Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník Vodič a izolant v elektrickém poli (8.17) Zpracováno v rámci projektuFM – EducationCZ.1.07/1.1.07/11.0162Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek 30. 6. 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 2. VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI 8.17 Učivo: Elektrostatická indukce, polarizace izolantu

 3. ELEKTRICKÉ POLEje oblast, kde se projevuje působení elektrických sil. centrální elektrické pole - vzniká kolem elektricky nabitého tělesa stejnorodé elektrické pole - vzniká mezi dvěma elektricky nabitými tělesy

 4. Centrální elektrické pole

 5. Stejnorodé elektrické pole

 6. Elektrické siločáry - jsou neviditelné čáry - prostupují elektrickým polem - mají orientaci – vyznačuje se šipkou - orientace je shodná se směrem pohybu kladného elektrického náboje v elektrickém poli

 7. VODIČ A IZOLANT vodič - je látka, která obsahuje volné elektrony…e- - vede elektrický proud - např. kovy (měď, hliník), tuha,… izolant - je látka, která nemá volné elektrony - nevede elektrický proud - používá se k ochraně (izolaci ) před elektrickým proudem - např. plast, sklo, dřevo,…

 8. ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE - je jev, který nastane, vložíme-li vodič do elektrického pole • na volné elektrony ve vodiči působí elektrické pole • volné elektrony se ve vodiči přesunou • na vodiči se dočasně vytvoří kladný a záporný elektrický náboj • vyjmeme-li vodič z elektrického pole, náboj na vodiči zmizí

 9. POLARIZACE IZOLANTU • je jev, který nastane vložíme-li izolant do elektrického pole • působením elektrického pole dojde j deformaci atomu • vytvoří se kladný a záporný pól • na povrchu izolantu se dočasně vytvoří kladný a záporný elektrický náboj • vyjmeme-li izolant z elektrického pole, elektrický náboj zmizí

 10. Zopakuj si: • Kde vzniká elektrické pole centrální a stejnorodé? • Co jsou to elektrické siločáry, jak určíme jejich orientaci? • Jaké jsou vlastnosti a použití elektrického vodiče a elektrického izolantu? • Kdy nastane elektrostatická indukce, co se děje při elektrostatické indukci? • Kdy nastane polarizace izolantu, co se děje při polarizaci izolantu?

 11. Zdroje informací • Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002. ISBN 80 – 7196 – 149 – 3. • Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 14 – 646 - 88. • Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr. Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 14 – 060 - 89. • www.google.cz

 12. Tento výstup vznikl v rámci projektu FM - Education financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost