Download
darwin och evolutionen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Darwin och evolutionen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Darwin och evolutionen

Darwin och evolutionen

334 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Darwin och evolutionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Darwin och evolutionen Föreläsning Terra Nexu ht 2013 Jenny Manning

 2. Charles Darwin 1809-1882 • Naturforskare • Son till en läkare • Gifte sig med sin kusin • Utbildning och ekonomi • Jorden-runt-resa 1831-1836 • Galapagosöarna • Bibliotek och fältstudier • Många forskarkollegor

 3. Darwins stora resa

 4. Galapagosöarna – tanken vaknar • Finkfåglar och sköldpaddorna • Alla utvecklades olika • Tillräckligt lika för att vara släkt

 5. Vad är evolution? • Det är läran om vår utveckling

 6. Arternas ursprung • 1859 The originof species • Innehöll tanken om arternas ursprung • Evolutionsläran inspirerades av Mengler • Tog inte upp människans ursprung utan antydde bara vårt ursprung… • Väckte många reaktioner • Dåtidens kyrka motsatte sig Darwins ideer.

 7. Evolutionsteorins 4 punkter • Överproduktion i naturen – det föds fler ungar än vad som överlever • Variation mellan avkommorna – några blir större än de andra • Det naturliga urvalet – den mindre får svårare att överleva • Kampen om tillvaron – konkurrens och den starkes överlevnad

 8. Anpassning till arten • Den starkes överlevnad gör att de nya ungar som föds har större chans att överleva. • Generna förs vidare…. • Förutsättningarna har ökat för att ungarna i sin tur kan överleva….

 9. Anpassning till miljön • Arter som lever på samma område har två val • Antingen konkurrera om maten • Anpassa sig till varandra och hitta alternativa födokällor.

 10. Den enes bröd den andres död… • Kampen om föda • Kampen om livsutrymme och boyta • Kampen mot omgivningen • Klimatet och platsen • Anpassning……….

 11. Djurens anpassning • Vissa tar hand om sina ungar i flera år…. • Reflexen att hålla sig kvar avgör om man överlever eller inte.

 12. Förmågan att gömma sig • Gör att fler ungar överlever de första månaderna

 13. Från nyfödd till överlevare… • Förmågan att snabbt komma på fötter kan avgöra om du överlever på savannen..

 14. Leva tillsammans • Att anpassa sig genom att äta olika föda

 15. Konkurrenter om födan • Vissa lever på samma områden och äter samma föda…… Varje dag är en kamp.. • De har valt olika strategier för att överleva och utvecklats olika för att anpassa sig till sitt sätt att leva

 16. Släktskap

 17. Vårt ursprung Vetenskapliga spår genom tiderna

 18. Kunde det ha blivit såhär???????

 19. Utvecklingsträd Släktskap