Download
livsgl de gennem udvikling kierkegaard og ledelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Livsglæde gennem udvikling - Kierkegaard og ledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Livsglæde gennem udvikling - Kierkegaard og ledelse

Livsglæde gennem udvikling - Kierkegaard og ledelse

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Livsglæde gennem udvikling - Kierkegaard og ledelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Livsglæde gennem udvikling - Kierkegaard og ledelse Michael Bager – mb@bagerogaagaard.dk

 2. Kapitler i mit arbejdsliv Michael Bager Sognemedhjælper, Viby Kirke Aarhus Konsulent i KFUM og KFUK Supervisor og rådgiver Selvstændig Adjunkt Studieleder Bestyrelsesmedlem i Haslev Idrætsefterskole Livsglæde gennem udvikling

 3. Indhold Kierkegaard sagde at hvis det skal lykkes at føre et menneske frem til et andet sted, er det vigtigt at starte der hvor det står nu – eller med han hans egne ord: "At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.  Livsglæde gennem udvikling

 4. Indhold For at vi kan skabe Livsglæde igennem udvikling, må vi starte med os selv og kende os selv!  Livsglæde gennem udvikling: tanken i dette må være, at vi skal bruge os, og blive brugt med det vi kan og har, så kommer glæden – vi må finde os selv! Kierkegaards opgør med ‘spidsborgeren' blev for 200 år siden det helt store centrale tema, og ikke mindst hans eksistentialistiske pointe: at vi må tage livet på os og leve livet, for at leve det gode liv, og dermed opnå ægte livsglæde! Livsglæde gennem udvikling

 5. Timerne foran os… Indledende teori om Kierkegaard, udvikling og organisationer Refleksion undervejs og efter: hvordan skaber vi Livsglæde igennem udvikling? De store etikker I oplægget betragter jeg jer som ledere i Y’s Men Livsglæde gennem udvikling

 6. Ønsker vi udvikling? Alle ønsker udvikling, ingen ønsker forandring! “At vove, er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv” Livsglæde gennem udvikling

 7. At træde i karakter som menneske At træde i karakter som organisation En opgave, som er ens for alle mennesker Ikke at blive dette eller hint! Ikke at lave om på sig selv! Men at blive mere og mere sig selv! At træde frem som den man er - på godt og ondt ”Det store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv. Dette kan ethvert Menneske, når han vil det. ” (Enten-Eller 1843) Livsglæde gennem udvikling

 8. Organisationsudvikling • At udvikle organisationer sker igennem mennesker! • Organisationer er ingenting i sig selv • Organisationer er kun noget i kraft af de mennesker, der er i den • ”Nogen”, ”man”, ”andre” og lign. gælder ikke • Hvis vi vil skabe livsglæde i organisationen, må vi starte med mennesket: os selv Livsglæde gennem udvikling

 9. Udgangspunkt i ledelse og organisation Kirstine Andersen: Kierkegaard og ledelse ”Ledere i dag skal have en veludviklet retningssans – og her har de mere brug for et sikkert indre kompas end for et detaljeret kort over landskabet. Skal man være troværdig og effektiv som leder, må man kende sig selv, vide hvad man står for, og hvor man vil hen. Først derefter kan ledelsesværktøjerne begynde at gøre nytte”. Livsglæde gennem udvikling

 10. Kierkegaard filosofiske univers For Kierkegaard er moral og etik en måde at leve på – ikke bare handlinger Det handler derfor om, hvilket menneske du er Mennesket er det eneste levende væsen, hvis liv ikke lever sig selv – du må derfor tage livet på dig Du skal ikke skabe dig selv – du er skabt – men du skal stå ved dig selv Livet består af nødvendigheder og muligheder. Vi kan ikke altid vælge – men vi kan vælge, hvordan vi forholder os. Som Y’s Men må man tage rollen på sig, og ind imellem leve med den splittelse man kan føle mellem det rollen/organisationen kræver og det menneske man er Livsglæde gennem udvikling

 11. Hvad er livsglæde? Livsglæde gennem udvikling

 12. Kierkegaards stadielære/mennesketyper Kierkegaard taler om 4 mennesketyper: • Spidsborgeren • Den (livs)Æstetiske • Den Etiske • Den Religiøse Livsglæde gennem udvikling

