1 / 69

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !. Svenska Migränsällskapets 35-år !. Med anledning av Svenska Migränsällskapets 35-års jubileum hälsar er välkomna till Göteborg.

jovan
Télécharger la présentation

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !

 2. Svenska Migränsällskapets 35-år ! Med anledning av Svenska Migränsällskapets 35-års jubileum hälsar er välkomna till Göteborg. Svenska Migränsällskapet bildades 1968 på initiativ av Professor Per Olov Lundberg, som länge var ordförande. Syftet är att befrämja kunskaps- och hälsovårdsutvecklingen inom området migrän och andra huvudvärksformer. Detta sker genom att anordna möten, utbildningsaktiviteter och att stödja forskning. Antalet medlemmar är i dag drygt 100. Hemsida: www.migransallskapet.org

 3. Förfrågan om föreläsningsämnen • Epidemiologi • Huvudvärk hos barn- och ungdom • Kardio- och cerebrovaskulära säkerhetsaspekter • Behandlingsrekommendationer • Patofysiologi • Läkemedelsassocierad huvudvärk • Hälsoekonomiska aspekter på huvudvärk • Framtida terapialternativ • Hormoner och migrän • Diagnostisering av primära huvudvärksåkommor • Huvudvärk ur tandläkarens perspektiv • Övrigt

 4. Ranking av föreläsningsämnen • Behandlingsrekommendationer • Diagnostisering av primära huvudvärksåkommor • Läkemedelsutlöst huvudvärk • Alternativa behandlingsformer • Huvudvärk hos barn- och ungdom

 5. PROGRAM - ”På begäran”Huvudvärksdagen 15 maj 2003, Göteborg 10:00 Samling, registrering och kaffe. Lisebergsteatern 10:20 Inledning - Carl Dahlöf, Göteborg 10:30 Diagnostisering av primära huvudvärksåkommor. Mattias Linde, Göteborg 11:00 Behandlingsrekommendationer. Carl Dahlöf, Göteborg 11:30 Läkemedelsutlöst huvudvärk. Pia Linton-Dahlöf, Göteborg 12:00 Lunch på Huvudrestaurangen Liseberg

 6. PROGRAM - ”På begäran”Huvudvärksdagen 15 maj 2003, Göteborg 13:30 Alternativa behandlingsformer. Jane Carlsson, Göteborg 14:00 Huvudvärk hos barn- och ungdomar. Åsa Fichtel, Uppsala 14:30 Kaffe 15:00 Gästföreläsning: Does BOTOX have a place in headache management?Ninan Matthew, Houston 16:00 Diskussion och avslutning. Carl Dahlöf, Göteborg 16:30 Årsmötesförhandlingar Svenska Migränsällskapet, Lisebergsteatern

 7. Behandlingsrekommendationer Göteborg 15 Maj, 2003 Professor Carl G.H. Dahlöf Institutionen för klinisk neurovetenskap Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

 8. Målsättning med omhändetagandet • Bestämma huvudvärkstyp och anfallsfrekevens • Förklara tillståndet och ge lugnande besked • Introducera huvudvärkskalender • Påvisa triggerfaktorer • Faställa förekomst av co-morbid tillstånd • Lämplig för individen anpassad behandling

 9. Behandlingsprinciper • Icke-farmakologisk behandling • Akut läkemedelsbehandling • Förebyggande läkemedelsbehandling • INDIVIDUALISERAD !

 10. Migränbehandling • Anfallsbehandling • Akut ospecifik behandling • Akut migränspecifik behandling • Förebyggande behandling • Icke-farmakologisk behandling • Läkemedelsbehandling

 11. Anfallsbehandling med läkemedel vid migrän Analgetika NSAIDs Opiater 5-HT agonister Anti - emetika 1B/1D

 12. Lätt / måttlig migränhuvudvärk • Acetylsalicylsyra (ASA) Brustablett 0,5-1 g x 1-4 • Paracetamol Brustablett eller suppositorium 0,5-1 g x 1-4 Kombinationspreparat: • ASA + Koffein Brustablett 0,5-1 g x 1-4 • Paracetamol + Kodein Brustablett eller suppositorium 0,5-1 g x 1-4

 13. Måttlig migränhuvudvärk med illamående • Metoklopramid Tablett 10-20 mg eller suppositorium 20 mg x 1-2 • ASA + Metoklopramid Dospulver 900 mg ASA + 10 mg Metoklopramid • ASA Brustablett 0,5-1 g x 1-4 • Paracetamol Brustablett eller suppositorium 0,5-1 g x 1-4 • NSAID-preparat Diklofenak-Kalium Tablett 50-100 mg eller suppositorium 50-100 mg x 1-2 Ibuprofen Tablett 400-600 mg x 1-3 Ketoprofen Tablett 50-100 mg eller suppositorium 50-100 mg x 1-2Naproxen Tablett 250-750 mg eller suppositorium 250-500 mg x 1-2

