Download
optick p stroje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Optické přístroje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Optické přístroje

Optické přístroje

362 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Optické přístroje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Optické přístroje

  2. Druhy optických přístrojů Brýle Dalekohled Fotoaparát Mikroskop Lupa

  3. Brýle Brýle jsou pomůckou pro korekci vidění, případně pro ochranu zraku. Brýle obvykle sestávají z pevné obruby, do které jsou upevněny buď čočky umístěné před očima člověka pro vizuální korekci (dioptrické brýle). Moderní brýle jsou obvykle posazeny plastovými sedýlky na nosu a stranicemi s obvykle plastovými koncovkami za boltce uší, které by měly kopírovat. Dioptrické brýle slouží ke korekci krátkozrakosti nebo dalekozrakosti

  4. Speciální brýle • Ochranné brýle - chrání zrak před poškozením, buď mechanickým (např. před odštěpky odletujícími při obrábění materiálů), nebo zářením (např. před ultrafialovým). • Potápěčské brýle - oddělují očí od vodního prostředí a tím je chrání a zajišťují ostré vidění. • 3D brýle - Speciální brýle se používají ke sledování 3-D filmů či kreseb, nebo pro vyvolání dojmu virtuální reality. Tyto brýle zajišťují, aby každé oko mohlo sledovat samostatný obraz. Dosahuje se toho buď odlišnými barvami skel (červená a zelená nebo modrá )

  5. Dalekohled Optický dalekohled či teleskop je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje. Hlavními parametry optických dalekohledů jsou světelnost a zvětšení. Opticky účinná plocha objektivu (apertura) určuje světelnost dalekohledu a poměr ohniskových vzdáleností objektivu a okuláru jeho zvětšení. Dělí se na : reflektory, jejichž objektiv je tvořen zrcadlem refraktory, jejichž objektiv je tvořen jednou čočkou, nebo jejich soustavou.

  6. Zrcadlové dalekohledy (reflektory) V dalekohledu se paprsky odražené dutým primárním parabolickým zrcadlem soustředí do malého vypuklého hyperbolického zrcadla, které je odrazí do okuláru, umístěného v ose dalekohledu; primární zrcadlo musí tedy mít uprostřed otvor.

  7. Dalekohled je tvořen tubusem, ve kterém se nachází primární a sekundární zrcadlo. Primární zrcadlo má parabolický tvar a je uloženo ve spodní části tubusu. Přijímá přicházející světlo a odráží ho do svého ohniska, kde je umístěno malé sekundární zrcadlo, které odráží paprsky mimo tubus do okuláru. Optická soustava dvou zrcadel a okulárů způsobuje, že vzniklý obraz je převrácen stranově a pólově. Je proto vhodný pro astronomická pozorování, kde obrazová převrácenost nevadí. Pro pozemské použití lze okulár doplnit hranoly, které upraví obraz do správné polohy. Zrcadlové dalekohledy (reflektory)

  8. Tento dalekohled je tvořen dvěma soustavami spojných čoček, které mají společnou optickou osu. Obraz velmi vzdáleného předmětu vytvořený objektivem se nachází v ohnisku okuláru, přičemž se jedná o obraz skutečný, zmenšený a převrácený. Tento obraz pak pozorujeme okulárem jako lupou. Čočkové dalekohledy (refraktory)

  9. Typy dalekohledů • Triedr (binokulár) je přenosný dalekohled, tvořený soustavou čoček a hranolů. V principu se jedná o dalekohled se dvěma spojnými čočkami. Mezi ně je navíc vložena soustava dvou optických hranolů, které obraz čtyřikrát odrazí (nastává zde totální odraz). Hranoly jsou vzájemně pootočeny o 90°. Tím je původně převrácený obraz narovnán a navíc se tak zkrátí konstrukční dálka dalekohledu, takže lze použít objektiv s delší ohniskovou vzdáleností a tím i zvětšením triedru. • Triedr se vyrábí obvykle v binokulárním provedení a charakterizuje dvojicí čísel, jež udávají zvětšení a průměr objektivu. Triedr 8×50 má osminásobné zvětšení a objektiv o průměru 50 mm. Podle hlavního určení se rozlišují dalekohledy astronomické dalekohledy pozemní (terestrické) včetně zaměřovacích a geodetických divadelní kukátka triedry

  10. Otázky ke zkoušení Popiš z jakých částí se skládají brýle. Popiš k čemu slouží dioptrické, ochranné, potápěčské a 3D brýle. Jaké je rozdělení dalekohledů a popiš jejich charakteristiku . Jaký je princip zrcadlového dalekohledu (reflektoru). Jaký je princip čočkového dalekohledu (refraktoru). Jaké jsou typy dalekohledů ? Popiš princip triedru.