 13. A. Spidsborgeren • Tager man ikke stilling/vælger, lever man som spidsborger – fornuften styrer • Spidsborgeren er umyndiggjort af de anonyme kræfter – fx omgivelsernes forventninger – der styrer ham. • Spidsborgeren har fortabt sig i alle de ydre forhold, og derfor beror hans liv ikke på ham selv, men på forholdene • Spidsborgeren er det gennemsnitlige menneske, der ikke er trådt i karakter, men blot i følgagtighed. • Det gode liv = at gøre det der forventes af mig Livsglæde gennem udvikling

 14. B. Æstetikeren En spidsborger der har gennemskuet selvbedraget Æstetikeren ”vælger ikke at vælge” Jagter glæden og tilpasser sig udelukkende normerne for at undgå ballade/smerte fra omgivelserne Forskellen mellem godt og ondt defineres af, hvad der bringer mig glæde, og hvad der bringer mig smerte Livet foregår i ligegyldighedens verden og intet bliver nogensinde alvor Det gode liv = det gode liv for mig selv Livsglæde gennem udvikling

 15. C. Det Etiske • Etikeren ved, at valget er at vælge sig selv. • Afklaret, engageret og ansvarlig for sig liv på godt og ondt. • Påtager sig sit livs muligheder og lader dem blive aktive og handlende – forvalter de betroede midler • Forholder sig til livets nødvendighed – og får det bedste ud af det • Lever efter et samfunds etisk/moralsk-kodeks • Det personlige ansvar er indiskutabelt • Det gode liv = det gode liv for alle og enhver Livsglæde gennem udvikling

 16. D. Det Religiøse. • Den religiøse er en ”ophøjet etiker” • Det er ikke nok at leve etisk – du skal leve efter en højere religiøs standard, fx mennesket er skabt i Guds billede, og derfor unikt • Hvad fordrer min tro af mig? Livsglæde gennem udvikling

 17. Stadieteorien… Livsglæde gennem udvikling

 18. Lederen som spidsborger. »Her går det godt« Så længe forandringens vinde ikke blæser for kraftigt, og så længe kravene fra omverdenen ikke bliver så store, at han blæser af pinden • Han gør det, der forventes, uden at have gjort sig det klart, hvordan et ledelsesværktøj kan bringe hans del af organisationen hen imod visionen • Han tager sig af det, der tilfældigvis lander på hans bord • Det er ikke denne leders stærke side, at håndtere konflikter eller få øje på udviklingsbehov • Fru Hyacint fra ”Fint skal det være” Livsglæde gennem udvikling

 19. Lederen som æstetiker »Hvor skal vi hen du«? • Fremstår tilsyneladende som dynamisk og visionær - med handlekraft • Indfører det ene projekt efter det andet – altid på vej. • Vild med alt nyt – men mister hurtigt gejsten når det skal virkeliggøres • Som en zapper følger han alle de signaler og nye trends, der dukker op • Nyhedschefen fra Borgen Livsglæde gennem udvikling

 20. Lederen som etiker ”Hvordan gør vi det vigtige og rigtige?” Etikeren har fat i lederrollen indefra på en sådan måde, at hans personlige værdier og menneskesyn er integreret i måden, som ledergerningen forvaltes på. Han har en etisk fordring til sig selv: • Han vil noget. • Bevare sin menneskelige værdighed og respekt for andre. • Tager ansvaret for sine valg og beslutninger. • Synlig, både for sig selv og andre. • Skære igennem og tage upopulære beslutninger. • Thyra Frank Livsglæde gennem udvikling

 21. At træde i karakter som leder • Fordringen til en leder i Y’s Men består i at blive den, han er, der hvor han er. • Det er ikke tilstrækkeligt at træde i karakter som menneske. • Fordringen er tillige, at man som Y’s Men træder i karakter som leder og tager lederrollen på sig, med alt hvad den indebærer – at turde bære ansvaret og påtage sig skylden • For da igennem skabes livsglæde igennem udvikling! Livsglæde gennem udvikling

 22. At være sig selv… Menneske først, Y’s Men/leder så! Hvad er min måde at være Y’s Men/leder på? Hvad er vores måde at være organisation på? Når jeg nu er den, jeg er…. Gruppesnak - hvem er du? Hvilken livsanskuelse (stadie) synes du bedst om? Hvordan er du selv? Hvordan er Y’s Men? Hvordan ønsker du at se dig selv? Hvordan ønsker du at se Y’s Men? Skal vi alle sammen gøre Thyra Frank efter? Livsglæde gennem udvikling

