Download
2009 c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
אשכולות - מיתר כביש לשום מקום- פרק ג פברואר 2009 שאול אריאלי C- PowerPoint Presentation
Download Presentation
אשכולות - מיתר כביש לשום מקום- פרק ג פברואר 2009 שאול אריאלי C-

אשכולות - מיתר כביש לשום מקום- פרק ג פברואר 2009 שאול אריאלי C-

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

אשכולות - מיתר כביש לשום מקום- פרק ג פברואר 2009 שאול אריאלי C-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. אשכולות - מיתרכביש לשום מקום- פרק גפברואר 2009שאול אריאלי C-

 2. השתלשלות העניינים.. • המועצה האזורית הר חברון שבגדה המערבית הוקמה ב-1982 ומונה כיום 15 ישובים ו- 5000 נפש. • חלק מ-15 יישוביה החלו את דרכם כמאחזי נח"ל. • לדוגמא, הישוב אשכולות(מצפה להב), הוקם בעת אשור הממשלה את תוכניתו של שר הביטחון (שרון) להקמת מאחזי נח"ל ביהודה ושומרון, ב- 14 בפברואר 1982. ב-1992 המקום אוזרח.

 3. מטרת התוכנית הייתה – הקמת מאחזי נח"ל וישובים בדרום הר חברון באופן שיצור חיץ ביטחוני ודמוגראפי בין דרום הגדה וצפון הנגב. • אך גם לאחר חתימת הסכם הביניים ב-1995, התוכנית קודמה ביתר שאת, בין היתר, על ידי בנייתו של כביש 317 המחבר את כרמל ומעון מערבה למיתר. ב-1997 אושר כביש אשכולות – טנא ובנייתו הושלמה בשנת 2000.

 4. כביש 60 יטא כביש 317 כרמל כביש אשכולות-טנא דהרייה מעון אשכולות שמעה סוסיא סמוע טנא רמאדין מצדות יהודה סנסנה הקו הירוק

 5. באוקטובר 2003 מאשרת ממשלת ישראל את תוואי המכשול באזור זה כמו בגדה כולה. התוואי תואם את התוכנית הראשונית שהתווה שרון ב-1982 לספח מרחב זה לישראל. תוואי הגדר 2003

 6. מדובר היה בשטח ענק בן עשרות אלפי דונמים המשמש את הפלסטינים למרעה וחקלאות עונתית על"פ המו"מ שהתקיים לא היה כול סיכוי למהלך כזה

 7. פסיקת בג"ץ בתיק בית סוריק ביוני 2004 הכריחה את ממשלת ישראל בראשות שרון לשנות את תוואי המכשול כולו בפברואר 2005. גם באזור זה נאלצו לגנוז את התוכנית לבסס את גבול הקבע של ישראל באמצעות הגדר , וקבעו את התוואי החדש על הקו הירוק. תוואי הגדר 2005

 8. אך הניסיון לעצב את המציאות על פי התוכנית הישנה לא פסק- מערכת הביטחון הציבה מעקה בטון בגובה של 82 ס"מ לאורך 41 ק"מ בצמוד לכביש 317 וכביש 60. בבג"ץ הוא אף זכה להיקרא "מעקה הביטחון".

 9. לצורך הצבת המעקה הוכשרו 3 מטרים נוספים בשול הדרך הצפוני... בעלות של...

 10. בג"ץ לא "בלע" את "התרגיל" והורה לפרק את מעקה הבטון לאחר שהנחתו הושלמה. מערכת הביטחון ניסתה "להתחכם" ולא למלא אחר פסיקת בג"ץ. הדיון בביזיון בית המשפט נסתיים ביולי 2007 בפסיקה חוזרת לפירוק המעקה ובהשתת הוצאות על המדינה. ..בינתיים.. כמו במקומות אחרים המקום "זכה" לתגבור של "מאחזים לא מורשים"...

 11. מערכת הביטחון מפרקת את מעקה הבטון לאורך 41 ק"מ!!!!

 12. ומה קרה עם כביש אשכולות –טנא? זה שהושקעו בו 30 מיליון שקלים בבנייתו?

 13. מבט ממזרח נחסם לתנועה!!!!!

 14. הכביש לטנא חסימת עפר לכוון אשכולות

 15. כביש שומם !!!

 16. גם מעקה הבטיחות מברזל עשה את דרכו להתכה בעזרתם של גנבי המתכות

 17. הכביש נאכל לאיטו... אך אין זה פוגע ביכולתו לשמש את כלי הרכב של הבדואים במקום

 18. כך נגמר הכביש המפואר עם הגיעו לאשכולות. שער היישוב סגור.

 19. ומה קרה עם מעקה הבטון?

 20. חלקו משמש כמחסום לכלי רכב לאורך הדרך המובילה למאחז הלא מורשה- חוות טליה חוות טליה

 21. 9 ק"מ נוספים הונחו בבקעת ערד למניעת מעבר של כלי רכב מהגדה המערבית לישראל

 22. ..ולסכום.. כסף רב הושקע בתשתית נעדרת כול שימוש שעה שמקומות הומי אדם ותנועה במדינת ישראל משוועים לשיפור תשתיות הכבישים היכולים לשפר את הנגישות והפיתוח הכלכלי ולהפחית בתאונות הדרכים הקטלניות. הלקח לא נלמד, כפי שראינו בשתי המצגות הקודמות של בית אריה –עופרים ומבשרת אדומים!כסף רב נזרק לטמיון בניסיון לעצב מציאות שסיכוייה לחבל בסיכוי להגיע להסדר קבע גדולים יותר מאשר סיכוייה לממש את תוכניות הסיפוח!