Download
2n smartgate n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2N SmartGate PowerPoint Presentation
Download Presentation
2N SmartGate

2N SmartGate

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2N SmartGate

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2N SmartGate www.inovakom.si

  2. Kaj je SmartGate? • Analogni GSM vmesnik, ki omogoča vzpostavljanje klicev, prenos podatkov, pošiljanje/prejemanje SMS sporočil in priklop analognega faksa (samo FAX model) • Analogni GSM vmesnik s funkcijo Mobility Extension www.inovakom.si

  3. Kaj je Mobility Extension? Mobility Extension je funkcija, ki: • Omogoča zmanjšanje stroškov pri mednarodnih klicih • Omogoča sočasno zvonjenje interne številke in mobilnega telefona • Omogoča uporabo funkcij telefonske centrale na mobilnem telefonu www.inovakom.si

  4. Zakaj 2N SmartGate? • Omogoča znižanje telefonskih stroškov • Z njim lahko vzpostavljate klice, prejemate/pošiljate SMS in faks sporočila, priključite modem naprave, ter brskate po spletu • Omogoča znižanje stroškov pri klicih iz tujine – funkcija CallBack • Funkcija Mobility Extension www.inovakom.si

  5. Kako uporabljati SmartGate? • Nadomestitev fiksne linije • GSM vmesnik • Priklop na telefonsko centralo • Priklop na telefonski aparat • Mobility Extension • Telefonska centrala • Telefonski aparat PBX www.inovakom.si

  6. PBX Osnovna povezava GSM RS 232 SMS vhod Na FXO vmesnik je lahko priključeno telefonsko omrežje. To ni dovoljeno v državah, kjer je vzpostavljanje klicev med GSM omrežjem in telefonskim omrežjem prepovedano. Telefonski aparat Analogni faks Modem naprava Na FXO vmesnik je lahko priključena telefonska centrala www.inovakom.si

  7. Komu je SmartGate namenjen? • Manjšim podjetjem z velikim odstotkom klicev v GSM omrežje • Objektom brez telefonske linije • Osebam, ki želijo biti vedno dosegljive • Podjetjem z velikim odstotkom dohodnih klicev iz GSM omrežja www.inovakom.si

  8. Kontaktni podatki inovakom d.o.o. tel.: 04 257 88 44 E-mail: prodaja@inovakom.si www.inovakom.si