1 / 60

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona. TAULA MIXTA TERRITORIAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2010-11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona. Conca de Barberà.

martha
Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona TAULA MIXTA TERRITORIAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2010-11

 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Conca de Barberà 25 Ins. que imparteixen CFs Ins. Martí l’Humà Ins. Joan Amigó Alt Camp Baix Penedès Ins. Jaume Huguet Ins. Narcís Oller Ins. Andreu Nin Ins. Camí del Mar Ins. Ernest Lluch Priorat Ins. Priorat Baix Camp Ins. Comte de Rius Ins. Pere Martell Ins. Vidal i Barraquer Ins. Cal·lípolis Ins. Ramon de la Torre Ins. Ramon Barbat Ins. Jaume I Ins. Camp Clar Ins. Sant Salvador Tarragonès Ins. Baix Camp Ins. Horticultura Ins. Hoteleria Ins. Ramon Berenguer IV Ins. Lluís Domènech i Montaner Ins. Joan Guinjoan Ins. Gaudi Ins. Berenguer d’Entença

 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona 25 Centres Públics 81 Especialitats 180 CFs en total (301 grups) 12 grups Curs preparatori de la prova d’accés 25 grups oferta privada Conca de Barberà 4 Alt Camp 13 13 Baix Penedès Priorat 4 98 48 Tarragonès Baix Camp

 4. Distribució d’alumnes de FP per famílies. professionals. SSTT Tarragona (2009/10).

 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona ALT CAMP

 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona BAIX CAMP Riudoms Cambrils L’Hospitalet

 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona BAIX PENEDÈS Calafell Cunit

 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona CONCA DE BARBERÀ L’Espluga de Francolí

 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona PRIORAT

 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona TARRAGONÈS Torredembarra Vila-seca Salou

 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Activitats físiques i esportives CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural CFGSAnimació d’activitats fisicoesportives Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 12. CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi naturalCFGS Animació d’activitats fisicoesportives

 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Administració CFGM Gestió administrativa CFGSSecretariat CFGS Administració i Finances Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 14. CFGM Gestió administrativaCFGS SecretariatCFGS Administració i Finances

 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Agrària. CFGM Producció agroecològica CFGM Treballs forestals i de conservació del medi natural CFGM Jardineria i Floristeria CFGSGestió i organització de recursos naturals i paisatgístics Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 16. CFGM Producció agroecològicaCFGM Treballs forestals i de conservació del medi naturalCFGM JardineriaCFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics

 17. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Arts Gràfiques CFGM Pre-impressió en arts gràfiques CFGM Impressió en arts gràfiques CFGSProducció en indústries. d’arts gràfiques Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 18. CFGM Pre-impressió en arts gràfiquesCFGM Impressió en arts gràfiquesCFGS Producció en indústries d’arts gràfiques

 19. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Transport i manteniment de vehicles CFGM Electromecànica de vehicles CFGM Avions amb motor de pistó CFGM Carrosseria CFGSAutomoció Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 20. CFGM Electromecànica de vehiclesCFGM Carrosseria CFGM Avions amb motor de pistóCFGS Automoció

 21. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Comerç i Màrqueting CFGM Comerç CFGSGestió comercial i màrqueting CFGS Comerç internacional CFGS Gestió del transport Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 22. CFGM ComerçCFGS Gestió comercial i màrquetingCFGS Comerç internacionalCFGS Gestió del transport

 23. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Edificació i obra civil CFGM Obres de la construcció CFGSProjectes d’edificació CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques CFGS Realització i plans d’obres Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 24. CFGM Obres de la construccióCFGS Projectes d’edificacióCFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiquesCFGS Realització i plans d’obres

 25. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Electricitat i electrònica CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques CFGM Instal·lacions de telecomunicacions CFGSSistemes de regulació i control automàtics CFGS Desenvolupament de productes electrònics CFGS Instal·lacions electròniques CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 26. CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiquesCFGM Instal·lacions de telecomunicacionsCFGS Sistemes de regulació i control automàticsCFGS Desenvolupament de productes electrònicsCFGS Instal·lacions electròniquesCFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

