pelvis prox femur n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pelvis, prox. femur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pelvis, prox. femur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Pelvis, prox. femur

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pelvis, prox. femur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pelvis, prox. femur Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 2. Pelvis significant complication rate related to injury of underlying organs and bleeding because of the tremendous force necessary to cause most pelvic fractures, concomitant severe injuries are common and are associated with high morbidity and mortality rates overall mortality rate in adults - 10%, in children - 5% pelvic haemorrhage is the direct cause of death in fewer than half of patients with pelvic fractures who die retroperitoneal haemorrhage and secondary infection are the main causes of death if hypotension is present on presentation, mortality rate approaches 50%, in open fractures mortality rate reaches 30% Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 3. Złamania miednicy • Niska energia (stabilne – leczenie zachowawcze): upadek u starszych osób, oderwanie przyczepów mięśniowych • Wysoka energia: • Z niestabilnością hemodynamiczną (5-10% tętnicze): stabilizacja zewnętrzna, resuscytacja, embolizacja • Z niestabilnością pierścienia miednicy: niestabilne rotacyjnie i pionowo (Tile) Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 4. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 5. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 6. Klamra C (C-clamp) cases of sacrum fractures or disruptions of the sacroiliac joint – posterior pelvic ring inj. concomitant blood loss from the fracture surface and from the veins of the presacral plexus. direct transverse compression in the sacroiliac joint controls bleeding from the fracture surfaces and from the presacral plexus. adequate access for laporotomy Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 7. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 8. Klasyfikacja Bucholtza Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 9. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 10. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 11. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 12. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 13. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 14. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 15. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 16. Złamanie tylnej ściany panewki stawu biodrowego ze zwichnięciem tylnym biodra Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 17. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 18. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 19. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 20. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 21. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 22. Koszty ekonomiczne PFR –GB`03 • 60 000 rocznie • Wzrost częstości: 1-3% rocznie • Śr. czas pobytu 23dni • 12 161₤: operacja 9%, oddział 84%, badania laboratoryjne 7% Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 23. Złamania bliższego odcinka kości udowej • ↑ częstość (gł. u starszych – osteoporoza, niska energia urazu: 30%♀ po 75r.ż) • Rokowanie: • osteporotyczne 15 -30% śmiertelności, wymagają zaopatrzenia w przeciągu 24h. • Przezkrętarzowe – wczesny zrost • Podkrętarzowe – duża liczba powikłań (przeciążenia → brak zrostu i zmęczeniowe złamania implantów). • Szyjka – brak zrostu, zwyrodnienie stawu Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 24. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 25. OPEROWAĆ w czasie ostrego dyżuru • przy wyborze rodzaju stabilizatora kierować się miejscem złamania i stanem ogólnym chorego • podać antybiotyk dożylnie podczas wprowadzenia do znieczulenia •  w przypadkach, w których doraźnie operować nie można, należy: •  założyć wyciąg za guzowatość kości piszczelowej •  podawać środki przeciwbólowe •  przygotowywać chorego do operacji kierując się parametrami poprawy stanu ogólnego •  POSTĘPOWANIE P-ODLEŻYNOWE •  podawać heparyny niskocząsteczkowe •  podawać leki usprawniające przepływ krwi przez CUN •  włączyć antybiotyk (?) •  H2 blokery, cytoprotekcja górnego odcinka przewodu pokarmowego •  zapewnić choremu stały kontakt z rodziną Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 26. Klinika Chirurgii Urazowej AMw Poznaniu 25% chorych w starszym wieku ze złamaniami w obrębie bliższego końca kości udowej umiera w ciągu 6 miesięcy od wypadku  śmiertelność w tej grupie chorych wzrasta 20-krotnie w stosunku do prawdopodobieństwa zgonów w tej populacji bez doznanych obrażeń  Złamania w obrębie bliższego końca kości udowej u ludzi starych należy traktować jako wskazanie do hospitalizacji i pilnej stabilizacji operacyjnej Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 27. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 28. Zaopatrzenie w krew bliższego końca kości udowej Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 29. Układ beleczek kostnych w odcinku bliższym kości udowej Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 30. Rejon największego obciążenia – w okolicy podkrętarzowej (2-7cm poniżej krętarza mniejszego) Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 31. Złamania przezkrętarzowe: podział i dobór implantu Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 32. Powikłania pooperacyjne Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 33. Złamanie patologiczne Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 34. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 35. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 36. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 37. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 38. Śruby kaniulowane Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 39. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 40. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 41. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 42. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 43. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej

 44. Paweł Grala Klinika Chirurgii Urazowej