Download
h3 communicatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H3. Communicatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
H3. Communicatie

H3. Communicatie

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

H3. Communicatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. H3. Communicatie Gesprekstechnieken

  2. Gespreksvormen • Informatief gesprek: gesprek waarin de ene persoon informatie geeft aan de andere persoon. • Doelen • 1. gedragsverandering: met de informatie wil je het gedrag van de ander veranderen. • 2. Aan het denken zetten: de ander aan het denken zetten m.b.t. het gedrag / effect. • 3. Oplossingen aanreiken en vragen te beantwoorden.

  3. Initiatief nemen. • Informatie kan op veel verschillende manieren gegeven worden. • 1. de ander erom vraagt, • 2. Het noodzakelijk is dat bepaalde informatie wordt gegeven, • 3. Anderen ons vragen of wij aan iemand informatie willen geven.

  4. Aandachtspunten informatief gesprek. • De ander de ruimte te geven vragen te stellen / reageren, • Indien nodig de ander de ruimte te geven de informatie te laten bezinken, • Gevoelens en emoties van de ander serieus te nemen en te accepteren, • Het gesprek samen te vatten door de belangrijkste punten te herhalen en te vragen of alles duidelijk is. • Geef structuur in het gesprek (niet van de hak op de tak) • Controleer of de ander je heeft begrepen.

  5. Wat je vooral niet moet doen… • Stevig drammen, informatie steeds blijven herhalen, • Flink dreigen met allerlei ellende, • Te verwachten dat veel informatie in een keer onthouden wordt.

  6. Slechtnieuwsgesprek • Is het gesprek waarin je de zorgvragen of verwanten iets vervelend, naars of droevigs meedeelt. • Voorbeelden? Eerder meegemaakt? • Doel: Duidelijke manier overbrengen van een negatief bericht.

  7. Verloop slechtnieuwsgesprek • Eerste fase: het mededelen van het slechte nieuws. De ander is teleurgesteld of weet niet hoe hij/zij moet reageren. • Tweede fase: De ander is rustiger, probeer te kalmeren en geef de belangrijkste informatie (doel) Vertel het in makkelijke zinnen. • Derde fase: Ondersteuning aanbieden, bekijk samen met de ander hoe je het probleem wil aanpakken.

  8. Aandachtspunten slechtnieuwsgesprek • Echtheid, begrip tonen, acceptatie en empathie. • Breng de informatie duidelijk over (niet twijfelen), • Geef na de mededeling een toelichting, • Geef de ander de ruimte om de emoties te uiten, • Zoek samen met de ander een oplossing, • Trek voldoende tijd uit voor het gesprek, • Rond het gesprek af.

  9. Helpend gesprek • Is een gesprek die je voer wanneer de ander een probleem heeft. • Doel: is de ander te helpen met zijn of haar probleem. • Fasen: inleiding (beeld krijgen van de situatie), ontwikkeling / verkenning (helpen met het verkennen van het gesprek), afsluiting (samenvatten en afsluiten).

  10. Aandachtspunten helpend gesprek • Ondersteunen en helpen (luisteren en ondersteunen) • Laat jezelf zien (en zijn) in het gesprek, • Laat in je houding merken dat er voldoende tijd is (open houding) • Wees voorzichtig met oplossingen, • Vermijd valse geruststellingen, • Ga niet betuttelen.