 14. Svår migränhuvudvärk med illamående Migränspecifika läkemedel: • Ergotaminer • Triptaner

 15. Triptanernas möjliga angreppspunkter inom det trigeminovsakulära systemet Goadsby PJ, Lipton RB and Ferrari MD, N Eng J Med 2002;346:257-270

 16. Key Differences Ergots vs. “Triptans” Ergots Triptans 5-HT 1A ++++ + 1B +++ ++ 1D +++ +++ 2A +++ – 2C +++ – Adrenergic a 1 +++ – a 2 +++ – Dopamine D2 +++ – Nausea/Emesis/Dysphoria Anti-migraine Unnecessary Vascular Effects Asthenia Dizziness G.I./Nausea/Emesis

 17. Ergotaminer • Smalt “terapeutiskt fönster” • Låg biologisk tillgänglighet • Långsamt insättande effekt • Avsaknad av välgrundade doseringsrekommendationer • Interaktion med erytromycin

 18. Ergotamin and Dihydroergotamin (DHE) • Det finns inte mycket som talar för att man skall använda / förskriva ergotaminer vid anfallsbehandling av migrän • Vid behov av migränspecifik anfallsbehandling bör man åtminstone vid nyförskrivning använda selektiva 5-HT1B/1D agonister Ref. Tfelt-Hansen, P., Saxena, P.R., Dahlöf, C., et al.Ergotamine in the acute treatment of migraine: a review and European consensus, Brain, 123 (2000) 9-18.

 19. * “Oselektiva triptaner” ** “Selektiva ergotaminer” Migränspecifika substanser(5-HT1B/1D –agonister) • Ergotamin * • Dihydroergotamin * • Sumatriptan ** • Zolmitriptan ** • Naratriptan ** • Rizatriptan ** • Almotriptan ** • Eletriptan ** • Frovatriptan **

 20. Svår migränhuvudvärk - Ergotaminer • Dihydroergotamin (Migranal 0,5 mg/dos, Orstanorm 1 mg/ml) Nässpray 1-2 mg eller injektion 0,5 mg • Ergotamin (Anervan 0,5 mg, 1 mg, Cafergot 1 mg, 2 mg) Tablett 0,5-2 mg eller suppositorium 1-2 mgOBS! Såväl triptaner som ergotaminer kan vid behov kombineras med metoklopramid (Primperan) tablett 10-20 mg, Supp. 20 mg alt. 10 mg intramuskulär injektion x 1.

 21. Svår migränhuvudvärk - Triptaner • Almotriptan (Almogran 12,5 mg) Tablett 12.5 mg • Eletriptan (Relpax 40 mg) Tablet 40 mg • Naratriptan (Naramig 2,5 mg) Tablett 2,5-5 mg • Rizatriptan (Maxalt 5 mg, 10 mg) Tablett 5-10 mg eller smälttablett 5-10 mg • Sumatriptan (Imigran 12 mg/ml, 10 mg, 20 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg) Tablett 50-100 mg, nässpray 20 mg, suppositorium 25 mg eller injektion 6 mg • Zolmitriptan (Zomig 2,5 mg, 5 mg) Tablett 2,5-5 mg smälttablett 2,5-5 mg eller nässpray 2,5–5 mg.

 22. Önskemål kring migränmedicinering • Snabbt insättande effekt • Konsekvent effekt • Få biverkningar • Lätta att använda • Enkel dosering • Helst via munnen

 23. Administreringsvägar Injection: Via munnen Under tungan Via näsan Subcutaneous Via inandning Via ändtarmen Intramuscular • Injektion: • Subkutan • Intramuskulär • Intravenös • Intrathecal • Epitelytor: • Nässlemhinna • Huden • Kornea • Vagina Intravenous Intrathecal

 24. Vilken beredningsform föredrar Du mest?(Ge ett alternativ) Procent av 444 HIS-migräniker Dahlöf C/SIFO 1997

 25. Absorption av LM givet via munnen under normala förhållanden Magsäck-motorik / tömning, Halveringstid av maginnehåll cirka 30 minuter

 26. Absorption av LM givet via munnen under migränanfall X X Triptanen sumatriptan har visats kunna fördröja magsäckstömningen på friska försökspersoner genom att aktivera 5-HT1 receptorer på myenteriska neuron i magsäcksväggen, vilket medför att de proximala delarna av magsäcken (fundus) relaxerar. (Tack J. Acad Geneeskd Belg, 2000;62:183-207)

 27. Jämförelse av fyra olika administreringsvägar

 28. Hur skall man behandla migrän? Trappstegsbehandling - “Step-care” Nivå-behandling - “Stage care” Stratifierad behandling

 29. Migränbehandling - ”Step-care” Migränspecifik Behandling Triptaner DHE ASA Paracetamol NSAID Antiemetika 3:e hands alt. ASA Paracetamol NSAID 2:a hands alt. Själv (OTC) medicinering 1:a hands alt. ----------------Svårighetsgrad----------

