1 / 21

- Verdsettende ledelse

- Verdsettende ledelse. Siw Skrøvset , 2013. Hvorfor dette temaet? Nå?. I forskningen vår med ledere i mange sektorer: Hva gjør gode ledere? Noe mer enn det rasjonelle. Hva får folk til å stille på jobb? Hva får ungdom til å gå på skolen? Hva får spillerne til å møte på trening?

mika
Télécharger la présentation

- Verdsettende ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. - Verdsettende ledelse Siw Skrøvset , 2013

 2. Hvorfor dette temaet? Nå? I forskningen vår med ledere i mange sektorer: Hva gjør gode ledere? Noe mer enn det rasjonelle. Hva får folk til å stille på jobb? Hva får ungdom til å gå på skolen? Hva får spillerne til å møte på trening? Ikke bare fornuften, det rasjonelle. Noen ganger har vi arbeidslyst og arbeidsglede, og alt går lett. Andre ganger helt motsatt.

 3. Verdsettende ledelse er Ledelse som fyller og ikke tapper folk for emosjonell energi.

 4. Hva ser dere?

 5. Emosjoner= følelser som «slår ut» kroppslig. • 1700-tallet: økonomene snakket omhat, vrede, kjærlighet, glede, sympati • 1930-1970: følelser = irrasjonelt (kognitiv fase) På vei tilbake nå!

 6. Emosjoner fyller og tapper emosjonell energi Noen situasjoner er energigivende, andre er energitappende. Tenk: når fylles du? Når tappes du? Mitt eksempel…

 7. To sterke emosjoner: Stolthet Disse henholdsvis fyller og tapper emosjonell energi. Skam: - den store og den lille

 8. Utrygghet: Ovenfra-ned-språk, dømmende, moraliserende Skam  Emosjonelt utmattet Trygghet: Inkluderende språk Stolthet  Emosjonell energi (Nesten) ingen tapper energi med vilje

 9. Verdsettende ledelse - er ikke en metode, men en måte å forholde seg på Skaper energi ved å se og bruke styrkene, egne og andres. Hvilke styrker har du? Fortell «naboen».

 10. Hva tapper lærere for energi? Andy Hargreaves (2002): 3 typer svik • «contractualbetrayal» • «communicationbetrayal» • «competencebetrayal» Hvordan er det hos dere?

 11. Hva kan du som leder gjøre for å fylle mer? Noen verktøy… Som viser seg å være omtrent de samme på et basketballag som i en fremragende forskningsgruppe. Vi starter med det som er lettest å gjennomføre.

 12. Bruk 10 sekunder ekstra, vis at du bryr deg • En bevisstgjøring på at lederen ser personen han eller hun snakker med. • Signal om at de du møter, elever, kolleger, er de som holder arbeidet i gang. Uten dem er vi ingenting! Rektor forteller om sine 10 sek med renholder: Rektor: Å, det lukter alltid så godt der du er! Forresten, skal du på hytta i påsken? Renholder (med et stort smil): Ja, jeg skal kose meg masse! Enn du, skal du på hytta? Én ting er at de jeg stopper ved viser glede ved å bli sett, men jeg merker at jeg også fylles med positiv energi. Her snakker vi om en vinn-vinn-situasjon! (rektor)

 13. IGP (individuelt, gruppe og plenum) – fordi vi ikke er likt «skrudd sammen» Ekstroverte og introverte, blant annet.

 14. G-L-L (gjort – lært – lurt) «Ringstabekkrysset»

 15. Fokus på det du/dere vil - Ikke på hva dere ikke skal gjøre! • IKKE • MEN

 16. Det du roser, får du mer av…. Og rosen må være • Fortjent • Konkret Eller: Just in time – just for me… Lærerne opplever at jeg signaliserer hva jeg synes er godt arbeid og at jeg setter pris på det. De opplever at jeg som leder vet hva god lærerjobb er og hva jeg som leder vil ha mer av. (rektor). Kan også brukes til å snu uønskede situasjoner. Eksempel: Gitte som var den eneste som «screenet».

 17. Gjør andre god (GAG-en) Det tok litt tid før jeg fikk det til. Jeg opplever at det krever av meg at jeg må være årvåkent til stede i samtalene med den hensikt å gi gode tilbakemeldinger. Det blir mer gjennomtenkt. (rektor).

 18. Fungerer det verdsettende alltid? ”Den litt vanskelige samtalen blir tatt i vognhallen”. (brannsjef Harstad kommune). Kritikk på tomannshånd, ros i plenum. Jeg brukte 10 sekunder ekstra i en nedbemanningsprosess og det virket. Fra å ha «gjemt seg» i pausene, er hun nå tilbake og spiser og prater med oss. Hun må slutte hos oss, men hun slutter med verdighet. (rektor).

 19. Og ikke glem: • Emosjoner smitter!

More Related