Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA

LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA • Paral·lels i meridians • La latiud i la longitud • Localitzat un punt en un mapa

 2. Paral·lels Meridians 5. PARAL·LELS I MERIDIANS LÍNIES IMAGINÀRIES Les persones hem inventat una xarxa de línies imaginàries que cobreixen tot el planeta:els meridians i els paral·lels. Serveixen per a poder localitzar qualsevol lloc de la Terra d’una forma exacta,

 3. ELS MERIDIANS TERRESTRES Els meridians són semicercles que uneixen els pols i tenen direcció nord-sud. Recorda que un semicercle és la meitat d’un cercle. El meridià principal, que serveix com a referència per als restants, és el meridià de Greenwich o meridià zero (0º)

 4. ELS MERIDIANS TERRESTRES El meridià de Greenwich divideix la Terra en dos hemisferis: • L’hemisferi oriental (est) • L’hemisferi occidental (oest) Observa com tots el meridians són semicercles amb la mateixa longitud

 5. Paral·lels Meridians Equador (0º) ELS PARAL·LELS TERRESTRES Els paral·lels són cercles imaginaris, perpendiculars als meridians que tenen la direcció est-oest. Recorda que perpendicular significa que formen un angle de 90º al tocar-se. El paral·lel principal, que serveix com a referència per als restants, és l’equador (0º)

 6. L’EQUADOR (0º) L’equador divideix la Terra en dos hemisferis: • L’hemisferi nord • L’hemisferi sud Observa com els paral·lels són cercles que el seu diàmetre es va reduint a mesura que ens acostem cap als pols.

 7. ELS PARAL·LELS TERRESTRES • Altres paral·lels importants són: • El Cercle Polar Àrtic • El Tròpic de Càncer • El Tròpic de Capricorn • El Cercle Polar Antàrtic

 8. 6. LA LATITUD I LA LONGITUD Per a donar la posició exacta d’un lloc cal conèixer-ne les COORDENADES GEOGRÀFIQUES, és a dir, la latitud i la longitud. Són fonamentals per als mariners. Una combinació de latitud i longitud indica un punt únic sobre la superfície terrestre, de manera que coneixent les dues coordenades no hi ha possibilitat de equivocar-se respecte al lloc en el que es troba un vaixell. La LATITUD mesura la distància en graus des de un punt de la superfície de la Terra fins a l’equador. Va des de 0º (equador) fins a 90º (pols). Pot ser nord (N) o sud (S), segons que el punt es trobe a l'hemisferi nord o a l'hemisferi sud. Tots els llocs situats al mateix paral·lel tenen la mateixa latitud.

 9. La LONGITUD mesura la distància en graus des de un punt de la superfície de la Terra fins al meridià de Greenwich. Va des de 0º fins a 180º. Pot ser est (E) o oest (O), segons que el punt es trobe a l'hemisferi oriental (E) o a l'hemisferi occidental (O). Tots els llocs situats al mateix meridià tenen la mateixa longitud. Per a localitzar un lloc, primerament n’escrivim la latitud i després la longitud; per exemple: 24º 35’ 22’’ N 52º 43’ 37’’ E Ambdues es mesuren en graus, minuts i segons.

 10. Els nombres de la part superior del mapa indiquen la longitud. Els nombres de l’esquerra indiquen la latitud. Els nombres de la dreta indiquen la latitud. Els nombres de la part inferior del mapa indiquen la longitud.

 11. Sud La latitud i la longitud: localitza un punt respecte a un altre

 12. La latitud i la longitud: busca el vaixell i l’avió