Download
konomistyring og budgettering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Økonomistyring og budgettering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Økonomistyring og budgettering

Økonomistyring og budgettering

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Økonomistyring og budgettering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Økonomistyring og budgettering Kapitel 5 Budgetstyring og -kontrol

 2. Indlæringsmål • Budgetkontrollens placering i økonomistyringens selvregulerende kredsløb • Afvigelsestyper og deres betydning • Opsplitning på forklarende komponenter af • Dækningsbidrags-afvigelser • Kapacitetsomkostnings-afvigelser • Balance-afvigelser • Likviditetsafvigelser

 3. 5.1 Budgetstyringens selvregulerende kredsløb

 4. 5.1.1 Afvigelsestyper • Registreringsfejl / -mangler • Konteringer på forkerte konti (art, sted, formål) • Konteringer på forkert periode • Kontering mangler • Tidsforskydningsafvigelser • Salg, produktion, indkøb er tidsmæssigt forrykket i forhold til budgettet • Afvigelser p.g.a. af ændrede forudsætninger • Afvigelsernes væsentlighed og konsekvenser

 5. Dækningsbidrags-afvigelse

 6. 5.2 Budgetkontrol – efter 1. kvartal

 7. Afsætning / Omsætning – 1. kvartal

 8. Efterkalkulationer 1. kvartal

 9. Prisafvigelser Effektivitets-afvigelser Ændrede mængder / produktmix Dækningsbidragsafvigelsens komponenter

 10. Afvigelse i afsat mængde / produktmix 36.750

 11. Salgspris-afvigelse

 12. Materialeomkostnings-afvigelsen

 13. Lønomkostnings-afvigelsen

 14. Standarddækningsbidrags-afvigelse (standard=forkalkulation)

 15. Revurderet dækningsbidrag • Uændret afsætning året ud • Salgspriser holder • Effektivitets-forbedringer kan fastholdes • Indkøbspriser kan fastholdes Forudsætninger:

 16. Væsentlighed Både store og små afvigelser Årsager til afvigelser Konsekvens Ingen Korrektion Planrevision Kapacitetsomkostninger 1. kvartal

 17. Afvigelser? Hvilke? Årsager Væsentlighed Er lagerpolitikken opfyldt? Kassekredittens forbedring Komponenter? Balance pr. 31.3.

 18. Likviditetsopgørelse – cashflowpr. 31.3.

 19. Appendix 1Dækningsbidragsafvigelsen

 20. Appendix 2Eksempel på budget-kontrolrapport

 21. Forts.

 22. Forts.

 23. Forts.

 24. Forts.

 25. Budgetkontrol Afvigelsestyper For-/efterkalkulationer DB-afvigelse p.g.a. Ændret produktmix Ændrede salgsmængder Ændrede salgspriser Bedre effektivitèt Ændrede indkøbspriser Standarddækningsbidrags-afvigelsen Revurdering af årets dækningsbidrag Kapacitetsomkostnings-afvigelser Revurdering af årets kapacitetsforbrug Nøgleord