Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitoring rozwoju miasta efektywnym narzędziem realizacji celów strategicznych gminy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monitoring rozwoju miasta efektywnym narzędziem realizacji celów strategicznych gminy

Monitoring rozwoju miasta efektywnym narzędziem realizacji celów strategicznych gminy

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Monitoring rozwoju miasta efektywnym narzędziem realizacji celów strategicznych gminy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Monitoring rozwoju miasta efektywnym narzędziem realizacji celów strategicznych gminy

 2. Strategia Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2010 -2016 Wizja Dzierżoniowa Miasto inicjatyw, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego i sportu Misja Dzierżoniowa Tworząc klimat dla biznesu i sportu podnosimy jakość życia

 3. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa

 4. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa I. Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa PODSTAWA DZIAŁANIA Procedura monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa z 2005 roku

 5. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa Procedura obejmuje działania związane z corocznym monitorowaniemrealizacji celów operacyjnych Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa oraz jej okresową (raz na 6 lat) ewaluacją.

 6. II. Karta kluczowych wynikówPrzykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa

 7. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa III. Badania opinii oraz satysfakcji społeczeństwa, klientów i partnerów

 8. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa

 9. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa

 10. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa

 11. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa IV. Samoocena wg Modelu Doskonałości EFQM PODSTAWA DZIAŁANIA Model EFQM został wdrożony w 2004 roku jako nowoczesne narzędzie doskonalenia zarządzania wg najwyższych międzynarodowych standardów

 12. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa Samoocena umożliwia: • rozpoznanie silnych i słabych stron organizacji • zaplanowanie odpowiednich działań doskonalących • określenie trendów rozwoju na podstawie osiągniętych wyników Samoocenę wg Modelu Doskonałości EFQM przeprowadziliśmy trzykrotnie.

 13. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa V. Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania wg norm: • PN-EN ISO 9001:2009 - zarządzanie jakością, • PN-EN ISO 14001:2005 - zarządzanie środowiskowe • PN-N-18001:2004 - zarządzanie bhp

 14. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa Zasady Przeglądu opisane są w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przeglądy przeprowadzane są przez Najwyższe Kierownictwo raz w roku w celu zapewnienia o przydatności, adekwatności i skuteczności ZSZ. Na podstawie raportu budowane są cele oraz działania doskonalące na kolejny rok.

 15. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa VI. GWD - grupa wymiany doświadczeń jako benchmarking podejść do zarządzania (uczenie się od innych)

 16. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa VII. SAS – system analiz samorządowych jako źródło porównań kluczowych wyników oraz wskaźników działalności do prowadzonych analiz porównawczych

 17. Przykłady narzędzi do monitoringu rozwoju Dzierżoniowa VIII. Ranking „Rzeczypospolitej” jako niezależna ocena branżowa • w 2007 – 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej, 1 miejsce w zarządzaniu w kategroii gmin do 40 tysięcy mieszkańców. • w 2008 – 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej, 2 miejsce w zarządzaniu w kategorii gmin miejskich • w 2009 – 2 miejsce w klasyfikacji ogólnej w zarządzaniu, 1 miejsce w zarządzaniu w kategorii gmin miejskich.

 18. Dziękuję za uwagę Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa www.dzierzoniow.pl burmistrz@um.dzierzoniow.pl