Download
diagrammering cand merc 7 semester efter r 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagrammering Cand. Merc. 7. semester - efterår 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagrammering Cand. Merc. 7. semester - efterår 2009

Diagrammering Cand. Merc. 7. semester - efterår 2009

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Diagrammering Cand. Merc. 7. semester - efterår 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DiagrammeringCand. Merc. 7. semester - efterår 2009 v/ Cand. Merc. Jens Godik Højen, 10. November 2009 kl. 08.30-12.00

 2. Hvad forstås med diagram? • Gennem anvendelse af diagrammer, forsøges det at visualiserer komplekse problemstillinger vha. symboler. • Typisk anvendes symboler der overholder semantiske regler (kodeks) inden for et givent paradigme. • Diagrammer er vigtige i det løbende dokumentationsarbejde der løbende finder sted i en projekt/udviklingsproces. • Diagrammer skaber overblik og gennemslagskraft i situationer hvor forståelse vedrørende komplekse problemstillinger, skal deles med mange

 3. Diagrammer – hvorfor det?

 4. Kursets indhold • Database diagrammer • Data flow diagram • Procesdiagrammer • Flowdiagram, Flowchart • Arbejdsproces diagram • Kontekst diagram, workflow diagram • Applikationsdiagram

 5. Context diagram • Context diagrammer anvendes ofte ved forklaring af overordnede strukturer. • Få detaljer – meget overordnet. • Generelle fokuscentre hvor ruterne mellem disse centre illustreres.

 6. Flowchart - Rutediagram • Rutediagrammets formål er at beskrive en algoritme eller en proces. Ved at forbinde rutediagrammets symboler med rutepile, forklares en rækkefølge i en række afhængige sammensatte funktioner med et indbygget flow (algoritme) hvor der er en start og et slut punkt. • Diagrammet anvendes i problembearbejdningsfasen hvor opgaven indeholder elementer vedrørende analyse, designe og dokumenterer • Diagrammet anvendes som et styring/retningsbestemmende værktøj

 7. Symboler i Flowchart, * Visio 2007 symboler

 8. Dataflow diagram

 9. E/R diagrammer

 10. E/R diagram – Software engineering • E/R diagram eller Entitets Relations model er en løst sammensat præsentation af entiteternes indbyrdes forhold. E/R diagrammet anvendes i det indledende arbejde med at opbygge en datakilde. Gennem arbejdet med at definerer tabellers indbyrdes forhold og udveksling af relationel data, opbygges i 1. trin E/R modellen. • modellen anvendes typisk i trin 2. til udarbejdelse af den egentlige dataservermodel. I visse tilfælde er denne proces en og samme udviklingsopgave. • Der anvendes primært fire symboler i E/R diagrammet, firkant, streg, en, mange. • Flere underarter

 11. 3. Parts programmer • BizAgi • SQLyog Community Edition 8.12 MySql editor • Og mange mange flere 