Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oefentoets H3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oefentoets H3

Oefentoets H3

241 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oefentoets H3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oefentoets H3 Versie 13 jan 2010

  2. Quiz H3 Wat weet je nog? Neem een lege pagina voor je en zwijg

  3. Naamgeving niveau 0 De naam van deze koolstofverbinding is: 1-ethylpropaan 3-methylbutaan 2-ethylbutaan 2-methylbutaan

  4. Naamgeving niveau 0 De naam van deze koolstofverbinding is: 1,4-methyldicyclobutaan 1,2-dimethylcyclohexaan 1,2-dimethylcyclobutaan 1,4-dimethylcyclohexaan

  5. Naamgeving niveau 0 De naam van deze koolstofverbinding is: 2-ethylbutaan 3-methylpentaan 3-ethylbutaan 2-methylpentaan

  6. Naamgeving niveau 1 2-methyl-5-ethyl-3-hexeen 2,5-dimethyl-3-hepteen 5-ethyl-2-methyl-3-hexeen 2-ethyl-5-methyl-3-hexeen

  7. Naamgeving niveau 1 De naam van deze koolstofverbinding is: 1,6-dihexyn 1,5-hexadi-yn 1,6-hexadi-yn 1,5-dihexyn

  8. Naamgeving niveau 1 De naam van deze koolstofverbinding is: 3-methyl-5,6-dipropyl-1-deceen 3-methyl-5,6-dipropyl-1-noneen 3-methyl-5-propyl-6-butyl-1-noneen 3-methyl-6-butyl-5-propyl-1-noneen

  9. Naamgeving niveau 2 Teken onderstaande koolstofverbindingen en geef de juiste naam: 2,5-fluoro-4-hydroxypentaan 5-fluoro-2-ethyl-3,5-pentaandiol

  10. Naamgeving niveau 3 Teken onderstaande koolstofverbindingen en geef de juiste naam: 1-ethyl-5-chloor-6-methyl-1,3,5-cylcohexatrieen 4-ethyl-3-hydroxy-2,3-dihexaanamine

  11. Isomerie Welke van onderstaande structuurformule(s) zijn isomeer van 1,1-pentaandiol? . .

  12. Chemische reacties (1) Waar of niet waar? Alkanen reageren tot alkenen d.m.v. substitutie. Alkanen reageren tot halogeenalkanen d.m.v. substitutie. Alkenen reageren tot alkanen d.m.v. additie van waterstof. Alkanen kunnen broomwater ontkleuren. Broomwater is een reagens op alkenen. Als water addeert aan een alkaandieen ontstaat er een alkaandiol.

  13. Chemische reacties (2) Welke stoffen ontstaan er bij de volgende reacties (soms meerdere mogelijk). . + 3 H2 . + 3 HCl . + H2O

  14. Einde oefentoets Neem een rode pen

  15. Naamgeving niveau 0 De naam van deze koolstofverbinding is: 1-ethylpropaan 3-methylbutaan 2-ethylbutaan 2-methylbutaan

  16. Naamgeving niveau 0 De naam van deze koolstofverbinding is: 1,4-methyldicyclobutaan 1,2-dimethylcyclohexaan 1,2-dimethylcyclobutaan 1,4-dimethylcyclohexaan

  17. Naamgeving niveau 0 De naam van deze koolstofverbinding is: 2-ethylbutaan 3-methylpentaan 3-ethylbutaan 2-methylpentaan

  18. Naamgeving niveau 1 2-methyl-5-ethyl-3-hexeen 2,5-dimethyl-3-hepteen 5-ethyl-2-methyl-3-hexeen 2-ethyl-5-methyl-3-hexeen

  19. Naamgeving niveau 1 De naam van deze koolstofverbinding is: 1,6-dihexyn 1,5-hexadi-yn 1,6-hexadi-yn 1,5-dihexyn

  20. Naamgeving niveau 1 De naam van deze koolstofverbinding is: 3-methyl-5,6-dipropyl-1-deceen 3-methyl-5,6-dipropyl-1-noneen 3-methyl-5-propyl-6-butyl-1-noneen 3-methyl-6-butyl-5-propyl-1-noneen

  21. Teken onderstaande koolstofverbindingen en geef de juiste naam: 2,5-fluoro-4-hydroxypentaan 1,4-difluoro-2-pentanol 5-fluoro-2-ethyl-3,5-pentaandiol 1-fluoro-4-methyl-1,3-hexaandiol Naamgeving niveau 2

  22. Naamgeving niveau 3 Teken onderstaande koolstofverbindingen en geef de juiste naam: 1-ethyl-5-chloor-6-methyl-1,3,5-cylcohexatrieen 3-chloor-1-ethyl-2-methyl-benzeen 4-ethyl-3-hydroxy-2,3-dihexaanamine 5-methyl-2,4-diamino-3-heptanol

  23. Isomerie Welke van onderstaande structuurformule(s) zijn isomeer van 1,1-pentaandiol? . .

  24. Chemische reacties (1) Waar of niet waar? Alkanen reageren tot alkenen d.m.v. substitutie. Alkanen reageren tot halogeenalkanen d.m.v. substitutie. Alkenen reageren tot alkanen d.m.v. additie van waterstof. Alkanen kunnen broomwater ontkleuren. Broomwater is een reagens op alkenen. Als water addeert aan een alkaandieen ontstaat er een alkaandiol.

  25. Chemische reacties (2) Welke stoffen ontstaan er bij de volgende reacties (soms meerdere mogelijk). . + 3 H2 . + 5 HCl +5 H2 . + H2O en

  26. Cijfer berekenen