Download
klasik metot p de eri metodu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasik metot ? P – değeri metodu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasik metot ? P – değeri metodu

Klasik metot ? P – değeri metodu

439 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Klasik metot ? P – değeri metodu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Klasik metot ?P – değeri metodu Prof. Dr. Ali ŞEN Akdeniz KARPAZ Üniversitesi

  2. Bir teste ait p değeri belirlenen önem düzeyinden küçükse; belilenmiş olan boş hipotez ret edilir. P – Değeri Metodu • P – değeri alternatif hipotezi destekleyen kanıtların miktarı hakkında bilgi verir.

  3. P- değeriMetodu P – değeri boş hipotezin doğru olabilme olasılığını tanımlayan bir ölçüdür… p-değeri

  4. P Değeri Yorumu Ne kadar küçük p değerleri oluşuyorsa , alternatif hipotezi destekleyen kanıtlar da o kadar çok oluşmuş demektir.

  5. P – değerini yorumlamak… boş hipotezin ret edilmesi için çok güçlü kanıtlar oluşmuş boş hipotezin ret edilmesi için güçlü kanıtlar mevcut zayıf kanıtlar elde edilebilmiş Yeterli kanıt Elde edilememiştir 0 .01 .05 .10 p=.0069

  6. P - değeri a = 0.05 P değeri metodu • Ret bölgesi p değeri ve kritik değer ile örnek istatistikleri arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: • Hipotezleri tanımla ve önemseviyesi ayı belirle • Örnek al , test istatistiğini hesapla ve ilgili p değerini bul. • p-değeri ileayı kıyasla..

  7. Teşekkür Ederim Sorularınız ??