Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protokol kuralları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protokol kuralları

Protokol kuralları

681 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Protokol kuralları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Protokol kuralları

 2. GENİŞ ANLAMDA: Devlet geleneklerinde, uluslararası ilişkilerde, sosyal davranış kurallarında, kamu ilişkilerinde, törenlerde, resmi ilişkilerde, NEZAKETİ temel alan bir sanatın bir tekniğin uygulanmasına denir. PROTOKOL

 3. PROTOKOL KURALLARININ AMACI BİREYSEL, KURUMSAL VE ULUSAL ONURU VE SAYGINLIĞI KORUMAKTIR.

 4. PROTOKOLÜN amacı, düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmaktır.

 5. TERBiYE NEZAKET ZARAFET Sosyal davranışın temelini oluşturan TERBİYE, NEZAKET, ZARAFETİN, içerikleri protokol uygulamalarına yön verir, anlam kazandırır.

 6. KAMUSAL YAŞAMDA PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARINI BİLMEK İNSANA GÜVEN VERİR; ÜSTÜNLÜK VE SAYGINLIK SAĞLAR. BU KURALLARA UYAN KİŞİLER İŞ YAŞAMINDA DAİMA FARK EDİLİR, TERCİH EDİLİR ve YÜKSELTİLİRLER .

 7. BİR KİŞİNİN PROTOKOLE ÖNEM VERMEMESİ YA DA UYMAMASI TAŞIDIĞI UNVANIN, ÇALIŞTIĞI KURUMUN VEYA TEMSİL ETTİĞİ MAKAMIN İTİBARINI DÜŞÜRÜR.

 8. PROTOKOL İLKELERİ • SAYGI VE NEZAKET ESASTIR 2. ONURU VE SAYGINLIĞI (İTİBARI) KORUMAK ESASTIR 3. TEMSİL ESASTIR

 9. PROTOKOLDE; HERKES TAŞIDIĞI UNVANI VE ÇALIŞTIĞI KURUMU TEMSİL EDER. KİMSE KENDİNİ TEMSİL ETMEZ. TEMSİL; • KİŞİNİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ, • GÜZEL VE UYGUN GİYİMİ, • UYGUN TUTUM VE DAVRANIŞI, • UYGUN VE GÜZEL KONUŞMASI • PROTOKOL- SAYGI, GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARINA UYMASI İLE ORTAYA ÇIKAR. TEMSİL, AYNI ZAMANDA KİŞİNİN İMAJIDIR.

 10. 4. DÜZEY EŞİTLİĞİ VE DENKLİK ESASTIR 5. KARŞILIKLILIK ESASTIR 6. ÖNDEGELME VE ÖNCEGELMEDE UNVAN, RÜTBE VE KIDEM ESASTIR 7. PROTOKOLSÜZ SIRALAMA ALFABETİKTİR.

 11. PROTOKOL İLKELERİ • SAYGI VE NEZAKET 2. ONURU VE SAYGINLIĞI (İTİBARI) KORUMAK 3. TEMSİL

 12. 4. DÜZEY EŞİTLİĞİ VE DENKLİK 5. KARŞILIKLILIK 6. ÖNDEGELME VE ÖNCEGELMEDE UNVAN, RÜTBE VE KIDEM 7. PROTOKOLSÜZ SIRALAMA ALFABETİKTİR.

 13. 8. ULUSAL BAYRAK, KONUK, ÜST VE HANIM SAĞDADIR. 9. KARŞILAMADA ÜSTLER BAŞTA; UĞURLAMADA SONDADIR. 10. YÜRÜYÜŞ VE OTURMA DÜZENİNDE 1 NUMARA OLAN ÜST ORTA MERKEZDEDİR: 5 – 3 – 1 – 2 – 4 11. TOPLANTI VE TÖRENLERDE KONUŞMA SIRASI ASTTAN ÜST’EDİR(En üst en son konuşur).

 14. 12. PROTOKOLDE KONUĞU ÜST’Ü VE HANIMI KORUMAK, KOLLAMAK VE SAYMAK ESASTIR.

 15. Başkan Zahid Akman,bugün katıldığı bir organizasyonda protokol karşılaması yapılmadığı için toplantıyı terk etti. Milliyet,22 Şubat,2007

 16. YAŞAM ALANlMIZ ÖZEL ALAN KAMUSAL (RESMİ) ALAN SOSYAL ALAN PROTOKOL KURALLARI GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI

 17. KAMUSAL YAŞAMDA PROTOKOL KURALLARININ TAM OLARAK UYGULANDIĞI RESMİ ALANLAR: • MAKAM ARABASI VE RESMİ ARABA • TOPLANTI VE TOPLANTI ODASI • TÖREN VE TÖREN ALANI • RESMİ DAVET VE ZİYAFETLER

 18. İLETİŞİM • Bir insan için duyu organları ve sinir sisteminin anlamı ne ise,örgüt içinde iletişim ağının anlamı odur. • İyi bir yönetim ancak sağlıklı bir iletişim ile mümkündür.

