1 / 4

Multimediální programy ve výuce biologie

VIDEO. VIDEO. Multimediální programy ve výuce biologie. SŠ Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný ESF ČR. Hl. řešitel projektů : Ivana FELLNEROVÁ (PřF UP Olomouc). VŠ Projekt 3185/2006/F4d financovaný FRVŠ. Spoluřešitelé: ÚŽF AVČR Brno, FVL VFU Brno, Gymnázium Slovanské

javier
Télécharger la présentation

Multimediální programy ve výuce biologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VIDEO VIDEO Multimediální programy ve výuce biologie SŠ Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný ESF ČR Hl. řešitel projektů: Ivana FELLNEROVÁ(PřF UP Olomouc) VŠ Projekt 3185/2006/F4d financovaný FRVŠ Spoluřešitelé: ÚŽF AVČR Brno, FVL VFU Brno, Gymnázium Slovanské nám. Brno, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc. http://atraktivnibiologie.upol.cz 3a 1a Pro výuku jakéhokoli předmětu je důležitá nejen odborná kvalifikace vyučujícího, ale také způsob prezentace učiva studentům. Současný rozvoj multimediálních počítačových technologií dnes poskytuje pedagogům široké možnosti prezentovat látku názorným a atraktivním způsobem. V biologických disciplínách je názornost dvojnásob důležitá. Integrace znalostí do přehledných Power Point prezentací obohacených animacemi, digitálními mikro- a makrofotografiemi, videosekvencemi, hypertextovými odkazy popř. aktivovanými www stránkami, vytváří zcela novou dimenzi výuky. Výsledkem jsou tématicky ucelené multimediální výukové programy, které jsou atraktivní a přitom mimořádně účinnou formou výuky. Animace 1b 3b STRATEGIE SŠ PROJEKTU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270: • Sestavení 4 x 10 tématických výukových programů pro SŠ • Instruktážní kurz SŠ pedagogů pro práci s multimediálními programy: distanční forma prezenční forma v 10ti členných skupinách • Sestavení 4 obrazových databází Kombinací digitální fotografie s animačními prvky v ppt prezentaci lze docílit velmi reálné představy o funkcích chlopní v průběhu srdečního cyklu (1a,1b). Ještě dokonalejší obraz získáme projekcí videozáznamu vloženého do ppt prezentace. • Bezplatné poskytnutí všech výukových programů a obrazových databází registrovaným účastníkům kurzu Kapilaroskopie žáby: Prezentace experimentů se zvířaty, které jsou omezovány především z etických důvodů, lze suplovat kombinací digitální fotografie (3b), videozáznamu a animované kresby (3a). 10 osob Školené skupiny podle úrovně počítačové gramotnosti 2a Experimenty založené na odběru krve dnes patří ve výuce k těm nejvíce problematickým (z finančních, ale hlavně hygienicko-bezpečnostních důvodů). Formou digitálních fotografií, videozáznamů a aktivních webových odkazů přímo v ppt prezentaci lze princip těchto experimentů studentům velmi dobře přiblížit Animace 4a Rozfázování výkladových diagramů umožňuje učiteli postupně vysvětlit dílčí procesy jinak komplikovaných, vzájemně propojených dějů (4a, 4b). Rychlost i podrobnosti výkladu lze přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny studentů. K jednotlivým krokům je navíc možné se libovolně vracet. Využívání animačních prvků je ideální cesta, jak studentům přiblížit dynamiku biologických procesů. 2a-zorničkový reflex na základě kontrakce duhovky; 2b-šíření vzruchu v srdečním svalu v průběhu srdečního cyklu. 4b Schéma experimentu pro praktická cvičení: Kombinací animované kresby s mikrofotografií můžeme názorně prezentovat postup a předpokládané výsledky jednoduchých experimentů. Animace Fluidní model membrány: Obrázek ukazuje chemické složení buněčných membrán. Animovanou formou jsou prezentovány různé typy pohybů jednotlivých molekul, zodpovědných za fluiditu biologických membrán. 2b Animace