 23. Lederens dilemma Kirstine Andersen: Kierkegaard og ledelse, side 60 ’Lederen sidder ofte i en modsætning mellem hensynet til den enkelte og til organisationen. På én og samme tid må han se ethvert menneske som et middel, for ellers svigter han organisationen, og samtidig se det enkelte menneske som et mål i sig selv – for ellers svigter han sin menneskelighed.’ Livsglæde gennem udvikling

 24. Mennesket og organisationen Hvordan skaber vi udvikling, hvor vi anerkender at det enkelte menneske er mål i sig selv, men samtidig sikre organisationens hensyn? Kan vi knække den nød, er Y’s Men en organisation, der kan skabe livglæde genne udvikling! Livsglæde gennem udvikling

 25. Kierkegaard er optaget af forholdemåder Hvordan forholder jeg mig? Vi ser ikke verden, som den er, men som vi er! Måden vi tænker på! Vores livssyn - menneskesyn Livsglæde gennem udvikling

 26. Menneskesyn • Ud fra hvilket menneskesyn i Y’s Men skabes livsglæde? • Hvad er Y’s Mens menneskesyn? • Hvad kendetegner det? • Hvad rummer det? • Hvad rummer det ikke? • Skal det udvikles yderligere? Livsglæde gennem udvikling

 27. De svære etiske dilemmaer Kirstine Andersen: Kierkegaard og ledelse, side 80 ’Ledere står midt i kampen om det gode og det onde – på dilemmaernes holdeplads, - og en leder kan ikke bare ’vælge det gode’. De svære etiske dilemmaer er som oftest, når der skal vælges mellem to onder, eller når der er mere end én god ting at gøre’. Livsglæde gennem udvikling

 28. De store ”etikker Moralen som system/regler – noget der kommer udefra - Pligtetikken(I. Kant): Man skal handle ud fra det, som pligten fortæller en at gøre. Handlingen er god, hvis intensionen bag ved er det. Gør du pligten gør du det gode. Pligtetik i praksis: Retningslinjer og regler fortæller os, hvad vi skal gøre, og når vi følger det, vi er forpligtet til, gør vi det etisk rigtige. - Konsekvensetikken(John Stuart Mill): Konsekvensen af ens handlinger er det afgørende. Du skal handle efter der kommer flest mulige til gavn/nytte. Er konsekvenserne af din handling til størst nytte for de fleste, gør du det gode. Nytteetik i praksis: Vi kan forsvare at bruge mindre tid på den enkelte patient, hvis det samlet set betyder, at vi behandler flere. Livsglæde gennem udvikling

 29. Moralen som levemåde – noget der kommer indefra • Dydsetikken (Aristoteles, Sokrates): Det handler om hvilket menneske du er og om du har de rette dyder og handler i overensstemmelse med dem. Handler du efter de retter dyder, gør du det gode. Ikke bare for dig selv, men også for andre. • Dydsetik i praksis: Den enkelte frivillige har frihed til at afgøre, hvad der er det rigtige i situationen. Det beror ikke på regler eller konsekvensberegninger. OBS - i denne kasse finder vi også eksistensetikken (Kierkegaard) og omsorgsetikken (Løgstrup). Livsglæde gennem udvikling

 30. Tripleetisk tilgang til ledelse af frivillige i Y’s Men Lederen i Y’s Men må: • Have pligtetikerens grundlæggende forståelse og respekt for frivillighedens grundværdi, og den frivillige må: • Have nytteetikerens blik for organisationens overordnede mål og resultater • Have dydsetikerens vilje til at udvikle egen person og kompetencer og opnå følgeskab Dyd Pligt Nytte

 31. Etisk udvikling Ud fra hvilken etisk tænkning, arbejder Y’s Men? Hvordan skabes der livsglæde i Y’s Men? Hvordan skal livsglæde og udvikling foregå i fremtiden? Livsglæde gennem udvikling

 32. ’Giv mig kraft til at gøre noget ved det, der står til at ændre! Mod til at tåle det, der ikke kan ændres Visdom til at se forskellen’. Marcus Aurelius Livsglæde gennem udvikling

 33. Livsglæde gennem udvikling