 19. Eğitim almış kişi, kendisine saygı duyduğu için başkalarına da nazik ve iyi TAVIR içinde olan kişidir.

 20. GÖRGÜ KURALLARI karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan kurallardır. Bu nedenle öğrenilmesi gereken kurallardır. Nerede nasıl davranılacağını bilmek kişiyi mahcup duruma düşmekten kurtarır .

 21. Yönetim, bir resmi ilişkiler sistemi olarak daima PROTOKOL kuralları içinde gerçekleşir. YÖNETİMDE PROTOKOL, RESMİ GÖRGÜ KURALLARI anlamını taşımaktadır.

 22. TANIŞMA-TANIŞTIRILMA • İletişimin başlangıcını oluşturur. • Tanışma ve tanıştırılmada isimleri doğru söylemek önemlidir. • Tanışmada yeni gelenler var olanlara • Erkekler bayanlara • Astlar üstlerine • Küçükler büyüklere • Gençler yaşlılara tanıştırılır.

 23. Tanışma işlemi ilk karşılaşıldığında ya da mekana girildiğinde hemen yapılmalıdır.

 24. Tanıştıran kişi, daima ayakta kalmalıdır.Oturan erkek kiminle tanıştırılırsa tanıştırılsın ayağakalkmalıdır.

 25. Bir yere girildiğinde önce kendimizi tanıtmamız gerekir. (Adımızı ve soyadımızı) Kendimizden üst birine ve eşine ise unvan ve görevimizi söylemeliyiz

 26. El sıkmak sevgi ve yakınlık göstergesi olarak bir selamlaşma biçimidir. El sıkmada ilk davranış daima büyükten ve üst yöneticidengelmelidir. Kadınla el sıkışırken önce kadın el uzatır erkek karşılık verir. Uzatılan elin havada kalmaması gerekir. El sıkarken gücümüzü göstermemeliyiz ve karşımızdakinin gözüne bakmalıyız.

 27. HİTAP • kendileri Genel kural söze büyük olan başlar. Konuyu seçer. • Kişilere isimleri veya unvanları ile hitap etmek gerekir. Eş düzeydekilere ve astlara adıyla (Nihal Hanım),veya unvanıyla (Müdür Bey), soyadıyla (Sayın .........) veya “Sayın Genel Müdür” diye hitap edilebilir.

 28. Kişiler birbirini dinlemeli,karşı tarafın sözü bitmeden konuşmaya başlamamalıdır. Dinlemesini bilmek ve konuşma sırasını beklemek erdemlerin en büyüğüdür.

 29. YAZIŞMALAR • Yazışmalar kişinin kişiliğinin göstergesidir.Bu nedenle yazılan yazının biçim ve içeriğine gereken özen gösterilmelidir. • Yazışmalarda yaratılan etki (olumlu-olumsuz) konuşmaya oranla daha kalıcıdır

 30. Kartvizit, mektup, zarf üzerindeki hitap şekillerinin önemi büyüktür Resmi mektuplarda “SAYIN” ile başlanır “SAYGILARIMLA” diyerek bitirilir. Yazışmalarda kullanılan dilin açık, anlaşılır ve okunaklı olması önemlidir.

 31. TELEFON • Bir iletişim aracı olan telefon konuşması özenle, dikkatle, incelikle yapılması gereken bir konuşmadır. • Unutmamak gerekir ki sizi tanımayan bir kişinin sizin hakkınızdaki kanaatinin temelini telefon konuşması esnasında sergilediğiniz imaj oluşturmaktadır

 32. Telefonu açınca kendimizi tanıtmamız gerekir. Karşı taraf kendilerini tanıtmamışsa “KİMİNLE GÖRÜŞÜYORUM EFENDİM?” gibi nazik ifadeler kullanmak suretiyle kendilerini tanıtmalarını sağlamalıyız.

 33. Telefonu kim etmiş ise önce onun kapatması gerektiğini unutmamalıyız. Üstümüzle konuşurken ondan önce telefonu kapatmamalıyız. Üstlerimizi sekreterimiz aracılığı ile aramamalıyız.

 34. Üstümüz telefonla konuşurken odasınagirmemeliyiz. Biz telefonla konuşurken amirimiz odamıza girerse, telefon görüşmesi yaptığımız kişiye “BİR DAKİKA” diyerek ayağa kalkmalıyız,amirimizin ne istediğini öğrendikten sonra amirimizin müsaadesiyle konuşmaya devam etmeliyiz.