 30. Icke-farmakologiskbehandling Analgetika/NSAIDs Triptaner Stratifierad behandling Diagnos & Medicinbehov Handikappsgrad Utvärdering av behandling Konsultation

 31. Nivåbehandling - ”Stage care” ”Utgör en bra kompromiss där man eskalerar behandlingen inom det individuella migränanfallet”

 32. Migränanfallet I I I Symtomintensitet Maximal Mkt svår Svår Måttlig Lindrig 4-72 0 Anfallsduration (timmar)

 33. Nivåbehandling a I Symtomintensitet Maximal Mkt svår Svår Måttlig Lindrig 4-72 0 Anfallsduration (timmar)

 34. Nivåbehandling b I II Symtomintensitet Maximal Mkt svår Svår Måttlig Lindrig 4-72 0 Anfallsduration (timmar)

 35. Nivåbehandling c II Symtomintensitet Maximal Mkt svår Svår Måttlig Lindrig 4-72 0 Anfallsduration (timmar)

 36. Nivåbehandling - ”Stage care” Potential fördelar: • Flexibelt behandlingssätt • Passar väl in på individens normala beteende • Tillfredsställer individens medikamentella behov • Förbehandling med antiemetikum kan medföra en konsekventare effekt vid akut behandling med migränspecifika preparat. • Kostnadseffektiv • ”Invändningsfri”

 37. Triptan - Optimal behandling? • Behandla tidigt under anfallet • Vila/koppla av under 1 timma • Behandla återfall med ytterligare 1 dos

 38. Triptan - Optimal behandling? • Högst 2 doseringar per 24 timmar • > 4 timmar mellan dosering • Högst 5 doseringar per attack

 39. AIM Nuvarande akutbehandling - Besök 1 5 läkemedel 2% 4 läkemedel 10% 3 läkemedel 14% 1 läkemedel 38% 2 läkemedel 36%

 40. AIM Akut behandling av migän - Besök 1 N=206Aldrig Tidigare Nuvarande (%) (%) (%) Analgetika 12 42 46 NSAID 58 29 13 Ergotaminer 38 4913 Triptaner 17 1271 Antiemetika 83 12 4

 41. AIM Nuvarande behandlingsvar -Besök 1 Dåligt Måttligt Bra (%) (%) (%) Analgetika(n=94) 39 51 10 NSAID (n=26) 23 35 42 Ergotaminer (n=26) 0 23 77 Triptaner (n=146) 0 4 96 Antiemetika (n=9) 0 56 44

 42. Akut symtomatisk behandling 2002(1044 patienter fick läkemedel utskrivet under perioden)

 43. Principer vid akut anfallsbehandling • “Alla” är i behov av akut anfallsbehandling • Behandla tidigt under huvudvärksfasen • Använd korrekt dos och beredningsform • Behandla maximalt 2-3 dagar per vecka • Överväg förebyggande behandling

 44. Undvik Kronisk Daglig Huvudvärk • Förskriv inte för stora mängder läkemedel till patienten • Följ upp med hjälp av huvudvärksdagbok • Stanna upp och tänk efter om effekten minskar eller uteblir

 45. Migränbehandling • Anfallsbehandling • Akut ospecifik behandling • Akut migränspecifik behandling • Förebyggande behandling • Icke-farmakologisk behandling • Läkemedelsbehandling

 46. Migrän - ”migräntröskel” • Mottagligheten för ett migränanfall kan variera beroende på individens ”migräntröskel” (individens känslighet för anfallsutlösande faktorer) vilken kan varierar över tiden

 47. Tröskelteorin Interna och externa faktorer samt medicinering påverkar neuronal excitabilitet och därigenom tröskelns nivå ”Migräntröskel” Starkt ljus Väderleksförändring Avslappning efter stress Östrogenbortfall Sömnbrist Källa: MacGregor E.A. Cephalalgia 1996;16:11-21

 48. Icke farmakologisk migränprofylax Eliminera ‘triggerfaktorer Regelbundna vanor Akupunktur Fysioterapi

 49. Icke-farmakologisk migränprofylax Ändrad livsstil - Eliminera utlösande faktorer - Regelbundna vanor avseende sömn, mat Sjukgymnastik - Avspänning, akupunktur, m.m. Sjukskrivning - Korttid, deltid - Karensdag Psykoterapi

 50. Icke-farmakologisk migränprofylax Vilka behandlingsformer har du provat som ej är läkemedel? Undviker det jag vet är utlösande faktorer Att sova mer Massage Akupunktur Sjukgymnastik Har migrän men har ej fått migrändiagnos av läkare/ specialist, 228 personer Motionsträning Fått migrändiagnos av läkare/specialist, 194 personer Meditation, yoga Fasta Annat 0 10 20 30 40 50 60 %

More Related