Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Závěr dopisu – ustálená spojení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 3. Text dopisu • představíme se • prezentujeme sebe nebo svou firmu, školu, úřad, instituci apod. • stručně formulujeme důvod, motivaci dopisu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 4. Zakončení dopisu • dopis zakončíme závěrečným pozdravem a podpisem • pod úřední dopis umístíme razítko • součástí bývají přílohy • někdy uvádíme rozdělovník Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 5. Závěrečný pozdrav • považuje se za další odstavec • začínáme od stejné svislice jako předcházející odstavce • od posledního řádku ho oddělujeme jedním prázdným řádkem • za pozdravem nepíšeme tečku • může být součástí poslední věty nebo souvětí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 6. Příklady závěrečných pozdravů Osobní dopisy „Se srdečným (přátelským, upřímným …) pozdravem“ „S poděkováním“ Oficiální dopisy „S pozdravem“ „Na spolupráci se těší“ „Na shledanou se těší“ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 7. Vlastnoruční podpis • každý dopis podepisujeme • i v úředním dopise je podpis vlastnoruční • mezi pozdravem a vytištěným jménem vynecháváme tři řádky - výjimkou je elektronická pošta Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 8. Razítko • není povinné • otiskneme ho nad vlastnoručním podpisem - používají ho firmy, úřady nebo instituce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 9. Přílohy • přikládáme-li k dopisu jiné dokumenty, uvádíme je pod hlavičkou „Příloha, Přílohy“ • text „Příloha“ je zvýrazněn stejným způsobem jako heslovitý údaj „věc“ • více příloh uvádíme počtem • menší počet příloh vyjmenováváme a text zvýrazňujeme (slovo Příloha neuvádíme) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 10. Rozdělovník - používáme v případě, že posíláme dopis ještě někomu na vědomí - označujeme slovy Kopie, Rozdělovník, Na vědomí - zvýrazňujeme stejně jako „věc“ nebo přílohy - výčet adresátů umísťujeme pod nadpis od levé svislice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 11. Příklad Na vědomí Městský úřad Nová Paka, investiční odbor Obecní úřad Stará Paka Katastrální úřad Trutnov, pracoviště Nová Paka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.