1 / 1

Samling Kampenhof busstation kl 18.00 på fredagen. Avslutning samma plats på söndagen kl 15.00

Seniorernas. D-möte kombinerat med SLUG. arrangeras i Uddevalla Fredag 30/11 – Söndag 2/12 2007…. CAMP FLUM. Samling Kampenhof busstation kl 18.00 på fredagen. Avslutning samma plats på söndagen kl 15.00 Tema:.

lael
Télécharger la présentation

Samling Kampenhof busstation kl 18.00 på fredagen. Avslutning samma plats på söndagen kl 15.00

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Seniorernas D-möte kombinerat med SLUG arrangeras i Uddevalla Fredag 30/11 – Söndag 2/12 2007….. CAMP FLUM Samling Kampenhof busstation kl 18.00 på fredagen. Avslutning samma plats på söndagen kl 15.00 Tema: Eftersom det är en kurs också så betalar säkert din kår en del…Det kostar 175 kronor per skalle. Bindande anmälan senast en vecka före till Distriktsinfokontoret 0522-20215 eller marianne.scout@telia.com Vi sover inomhus på golv. Ta med ryggsäckspackningen Dessutom slidkniv, matgrejor, scoutskjorta el dyl samt en portion gött humör. SLUGén = seniorlags-utbildning för hela laget hålls vissa tider med särskild kursledning Fråga ”Ragnar”: 0768-451795 Kristoffer_karlin@hotmail.com Vi som ordnaret – Seniorlaget Flum Uddevalla Scoutkår

More Related