Download
institutionel struktur og organisering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Institutionel struktur og organisering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Institutionel struktur og organisering

Institutionel struktur og organisering

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Institutionel struktur og organisering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Institutionel struktur og organisering Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

  2. Individ afklaring/dok. Uddannelse på baggrund af anerkendte realkompetencer Arbejdsplads afklaring/dok. IKV/RKV processen Udvikling og uddannelse på baggrund anden vurdering og målestok Faser og processer Indledningsfasen m. bred afklaring & identificering IKV fasen med snæver dokumentation vurdering Uddannelses-/udviklingsfasen IKV 3. sektor/Fagforeningsafklaring/dok

  3. Fra lov til praksis • Rammelov ikke detaljereguleret • Kvalitetsmåling: Årlige indberetninger , Ekstern evalueringer 2010 • Kvalitetskrav i processen: transparens, offentlige beskrivelser af proces, dokumentation af den enkeltes vurdering • Kvalitetskrav i vurderingen: pålidelige, troværdige vurderinger ved brug af hensigtsmæssige metoder. Ikke forringe uddannelsesniveauet • Professionelt skøn • Støttet af fælles retningslinjer • Løbende udvikling og evaluering

  4. Fra lov til praksis • Gunstige institutionelle rammer og ledelsesmæssig opbakning • Klare mål, fællesretningslinjer og konsensus om procedurer, roller, ansvar • Plan for udvikling og kvalitetssikring • Rammer for koordinering og udvikling af fælles praksis og samspil mellem professionelle aktører • Kommunikation internt og eksternt • Gennemsigtige (beskrevne) processer for brugerne • Ildsjæle brænder ud…

  5. Organisatorisk ramme om IKV Interessenter Ressourcer Kompetencer og viden Holdninger i medarbejdergruppen Kommunikation – intern / ekstern Processer struktur – for brugere & medarbejdere UVM syring Bruger interesse Samarbejdspartnere

  6. Ansøgning med dokumentation Før evaluering afslag Vurdering Evt. Indkaldelse til testning Afslag Bevis Individuel testning Afsluttende vurdering Afslag Bevis Processer

  7. Procesbeskrivelser mv • Køreplan for IKV på institution • Vejledning i IKV praksis på institution • Vejledninger til ansøgere på institutioner • Vejledning til praksis for et uddannelses område ’Grønspættebog’ for VUC + materialedatabase • GVU uddannelsesbog håndbog • TUR’s praktisk vejledning ’certificering’ • AMU – praktiske vejledninger

  8. Kvalitetssikring • Nationalt netværk inden for uddannelsesniveau • Regionalt netværk blandt vejledere på samme uddannelsesområde • IKV team på institution hvor de arbejder med at kvalificere og eksplicitere deres skøn i vurderingerne • Teamprojekt med formulering af og procedurer for IKV og kriterier for vurdering (EUD/GVU/AMU indgang) • Årligt IKV møder på institution

  9. Professionalisering af IKV • Institutionelt • På tværs af institutioner • På tværs af uddannelsesområder • På tværs af fagområder • I forhold til samarbejdspartnere og brugere