1 / 9

Darbs Internetbankā

Darbs Internetbankā. Informācijas sabiedrības pamatprasmes. Šīs nodarbības beigās jūs pratīsiet:. Pieslēgties internetbankai Hanzanet.lv. Pārskatīt savu kontu. Izveidot izrakstus par veiktajām operācijām. Izveidot maksājuma uzdevumus. Izdrukāt izrakstus un maksājuma izdevumus.

malo
Télécharger la présentation

Darbs Internetbankā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Darbs Internetbankā Informācijas sabiedrības pamatprasmes

  2. Šīs nodarbības beigās jūs pratīsiet: • Pieslēgties internetbankai Hanzanet.lv. • Pārskatīt savu kontu. • Izveidot izrakstus par veiktajām operācijām. • Izveidot maksājuma uzdevumus. • Izdrukāt izrakstus un maksājuma izdevumus. Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

  3. Hanzanet.lv sākumlapa Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

  4. Pieslēgšanās • Lietotāja numurs • Parole • Kodu karte Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

  5. Kā pārskatīt savu kontu? Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

  6. Konta izraksts 1 Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

  7. Konta izrakts 2 Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

  8. Definētais maksājums - piemērs Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

  9. Izdrukāšana Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

More Related