Download
jasper de kinderen personenverzekering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fiscaliteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fiscaliteit

Fiscaliteit

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fiscaliteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jasper De Kinderen Personenverzekering Fiscaliteit

 2. Inleiding • Fiscaliteit • Pensioensparen  Langetermijnsparen • Tak 23-producten • “Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds, waarbij het rendement afhankelijk is van de prestaties van het fonds.” (De standaard – Actuele dossiers)

 3. Vergelijking • Pensioensparen • Langetermijnsparen • vergelijkingstabel pensioen LT sparen.docx

 4. Belastbaarheid van de uitkeringen bij leven. • Pensioensparen • Anticipatieve taks op het opgebouwde pensioen- kapitaal. (Exclusief winstdeelnames) • 10% (of 16.5% voor stortingen voor 1993) • Inhouding taks: • Contract voor 55j. = op 60-jarige leeftijd • Contract vanaf 55j. = op 10e verjaardag v/h contract • Winstdeelnames: vrijgesteld van taxatie

 5. Belastbaarheid van de uitkeringen bij leven. • Langetermijnsparen • Anticipatieve taks op het opgebouwde pensioen- kapitaal. (Exclusief winstdeelnames) • 10% • Inhouding taks: • Contract voor 55j. = op 60-jarige leeftijd • Contract vanaf 55j. = op 10e verjaardag v/h contract • Winstdeelnames: 9,25% inhouding op toekenning

 6. Belastbaarheid van de uitkeringen bij overlijden • Pensioensparen • Heffing van 10 % op overlijdenskapitaal indien anticipatieve taks nog niet betaald. • Winstdeelnames: vrijgesteld van taxatie • Langetermijnsparen • Heffing van 10 % op overlijdenskapitaal indien anticipatieve taks nog niet betaald. • Winstdeelnames: vrijgesteld van taxatie

 7. Belastbaarheid van de uitkeringen bij overlijden • Successierechten • Uitkering overlijdenskapitaal • Toegekende winstdeelnames • Berekend in functie van: • Ontvangen bedrag • Graad van verwantschap met de overledene • Tarief bepaald door fiscale woonplaats overledene

 8. Vervroegde afkoop • Pensioensparen • Voordelig belastingtarief van 10%: • Normale pensioenleeftijd • Normale pensioenleeftijd – max. 5 jaar • Brugpensioen • Voor 60ste verjaardag  Bijkomende voorwaarden • Belastingstarief van 33%: • Alle andere scenario’s

 9. Vervroegde afkoop • Langetermijnsparen • Voordelig belastingtarief van 10%: • Eindtermijn – max. 5 jaar • Belastingtarief van 33%: • Alle andere scenario’s

 10. Toepassingen • Welke taks op welke verzekering? • A heeft al 20 jaar een pensioenspaarverzekering, het gespaarde kapitaal bestaat uit € 8000 gegarandeerd rendement en € 2000 deelname in de winst. Taxatie? • B heeft al 20 jaar een pensioenspaar-rekening, het gespaarde kapitaal bestaat uit € 10 000. Taxatie?

 11. Bedankt voor uw aandacht!