Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inkommen ansökan bedöms, handläggningstid max 4 veckor enligt 5.6 i FFU. Leverantör får PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inkommen ansökan bedöms, handläggningstid max 4 veckor enligt 5.6 i FFU. Leverantör får

Inkommen ansökan bedöms, handläggningstid max 4 veckor enligt 5.6 i FFU. Leverantör får

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Inkommen ansökan bedöms, handläggningstid max 4 veckor enligt 5.6 i FFU. Leverantör får

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Etableringslots Process ansökan och godkännande Presumtiv Etableringslots får beslut om sin ansökan samt informationsbilaga om 5.9 i FFU via TendSign. Denna informationen finns även på www.arbetsformedlingen.se/ka Etableringslotsen registrerar tjänstedeklaration och leverantörsuppgifter enligt 5.10 i FFU via webbstödet. Teknisk support sker via Externsupporten eller Informationsstöd till webbstödet för kompletterande aktörer Etableringslotsen registrerar tjänstedeklaration och leverantörsuppgifter enligt 5.10 i FFU via webbstödet. Teknisk support sker via Externsupporten eller Informationsstöd till webbstödet för kompletterande aktörer Presumtiv Etableringslots registrerar sig i TendSign och lämnar in ansökan enligt 5.3 i FFU. Teknisk support ges av TendSign enligt 5.3 i FFU och FAQ om ansökan besvaras av Arbetsförmedlingen via TendSign enligt 5.4 i FFU Presumtiv Etableringslots lämnar in underlag enligt 5.9 i FFU via post till Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster max 10 arbetsdagar efter godkänd ansökan. Presumtiv Etableringslots lämnar in underlag enligt 5.9 i FFU via post till Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster max 10 arbetsdagar efter godkänd ansökan. Presumtiv Etableringslots lämnar in underlag enligt 5.9 i FFU via post till Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster max 10 arbetsdagar efter godkänd ansökan. Presumtiv Etableringslots lämnar in underlag enligt 5.9 i FFU via post till Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster max 10 arbetsdagar efter godkänd ansökan. Presumtiv Etableringslots lämnar in underlag enligt 5.9 i FFU via post till Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster max 10 arbetsdagar efter godkänd ansökan. Presumtiv Etableringslots lämnar in underlag enligt 5.9 i FFU via post till Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster max 10 arbetsdagar efter godkänd ansökan. Presumtiv Etableringslots lämnar in underlag enligt 5.9 i FFU via post till Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster max 10 arbetsdagar efter godkänd ansökan. Etableringslots finns tillgänglig i ”Sök etableringslots” www.arbetsformedlingen.se 2 veckor 4 veckor 4 veckor FFU publicerat i TendSign samt information på: www.arbetsformedlingen.se/upphandling www.valfrihetswebben.se Handlingar från presumtiv Etablerings- lots enligt 5.9 i FFU godkänns och kontrakt skickas ut. Etableringslotsen får informationsbilaga om 5.10 i FFU i utskicket. Denna information finns även på www.arbetsformedlingen.se/ka Granskning av tjänste- deklaration och leverantörs- uppgifter i webbstödet enligt 5.10 i FFU. Inkommen ansökan bedöms, handläggningstid max 4 veckor enligt 5.6 i FFU. Leverantör får besked om beslut via TendSign enligt 5.8 i FFU Förkortningar: FFU = Förfrågningsunderlag FAQ = Frågor och svar Etableringslotsen Arbetsförmedlingen