Download
www pass net net n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pass-net PowerPoint Presentation

pass-net

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

pass-net

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.pass-net.net Kas ir pasīvā ēka?

 2. Kas ir pasīvā ēka? • Eiropasbūvniecības standarts ar: • augstutermisko komfortu ēkāziemā un vasarā; • ļoti labusiltumizolāciju; • ļoti labunorobežojošo konstrukciju hermētiskumu (zemu gaiscaurlaidību); • mehānisku vēdināšanas sistēmuar efektīvu siltuma atgūšanu. Pasīvās ēkas standartu var sasniegt, kombinējot tehnoloģiju, projektu un materiālu. Avots:: Dr. Wolfgang Feist, Passivhaus Institut, Passiefhuis-Platform vzv

 3. StarptautiskiPasīvās ēkaskritēriji Galvenie parametri: Šie kritēriji ir spēkā starp 40 and 60 platuma grādiem Ziemeļu puslodē

 4. Energopatēriņa salīdzinājums dzīvojamās ēkās, kWh/m2a Avots: Passive House Institute Darmstadt /Germany

 5. Izmaksas Avots: Passive House Institute www. passivehouse.com

 6. Renovācija – potenciālieietaupījumi Renovācijas cikls 40 gadi Renovācija (m²) (vienam dzīvoklim 70m²) Renovācija (PH)+ 270.- + € 18.900.- Apkure 1 gadam € 0,72 € 50.- Renovācija (ZEP)+ 120.- + € 8.400.- Apkure 1 gadam € 4,29 € 300.- Apkure 1 gadam € 9,14 € 640.- Renovācija Pasīvās ēkas standartā 10 kWh/m²a Renovācija zema patēriņa standartā 60 kWh/m²a Renovācija nav veikta 130 kWh/m²a Avots: IG Passivhaus Österreic

 7. Pasīvās ēkas parametri • Laba siltumizolācija • Zema konstrukciju gaiscaurlaidība • Saules enerģijas pasīva izmantošana • Augsta vēdināšanas siltummaiņa efektivitāte • Zema patēriņa mājsaimniecības iekārtas • Atjaunojamo energoresursu izmantošana Source: Passive House Institute http://www.passivhaustagung.de

 8. Izolācijas slānis: • Kompakta ēkas kopforma • Laba siltumizolācija: • Norobežojošās konstrukcijas sienas, jumts un grīda - vismaz U =0,15 W/(m2K) • Logi un durvis(stiklojums un rāmji kopā)-vismaz U =0,8 W/(m2K) • Konstrukcijas bez termiskiem tiltiem • Lineārais siltuma zudumu koeficients – max 0,01 W /(mK) Avots: Passive House Institute Darmstadt, www.passivehouse.com

 9. Konstrukciju gaiscaurlaidība • Ēkas ārējām konstrukcijām jābūt gaisa necaurlaidīgām: • Gaisa caurplūde caur ēkas norobežojošajām konstrukcijām nedrīkst pārsniegt 0.6 tilpumus stundā pie spiediena starpības +/- 50 Pa. Pārbaudi veic ar spiediena durvīm. Source: Passive House Institute , www.passivehousehouse.com

 10. Saules enerģijas ieguvumi • Orientācija • Stiklojums • Noēnojums Avots: Franz Freundorfer phc

 11. Siltuma atgūšana (rekuperācija) • Rekuperācijas lietderība virs 80% • Kontrolēta vēdināšana • Svaigais gaiss tiek uzsildīts ar izlietoto gaisu siltummainī, nesajaucoties • Gaiss tiek piegādāts dzīvojamās telpās un izvadīts no virtuvēm, WC un vannas istabām • Nav papildieguldījumu tradicionālās apkures sistēmās Zemes siltummainis • Gaisa iepriekšējai piesildīšanai ziemā • Iekštelpu dzesēšanas slodzes mazināšanai vasarā

 12. Sadzīves tehnika • Zema patēriņa ierīces • Efektīvs apgaismojums Ilustrācija: Andrew Dunn

 13. Atjaunojamās enerģijas avoti • Saule • Saules kolektori – karstā ūdens sagatavošana • Saules fotoelementi (PV) – elektroenerģijas ražošana • Vējš • Mazās vēja turbīnas • Pieslēgums vēja parkam • Iekārtas enerģijas un siltuma ražošanai • Darbojas ar atjaunojamām degvielām • Siltumsūkņi Avots: IVL