Download
turismist saare maakonnas 2008 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turismist Saare maakonnas 2008/ 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Turismist Saare maakonnas 2008/ 2009

Turismist Saare maakonnas 2008/ 2009

232 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Turismist Saare maakonnas 2008/ 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Turismist Saare maakonnas2008/ 2009 Karmen Paju Kuressaare Linnavalitsus, Turismiinfokeskus 14.10.2008

 2. Kuressaare Turismiinfokeskus(TIK) • Asutatud 1994. aastal • Kuressaare LV struktuuriüksus, kaasfinantseerija EAS • Asukoht: Kuressaare raekojas • Turismiinfopunkte (TIP) Saare maakonnas: 7 (Kihelkonna, Leisi, Orissaare, Valjala, Mustjala, Muhu, Abruka)

 3. TIK-korraldusmudeli muutus • Aastatel 2008-2010 läheb EAS üle uuele korraldusmudelile ning annab oma senise Kuressaare Turismiinfokeskuses töötava infokonsultandi üle kohalikule partnerorganisatsioonile, Kuressaare LV-le. Üleandmiseks oli vajalik SOLi kooskõlastus. • 2009. ja 2010. aastal finantseerib EAS partneritele üleantud keskuseid eelarve mahuga, mis on võrdne 2008.a. EASi poolse eelarvega (545 232.- kr) • TIK-investeeringute toetus on kavandatud suurusega kuni 2 miljonit krooni. Hetkel on selgitamisel, kas finantseerimine toimub läbi avatud taotlusvooru või investeeringute kava alusel.

 4. Kuressaare TIK 2007/2008 2007. aastal külastas Kuressaare Turismiinfokeskust 18 908 inimest. Koos kirjalike päringutega ja telefoni teel esitatud päringutega teenindati kokku 30 571 klienti.

 5. Turismitoodete arendus Kohalikul eripäral ja traditsioonidel põhinevate turismitoodete arendamine • Kohaliku toidu valmistamine taluköögis “Ise tehtud, hästi tehtud!” • Angla uue pukktuuliku ehitus ja pärandkultuurikeskuse rajamine • Saaremaa Maheköök tegevuse laiendamine ja parendamine

 6. Turismitoodete arendus Külastajate erihuvidel põhinevate nišitoodete arendamine • Alustatud on Saaremaa Geopargi kontseptsiooni koostamist • Sukeldumise, surfi- ja purjelaua tegevuste arendamine • GoodKaarma ökoseepide ja eeterlike õlide tootmine • Nami Namaste on Muhu saarel – Saaremaa Toskaanas • Saaremaa Kunstistuudio • Pärimusmatkad

 7. Kohaliku külastuskeskkonna arendamine Väärtuslike külastus- ja puhkeobjektide väljaarendamine • Avalik supelrand Jõistes • Väikesadamate arendamisega tegeletakse Kuressaares, Valjalas (Kungla), Kihelkonnal (Kesknõmme), Muhus (Lõunaranna sadam), Laimjalas • Angla Pärandkultuurikeskuse rajamine • Lõmala mere-ja kalaturismi külastuskeskuse rajamine • Lainelauasõidu sisehall (Saaremaa Surfiklubi) – staadioni ja Titeranna vaheline ala Tugiinfrastruktuur ja kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine • Kuressaare kergliiklusteed • Salme-Nasva kergliiklustee planeeringud on teostatud ja projekt olemas, ehitus on tulekul- üks maaomanik pole veel kooskõlastust andnud Salme vallas. Ettevalmistustööd Salme ja Kaarma vald, ehitama hakkab Saarte Teedevalitsus

 8. Kohaliku külastuskeskkonna arendamine Vaba aja veetmise võimalused • Sündmuste turism – katalüsaator teistele arengutele, imago ehitaja, atraktsioonide animaator • Saare Golfikeskus • Spa teenused (Saare maakonnas 9 spa hotelli) • Saarepuhkus – fotojaht, kanuusõidud, meresüstad, paintball, ürituste korraldamine ja läbiviimine • Ratsukievari vaba aja keskus, Kipi-Koovi matkakeskus • Laste mänguväljakud, jalgrattateed

 9. Turismiklastri arendamine Ühine maakonna turismi koordineeriv organisatsioon on loodud • 28. augustil asutati SOLi ja SEESi poolt turismi katusorganisatsioon MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus Välispiirkondadega ühiste tegevuste väljaarendamine • SOLi osalus projektis “Jätkusuutlik mereturism-SUN Marinas” koos Lõuna-Soome partneritega. Sisuks külalissadamate ühisturundamine Läänemere piirkonnas • Kogu maakonda hõlmav turismiturunduse projekt. Eesmärk–suurendada Saaremaa kui reisisihi atraktiivsust (Tallinna Sadam, Estonian Air, Tallink Group) • Eesti-Läti piireületava koostöö programm • Koostöökokkulepe Tallinna Sadamaga Turismiasjaliste koolitamine • Giidide koolitus, veebilehe koolitus TTÜ Kuressaare kolledžis • Saaremaa õppereis maakonna turismiettevõtjatele - Kuressaare TIK

 10. Maakonna strateegilise turismiturunduse edasiarendamine Saare maakonna kui turismisihtkoha ja turismitoodete ühisturundamine, osalemine võtmeturgude turismimessidel, pressireiside korraldamine, koostöö saatkondadega Rahvusvahelised turismimessid 2008 MATKA – Helsingi Eesti päevad – Helsingi Balttour – Riia Tourest – Tallinn ITB Berlin – Berliin TUR 2008 –Göteborg Eesti, Saaremaa esitlus Eesti Majas Stockholmis Eesti, Saaremaa esitlus Milaanos, Itaalias Mardilaat – suurim Eesti teemaline üritus Soomes

 11. Edukas sihtkoht • Hea ühendusega • Hea hinna-kvaliteedi suhtega • Turvaline • Eristub teistest sihtkohtadest • Sihtkohast on piisavalt infot

 12. Turismist Saare maakonnas Turist ei ole rändlind, kes kevadel looduse sunnil ise kohale lendab, kuldmune muneb ja sügisel tagasi pöördub.

 13. Turismist Saare maakonnas Tänan tähelepanu eest!