Download
p vej mod en innovativ offentlig sektor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
På vej mod en innovativ offentlig sektor PowerPoint Presentation
Download Presentation
På vej mod en innovativ offentlig sektor

På vej mod en innovativ offentlig sektor

127 Views Download Presentation
Download Presentation

På vej mod en innovativ offentlig sektor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. På vej mod en innovativ offentlig sektor Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

 2. Temaer • Hvorfor taler alle om offentlig innovation? • Hvad er offentlig innovation? • Hvad er samarbejdsdrevet innovation? • Innovationsprocessens faser • Nye lederroller • Nogle danske forskningsresultater

 3. Hvorfor fokus på innovation netop nu? • Der er et gab mellem forventninger og ressourcer • Vi kan ikke lukke gabet gennem effektiviseringer • Den offentlige sektor må ’work smarter not harder’ • Sætter kvalitet og indhold i opgave-løsningen i centrum ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 4. Definition: Forskellige typer innovation: • Udviklingen, realiseringen og spredningen af nye kreative ideer • Radikal eller inkrementel • Projekt eller mainstreaming • Nye arbejdsredskaber, der fremmer kommunikation eller gør arbejdet lettere • Nye arbejdsgange, der ændrer på, hvem der gør hvad, hvornår • Nye opgaver: ændring af arbejdets indhold • Nye visioner: nyt syn på, hvad formålet med opgaven er • Nye strategier: nye kreative måder at nå målene • Nye roller: nye selvforståelser og forventninger til andre Hvad er offentlig innovation?

 5. Hvad er samarbejdsdrevet innovation? • Opgør med innovationshelte • Definition: Når innovation bliver til i et samspil mellem forskellige relevante og berøre parter i og på tværs af organisationsgrænser • Politikere, administratorer, medarbejdere, brugere og private aktører • offentlige institutioner og niveauer og private organisationer • Når forskellighed mødes kan der skabes forstyrrelser og ejerskab

 6. Generering af gode ideer Spredning af innovative tiltag Udvælgelse af kreative og lovende ideer Implementering af de bedste ideer Samarbejdets betydning • Mangfoldighed af ideer • Kvalificeret risikovurdering • Ejerskab skaber engagement og mindsker modstand • Mange ambassadører Faser i innovationsprocesser

 7. Hvordan ledes samarbejdsdrevet innovation? Opgaven: Skabe Understøtte retningsgive innovative samarbejder Innovationsledelse er ledelse af processer, som man ikke ved hvor ender

 8. Innovations- ledelse Convener Facilitator Katalysator Aktører Interaktion Samarbejde Innovation Ledelsesopgaven

 9. Convenerrollen: • Skabe momentum, sætte holdet, etablere arenaer, sikre ressourcer, fordele roller, klargøre proces og afstemme forventninger • Facilitatorrollen: • Understøtte processen, skabe gensidig tillid, udvikle fælles forståelsesrammer, løse eller mediere konflikter og fjerne forhindringer for samarbejde • Katalysatorrollen: • Anlægge nye vinkler på problemerne, konstruere trusler, bringe ny viden i spil, forstyrre vante omgangsformer og processer, anspore til forandringslæring, håndtere risici og fjerne forhindringer for innovation Innovationslederroller

 10. Der er kommet godt gang innovations-bestræbelserne i Danmark • Initiativer kommer både nedefra og oppefra • Survey viser, at danske ledere mener, at de selv og deres medarbejdere er den væsentligste kilde til innovation • Innovationseksperter vurderer, at offentlige ledere mangler kompetencer samt at det er afgørende at brugere og politikere bliver inddraget • Casestudier viser, at brugere og politikere kun inddrages i begrænset omfang samt at der er problemer med at mainstreameprojekterfaringer Nogle af CLIPS’ forskningsresultater

 11. Sørensen og Torfing (red): Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor DJØF Forlaget, 2011 Udsalgspris 450 kr. Medlemspris 360 kr. Til den der vil vide mere…