze docílit velmi reálné představy o funkcích chlopní v průběhu srdečního cyklu (1a,1b). Ještě dokonalejší obraz získáme projekcí videozáznamu vloženého do ppt prezentace. • Bezplatné poskytnutí všech výukových programů a obrazových databází registrovaným účastníkům kurzu Kapilaroskopie žáby: Prezentace experimentů se zvířaty, které jsou omezovány především z etických důvodů, lze suplovat kombinací digitální fotografie (3b), videozáznamu a animované kresby (3a). 10 osob Školené skupiny podle úrovně počítačové gramotnosti 2a Experimenty založené na odběru krve dnes patří ve výuce k těm nejvíce problematickým (z finančních, ale hlavně hygienicko-bezpečnostních důvodů). Formou digitálních fotografií, videozáznamů a aktivních webových odkazů přímo v ppt prezentaci lze princip těchto experimentů studentům velmi dobře přiblížit Animace 4a Rozfázování výkladových diagramů umožňuje učiteli postupně vysvětlit dílčí procesy jinak komplikovaných, vzájemně propojených dějů (4a, 4b). Rychlost i podrobnosti výkladu lze přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny studentů. K jednotlivým krokům je navíc možné se libovolně vracet. Využívání animačních prvků je ideální cesta, jak studentům přiblížit dynamiku biologických procesů. 2a-zorničkový reflex na základě kontrakce duhovky; 2b-šíření vzruchu v srdečním svalu v průběhu srdečního cyklu. 4b Schéma experimentu pro praktická cvičení: Kombinací animované kresby s mikrofotografií můžeme názorně prezentovat postup a předpokládané výsledky jednoduchých experimentů. Animace Fluidní model membrány: Obrázek ukazuje chemické složení buněčných membrán. Animovanou formou jsou prezentovány různé typy pohybů jednotlivých molekul, zodpovědných za fluiditu biologických membrán. 2b Animace