Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De arts en zijn fiscaliteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
De arts en zijn fiscaliteit

De arts en zijn fiscaliteit

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De arts en zijn fiscaliteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De arts en zijn fiscaliteit Jaimie Wilms – Senior Advisor Alaska

  2. Agenda • Vennootschap versus éénmanszaak • Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen • Beroepskosten • Fiscale controle • Personenbelasting v. vennootschapsbelasting

  3. A. Vennootschap vs. éénmanszaak • Bewuste keuze: bezint eer ge begint • Voor- en nadelen • Afgescheiden vermogen (beroepsfouten!) • Afwegen aan persoonlijke situatie/doelstellingen • (Fiscale) implicaties • Personenbelasting v. vennootschapsbelasting • Fiscale optimalisatie (onroerend goed kopen of huren)

  4. B. Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen • Kasboekhouding v. volledige boekhouding • Ontvangstbewijs • Artikel 320 W.I.B. • Fiscale aangifte • Fiscale fiches • Datum van indiening

  5. C. Beroepskosten • Aftrekbare beroepskosten • Werkelijke kosten (bewijs!) v. kostenforfait • Criterium: statutair doel • Bijv. inrichtingskosten praktijk, beroepskledij, etc • Niet-aftrekbare beroepskosten • Verworpen uitgaven • Voordelen alle aard (vennootschap) • Meewerkende echtgenoot • Max. 12.040 Euro per jaar (aj. 2011) • Toekenning • Bezoldiging

  6. D. Fiscale controle • Wie ? • AOIF • Wat ? • Boekhoudkundige documenten • Wijze ? • Fiscaal boekenonderzoek • Vraag om inlichtingen • Fiscaal visitatierecht

  7. E. Personen- vs. vennootschapsbelasting • Tariefstructuur • Progressief • Algemeen + verlaagd tarief • Inkomstenspreiding • Pensioenopbouw • Groepsverzekering • Fiscale planning • Goodwill (geduld!) • Kiezen van een geschikte “partner”

  8. Alaska Antwerpen – Waasland Jan Van Gentstraat 1 b 4012000 AntwerpenT. +32 (0)3 454 30 00www.alaska-group.eu