Download
appreciate inquiry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Appreciate Inquiry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Appreciate Inquiry

Appreciate Inquiry

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Appreciate Inquiry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AppreciateInquiry Hoe kunnen we de rijkdom delen?

  2. Ontstaan • David Cooperrider, SureshSrivastva • 2-ledig onderzoek • Zoeken naar oorzaken van fouten en problemen • Weinig animo • Zoeken naar successen en sterktes • Betrokken deelnemers • Positieve effecten op cultuur

  3. Positieve psychologie • Recente empirische beschrijving • Oude filosofie • Socrates en Plato: focus op het ontwikkelen van sterktes • Buckingam en Clifton • Effectieve managers leggen de nadruk op sterktes

  4. De 5 achterliggende principes van AI Vijf uitgangspunten liggen aan de grondslag van AI, namelijk: het constructionistisch principe het poëtische principe het simultanitaitsprincipe het anticipatorische principe het positieve principe.

  5. Constructionisme • Werkelijkheid ontstaat in relatie • We geven er taal aan • Geconstrueerde realiteit bepaalt ons handelen

  6. Poëtisch principe • Een systeem is voor meerdere interpretaties vatbaar • Gedicht laat ruimte voor de betekenisgeving door de lezer • Gabriëlla's song

  7. Het simultaniteitsprincipe • Analyse en veranderingsproces zijn geen afzonderlijke processen • De analyse maken is al interveniëren

  8. Het anticipatoire principe • Verhalen over een gezamelijke toekomst zijn belangrijkste inspiratiebronnen voor succesvolle verandering

  9. Het positieve principe • Een positieve benadering is net zo geldig als een negatieve benadering • Positieve gevoelens hebben invloed op mentale staat • Positieve sfeer bevordert de interacties

  10. Het zesde principe • Denk in rijkdom