  2. VIDEO VIDEO Multimediální programy ve výuce biologie SŠ Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný ESF ČR Hl. řešitel projektů: Ivana FELLNEROVÁ(PřF UP Olomouc) VŠ Projekt 3185/2006/F4d financovaný FRVŠ Spoluřešitelé: ÚŽF AVČR Brno, FVL VFU Brno, Gymnázium Slovanské nám. Brno, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc. http://atraktivnibiologie.upol.cz 3a 1a Pro výuku jakéhokoli předmětu je důležitá nejen odborná kvalifikace vyučujícího, ale také způsob prezentace učiva studentům. Současný rozvoj multimediálních počítačových technologií dnes poskytuje pedagogům široké možnosti prezentovat látku názorným a atraktivním způsobem. V biologických disciplínách je názornost dvojnásob důležitá. Integrace znalostí do přehledných Power Point prezentací obohacených animacemi, digitálními mikro- a makrofotografiemi, videosekvencemi, hypertextovými odkazy popř. aktivovanými www stránkami, vytváří zcela novou dimenzi výuky. Výsledkem jsou tématicky ucelené multimediální výukové programy, které jsou atraktivní a přitom mimořádně účinnou formou výuky. Animace 1b 3b STRATEGIE SŠ PROJEKTU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270: • Sestavení 4 x 10 tématických výukových programů pro SŠ • Instruktážní kurz SŠ pedagogů pro práci s multimediálními programy: distanční forma prezenční forma v 10ti členných skupinách • Sestavení 4 obrazových databází Kombinací digitální fotografie s animačními prvky v ppt prezentaci lze docílit velmi reálné představy o funkcích chlopní v průběhu srdečního cyklu (1a,1b). Ještě dokonalejší obraz získáme projekcí videozáznamu vloženého do ppt prezentace. • Bezplatné poskytnutí všech výukových programů a obrazových databází registrovaným účastníkům kurzu Kapilaroskopie žáby: Prezentace experimentů se zvířaty, které jsou omezovány především z etických důvodů, lze suplovat kombinací digitální fotografie (3b), videozáznamu a animované kresby (3a). 10 osob Školené skupiny podle úrovně počítačové gramotnosti 2a Experimenty založené na odběru krve dnes patří ve výuce k těm nejvíce problematickým (z finančních, ale hlavně hygienicko-bezpečnostních důvodů). Formou digitálních fotografií, videozáznamů a aktivních webových odkazů přímo v ppt prezentaci lze princip těchto experimentů studentům velmi dobře přiblížit Animace 4a Rozfázování výkladových diagramů umožňuje učiteli postupně vysvětlit dílčí procesy jinak komplikovaných, vzájemně propojených dějů (4a, 4b). Rychlost i podrobnosti výkladu lze přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny studentů. K jednotlivým krokům je navíc možné se libovolně vracet. Využívání animačních prvků je ideální cesta, jak studentům přiblížit dynamiku biologických procesů. 2a-zorničkový reflex na základě kontrakce duhovky; 2b-šíření vzruchu v srdečním svalu v průběhu srdečního cyklu. 4b Schéma experimentu pro praktická cvičení: Kombinací animované kresby s mikrofotografií můžeme názorně prezentovat postup a předpokládané výsledky jednoduchých experimentů. Animace Fluidní model membrány: Obrázek ukazuje chemické složení buněčných membrán. Animovanou formou jsou prezentovány různé typy pohybů jednotlivých molekul, zodpovědných za fluiditu biologických membrán. 2b Animace

  3. VIDEO (různé grafické programy) VIDEO Multimediální programy ve výuce biologie www stránky projektu: atraktivnibiologie.upol.cz SŠ Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný ESF ČR VŠ Projekt 3185/2006/F4d financovaný FRVŠ Spoluřešitelé: ÚŽF AVČR Brno, FVL VFU Brno, Gymnázium Slovanské nám. Brno, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc. Řešitel projektů: Ivana FELLNEROVÁ(PřF UP Olomouc) 3a 1a Pro výuku jakéhokoli předmětu je důležitá nejen odborná kvalifikace vyučujícího, ale také způsob prezentace učiva studentům. Současný rozvoj multimediálních počítačových technologií dnes poskytuje pedagogům široké možnosti prezentovat látku názorným a atraktivním způsobem. V biologických disciplínách je názornost dvojnásob důležitá. Integrace znalostí do přehledných Power Point prezentací obohacených animacemi, digitálními mikro- a makrofotografiemi, videosekvencemi, hypertextovými odkazy popř. aktivovanými www stránkami, vytváří zcela novou dimenzi výuky. Výsledkem jsou tématicky ucelené multimediální výukové programy, které jsou atraktivní a přitom mimořádně účinnou formou výuky. Animace 1b 3b STRATEGIE SŠ PROJEKTU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270: • Sestavení 4 x 10 tématických výukových programů pro SŠ • Instruktážní kurz SŠ pedagogů pro práci s multimediálními programy: distanční forma prezenční forma v 10ti členných skupinách • Sestavení 4 obrazových databází Kombinací digitální fotografie s animačními prvky v ppt prezentaci lze docílit velmi reálné představy o funkcích chlopní v průběhu srdečního cyklu (1a,1b). Ještě dokonalejší obraz získáme projekcí videozáznamu vloženého do ppt prezentace. • Bezplatné poskytnutí všech výukových programů a obrazových databází registrovaným účastníkům kurzu Kapilaroskopie žáby: Prezentace experimentů se zvířaty, které jsou omezovány především z etických důvodů, lze suplovat kombinací digitální fotografie (3b), videozáznamu a animované kresby (3a). 10 osob Školené skupiny podle úrovně počítačové gramotnosti 2a Experimenty založené na odběru krve dnes patří ve výuce k těm nejvíce problematickým (z finančních, ale hlavně hygienicko-bezpečnostních důvodů). Formou digitálních fotografií, videozáznamů a aktivních webových odkazů přímo v ppt prezentaci lze princip těchto experimentů studentům velmi dobře přiblížit Animace 4a Rozfázování výkladových diagramů umožňuje učiteli postupně vysvětlit dílčí procesy jinak komplikovaných, vzájemně propojených dějů (4a, 4b). Rychlost i podrobnosti výkladu lze přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny studentů. K jednotlivým krokům je navíc možné se libovolně vracet. Využívání animačních prvků je ideální cesta, jak studentům přiblížit dynamiku biologických procesů. 2a-zorničkový reflex na základě kontrakce duhovky; 2b-šíření vzruchu v srdečním svalu v průběhu srdečního cyklu. 4b Schéma experimentu pro praktická cvičení: Kombinací animované kresby s mikrofotografií můžeme názorně prezentovat postup a předpokládané výsledky jednoduchých experimentů. Animace Fluidní model membrány: Obrázek ukazuje chemické složení buněčných membrán. Animovanou formou jsou prezentovány různé typy pohybů jednotlivých molekul, zodpovědných za fluiditu biologických membrán. 2b Animace

More Related