 35. GİYİM • Giyim iletişimin ve imajın başlangıcını oluşturduğundanoldukça önemlidir. • Unutmamak gerekir ki insanlar görünümlerine göre karşılanır, kişiliklerine ve bilgilerine göre ağırlanırlar. • Kişinin, her davetin niteliğini ve saatini göz önünde tutarak ALT ve ÜST sınırları zorlamadan uygun giyimde olması ona artı puan kazandırır.

 36. SELAMLAMA • Selamlamalarda genel kural ast üstü, erkek bayanı, ayrılan kalanları, gelenler varolanları selamlar. • Üstlere, eş düzeydekilere önce siz selam veriniz. Astlarınızın selamını da almayı unutmayınız. • Yemekhane, konferans salonu, derslik, kütüphane ve benzeri yerlerde karşılık beklemeden toplum selamlanır, ayrılırken de yine selamlayarak çıkılır.

 37. Cumhurbaşkanı, cenaze ya da ülkemizi ziyaret eden devlet başkanları geçerken, İstiklal Marşı çalınırken, göklere bayrak çekilirken cephe alınarak selamlanılır. Bir toplantıda önce ev sahibi selamlanır. Ayrılırken yine ev sahibi selamlandıktan sonra ayrılınır.

 38. Tanıdık kişileri utanabilecekleri bir durumda gördüğümüzde selam vermeyerek görmezlikten gelerek geçmeliyiz. Sinema tiyatro konser gibi yerlerde birbirlerini gören tanıdıklar birbirlerini selamlamalıdırlar.

 39. İL ve İLÇELERDE PROTOKOL LİSTESİ • İllerde • VALİ • GARNİZON KOMUTANI • BELEDİYE BAŞKANI • İlçelerde • KAYMAKAM • GARNİZON KOMUTANI • BELEDİYE BAŞKANI şeklindedir.

 40. Uçaktan ya da otomobilden inen üstleri önce kıdemliler daha sonra kıdemsizler karşılarlar. Uğurlamada ise önce kıdemsizler sonra kıdemliler yer alır. Uçağa önce kıdemsizler sonra üstler biner.

 41. Protokolde karşılama ve uğurlamalar çok önemlidir. Üst ve eş düzey konuklar kapıda karşılanır. Karşılamada önce en üst düzeyde olan kişi, konuğa “HOŞ GELDİNİZ” der ve elini sıkar . Uğurlamada ise ilk önce kıdemsizler “GÜLE GÜLE” diyerek konuğun elini sıkarlar.

 42. Karşılamada ev sahibi önden gider ve buyur eder. Ancak önde yol gösteren biri varsa ya da bilinen bir yere gidiliyorsa ev sahibi konuğun ya da üstün soluna geçerek yürür ve buyur eder. Üst yöneticiler odanın kapısında değil, binanın kapısında karşılanır ve binanın kapısından uğurlanırlar.

 43. Uğurlamalarda ve toplantılarda üst salonu terk etmeden kimse salonu terk etmemelidir. Üst otomobiline kadar uğurlanır. Araba hareket etmeden geri dönülmemelidir . Resmi ve özel davetlerde davetiye üzerinde belirtilen ve davetin başlangıcını gösteren saate titizlikle uyulmalıdır. Yemekli davetler sonrasında sözlü ya da yazılı TEŞEKKÜR edilmelidir.

 44. OTOMOBİLDE KURAL • Resmi araçlarda aracı şoför kullanıyorsa protokol makamı aracın sağ arka koltuğudur. Oraya makam sahibi oturur. • Ancak kendimizden üst birini ya da konuk olarak birini aracımıza almışsak onu sağ arka koltuğa yani “makam yerine” oturtmalıyız.

 45. TAŞIT PROTOKOLÜ Ş: Şoför KSMT: Koruma, Sekreter (Özel Kalem), Mihmandar, Tercüman 1. MAKAM OTOMOBİLİNDE OTURMA DÜZENİ

 46. 2. RESMÎ TAŞITLARDA OTURMA DÜZENİ

 47. 3. TAKSİLERDE OTURMA DÜZENİ

 48. Resmi aracı kullanan üstümüz ya da eş düzey meslektaşımız ise şoför mahalline geçeriz. Bir yere gittiğimizde varsa ev sahibinin aracına bineriz. Üstümüzü aracımıza aldıysak o inerken bizim de inerek onu geçirmemiz söz gerekir. Resmi araca önce üst sonra kıdemsiz biner inerken önce üst iner.

 49. ZİYARETveGÖRÜŞME • Ziyaret bir kişinin izin alarak bir başkasını görmeye gitmesidir. • Ziyaretin iletişim açısından önemli bir işlevi vardır. .