Download
varf r v nta dra nytta av nya funktioner i maximo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varför vänta! Dra nytta av nya funktioner i Maximo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varför vänta! Dra nytta av nya funktioner i Maximo

Varför vänta! Dra nytta av nya funktioner i Maximo

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Varför vänta! Dra nytta av nya funktioner i Maximo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Varför vänta! Dra nytta av nya funktioner i Maximo Kenneth Andersson – kenneth.andersson@sigma.se PärTjärnberg – par.tjarnberg@sigma.se

 2. Agenda • Godis i version 7.5.X • Hantering av utdata och datakvalitet/registervård • Paketerad uppgradering

 3. Godis i version 7.5 • Automatiseringsscript • Dynamisk behörighet *

 4. Automatiseringsscript – istället för att programmera

 5. Automatiseringsscript – istället för att programmera • Exempel • Fyll information i fält automatiskt • Sätt arbetstyp och status då vissa egenskaper är uppfyllda • Hämta säkerhetsinstruktioner till arbetsorder • Driftsätt förändringar utan omstart • Glöm inte tester

 6. Dynamisk behörighet • Beroende på roll och arbetsflöde • Dölj fält • Sätt fält till tvingande • Skrivskydda information • Verkliga exempel • Ärende med en viss prioritet och klassificering gör åtgärd och konsekvensbeskrivning till tvingande • Ändra skärmlayout beroende på behörighet

 7. Dynamisk behörighet • Ange behörighetsegenskaper på fältnivå

 8. Hantering av utdatadatakvalitet/registervård • Skapa egna rapporter * • Nyckeltal med åtgärdslänkar • Export – import av data via Excel • Kommaseparerad textfil

 9. Skapa egna rapporter - ingen programmering • AdHocRapport

 10. Skapa egna rapporter - ingen programmering

 11. Nyckeltal med åtgärdslänkar • Vad är anledningen till att nyckeltalen visar som de gör? • Vad ska du göra för att trenden ska gå åt rätt håll?

 12. Standard Import/Export • Importera data med maximos standardlogik

 13. Export – import av data via Excel • Importera ny data • Komplettera/Ändra befintlig data • Exportera din utsökning i maximo till Excel • Exempelvis • Läsa in mätarställningar

 14. Paketerad uppgradering • Förstudie • Infrastruktur (Egen / Molntjänst) • Integrationsstrategi • Arbetsprocesser och funktionella krav som systemet ska stödja • Masterdata (informationsflöde) • Installation ny version av Maximo • Egen hårdvara / Molntjänst • Mjukvara (Utv-, Test- o Produktionsmiljö) • Databas • Uppgradering • Migrering • Om flera databaser ska konsolideras • Stora förändringar av datainnehållet

 15. Paketerad uppgradering • Anpassningar & Konfigureringar (ex rapporter, skärmbilder etc.) • GAP analys av framtagen arbetsprocess mot nya Maximo • Design av ev. förändringar • Anpassa & Konfigurera Maximo • Framtagning av testfall för berörda processer • Test av framtagen arbetsprocess mot Maximo • Integrationer • Design av informationspaket mellan berörda system enligt förstudien • Design av felhantering • Monitorering, Ändring och Omkörning • Skapa informationspaket mellan berörda system (In / Ut) • Framtagning av testfall för hela flödet mellan berörda system • Samordna tester mellan systemen enligt testfall

 16. Paketerad uppgradering • Test & Testledning • Komponenttest • Integrationstest • Systemtest • Acceptanstest • Utbildning • Utbildningsmaterial (Dokument / e-learning) • Rollbaserad utbildning • Utrullning/Driftsättning • Förvaltning • Service Manager • Aktiv förvaltning med kontinuerliga möten för att effektivt utnyttja verktygets potential • Incident, Problem, Change och Release Management • Service desk (24/7)

 17. FRÅGOR?