 27. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Fusta, moble i suro CFGM Fabricació industrial de fusteria i moble CFGM Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 28. CFGM Fabricació industrial de fusteria i mobleCFGM Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble

 29. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Hoteleria i Turisme CFGM Cuina i gastronomia CFGM Serveis de restauració CFGSAgències de viatges i gestió d’esdeveniments CFGS Gestió d’allotjaments turístics CFGS Guia, informació i assistència turístiques CFGS Animació turística CFGS Restauració Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 30. CFGM Cuina i gastronomiaCFGM Serveis de restauracióCFGS Restauració

 31. CFGS Agències de viatges i gestió d’esdevenimentsCFGS Gestió d’allotjaments turísticsCFGS Guia, informació i assistència turístiquesCFGS Animació turística

 32. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Industries alimentàries CFGM Escorxador, carnisseria-xarcuteria CFGM Olis d’oliva i vins CFGM Forneria, pastisseria i confiteria CFGSVitivinicultura Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 33. CFGM Escorxador, carnisseria-xarcuteriaCFGM Olis d’oliva i vinsCFGM Forneria, pastisseria i confiteriaCFGS Vitivinicultura

 34. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Imatge i so CFGS Realització d’audiovisuals i espectacles Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 35. CFGS Realització d’audiovisuals i espectacles

 36. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Fabricació mecànica CFGM Soldadura i caldereria CFGM Mecanització CFGSConstruccions metàl·liques CFGS Disseny de productes de fabricació mecànica CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 37. CFGM Soldadura i caldereriaCFGM MecanitzacióCFGS Construccions metàl·liques CFGS Disseny de productes de fabricació mecànicaCFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

 38. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Química CFGM Planta química CFGM Laboratori CFGSQuímica industrial CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat CFGS Química ambiental Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 39. CFGM Planta químicaCFGM LaboratoriCFGS Química industrialCFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitatCFGS Química ambiental

 40. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Sanitat CFGM Cures auxiliars d’infermeria CFGM Farmàcia i parafarmàcia CFGM Emergències sanitàries CFGSDietètica CFGS Higiene bucodental CFGS Anatomia patològica i citologia CFGS Laboratori de diagnòstic clínic CFGS Salut ambiental CFGS Documentació sanitària CFGS Imatge per al diagnòstic Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 41. CFGM Cures auxiliars d’infermeriaCFGM Farmàcia i parafarmàciaCFGM Emergències sanitàries

 42. CFGS DietèticaCFGS Higiene bucodentalCFGS Anatomia patològica i citologiaCFGS Laboratori de diagnòstic clínic

 43. CFGS Salut ambientalCFGS Documentació sanitàriaCFGS Imatge per al diagnòstic

 44. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM Atenció sociosanitària CFGSAnimació sociocultural CFGS Educació infantil CFGS Integració social Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 45. CFGM Atenció sociosanitàriaCFGS Animació socioculturalCFGS Educació infantilCFGS Integració social

 46. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Imatge personal CFGM Perruqueria CFGM Estètica personal decorativa CFGM Caracterització CFGSEstètica Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 47. CFGM PerruqueriaCFGM Estètica personal decorativaCFGM CaracteritzacióCFGS Estètica

 48. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Instal·lació i Manteniment CFGM Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies. CFGM Instal·lacions de producció de calor CFGS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluids CFGS Manteniment d’equips industrials CFGS Prevenció de riscos laborals CFGS Energies renovables Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

 49. CFGM Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.CFGM Instal·lacions de producció de calorCFGS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluidsCFGS Manteniment d’equips industrialsCFGS Prevenció de riscos laboralsCFGS Energies renovables

 50. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials a Tarragona Informàtica i comunicacions CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes CFGSAdministració de sistemes informàtics en la xarxa CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma Conca de Barberà Alt Camp Baix Penedès Priorat Baix Camp Tarragonès

More Related