1 / 106

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK. A percepció. Az egyének nemcsak passzívan felfogják az ingereket, hanem aktívan részt is vesznek az információk feldolgozásában és rendezésében.

payton
Télécharger la présentation

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

 2. A percepció • Az egyének nemcsak passzívan felfogják az ingereket, hanem aktívan részt is vesznek az információk feldolgozásában és rendezésében. • Az egyén válaszát az ingerre (termékre) nagymértékben befolyásolja az a mód, ahogy az egyén az adott ingert értelmezi. • Kogníciónak nevezzük azokat a mentális folyamatokat, amelyek képessé tesznek bennünket, hogy a környezetünknek és tapasztalatainknak jelentést adjunk. A mentális folyamatoknak elsődleges jelentősége van az észlelés és tanulás folyamán.

 3. A percepció meghatározása • A külvilág és a személyiség közöttiközvetlen kapcsolat megteremtése az érzékelés+észlelés, azaz a percepció útján történik. • Az érzékelés és észlelés egyazon tevékenység analitikus és szintetikus mozzanatait foglalja magába. Az érzékelés az előbbit, az észlelés az utóbbit szolgálja. • Egy időben történik mind a kettő, azonban számunkra általában csak észlelésként, percepcióként jelentkezik.

 4. Az érzékelés • Néhány receptor erősen specializált (szem, fül) Ezek csak bizonyos ingerekre reagálnak meghatározott korlátok között. Pl.: a szem az elektromágneses energia csak egy részére érzékeny, amit mi fénynek nevezünk, de nem reagál a gamma-, a röntgen-, az ultraibolya- és az infravörös sugarakra. • Az áruvilág észlelésében a szemnek kiemelt szerepe van, de jelentős a fül, az orr (kozmetikai termékek esetében ) és a nyelv (élelmiszer-ipari termékek esetében ) információt közvetítő képessége is.

 5. Egy termék vagy szolgáltatás észlelése a következő kétfajta tényezőn alapszik: • Stimuláló tényezők:ezek a termék fizikai jellemzői. (mérete, színe, környezete…) • Egyéni tényezők: ezek a személy saját jellemzői, érzékszerveinek működése, kiegészítve az egyén hasonló helyzetben szerzett múltbeli tapasztalataival, elvárásaival, motivációival érzelmeivel.

 6. A percepció fogalma • Olyan komplex folyamat, amelynek során az emberek szelektálják, rendezik és értelmezik az érzékszervi ingereket, összefüggő, értelmes képbe rendezve a világot.

 7. Érzékszervek Percepciós folyamat Szem Fül Orr Száj Bőr Ingerek Tapintás Látvány Hang Szag Íz Találkozás az ingerrel Az ingerek feldolgozása Az ingerek értelmezése

 8. A percepciós folyamat • A vásárlási döntéseket befolyásolja az a tény, hogy a vásárló hogyan észleli a terméket. • Az átlagos fogyasztó kb. 3000 hirdetéssel találkozik egy héten, de ezek közül csak viszonylag kevésre figyel oda.

 9. Az abszolút,a végső és a különbségi küszöb • Az abszolút küszöbaz az érzékszerveinket érő legkisebb ingerhatás, amely ahhoz szükséges, hogy valamely érzékelési tapasztalat létrejöjjön. Az a minimális energiamennyiség, amely az érzet felfedezéséhez szükséges. Ez egyénenként változik, és függ az egyén fizikai kondíciójától és motivációs állapotától is. • Az érzékelésvégső küszöbe az a legnagyobb ingererősség, amelynek érzékelése még lehetséges. (pl. az ultrahangokat már nem vagyunk képesek érzékelni.)

 10. Az abszolút,a végső és a különbségi küszöb • A különbségi küszöbA két inger közötti legkisebb észlelhető különbség. • Nem állandó, az eredeti inger intenzitásától függ. Pl.: egy szobában egy 50W-os égőt kicserélnek 100W-osra, azonnal észrevehető a megvilágítás erősségében fellépő különbség; ha azonban a 100W-os égőt 150W-osra cseréljük, mindez kevésbé észrevehető, annak ellenére, hogy az energiamennyiség megváltozása ugyanakkora.

 11. Az abszolút,a végső és a különbségi küszöb • Érzékszerveink alkalmazkodását az ingerekhez, hozzászokásnak, adaptációnak, vagy habituációnak nevezzük. Pl.: egy idő után az állandóan használt parfüm illatát nem érezzük magunkon. • Weber-szabály: A különbségi küszöbbel kapcsolatos kutatások bizonyítják, hogy a különbségi küszöb az ingerintenzitásnak állandó része.

 12. Weber-szabály • Azoknak a marketingszakembereknek a számára van nagy jelentősége, akik szeretnék megvalósítani, hogy termékük észrevehetően különbözzék a versenyző termékektől. • Egy 10Ft-os áremelés szembetűnőbb egy 5Ft-ba kerülő terméknél, míg ezt alig vesszük észre egy 800ft-os ár esetében. • A termékek leértékelésénél inkább %-ot alkalmaz, mint abszolút árengedményt. Minél magasabb az eredeti ár, annál nagyobb Ft mennyiséggel kell csökkenteni ahhoz, hogy megfelelő vásárlói reakciót váltson ki.

 13. Az észlelés szelektivitása és a figyelem • A fogyasztó mindennap az ingerek óriási tömegének van kitéve. Minden pillanatban az ingerek hatalmas száma küzd a vásárlók figyelméért. • A figyelem fokozza a lelki folyamatok erejét, tartósságát, pontosságát, hatékonyságát; kapcsolatot létesít a személyiség és a világ, a tudat és a tárgy között. • A pszichológusok több tényezőt határoztak meg, amelyek fontosak a figyelem irányának befolyásolásában.

 14. Az észlelés szelektivitása és a figyelem • Csoportosítás: • Külső befolyásoló tényezők • Belső befolyásoló tényezők • A külső befolyásoló tényezők az ingerek fizikai jellemzőivel kapcsolatosak. • A belső tényezők az egyén motivációjával és elvárásaival kapcsolatosak. • A két tényező kiegészíti egymást.

 15. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők • A figyelem felkeltésben az ingerek következő fizikai tulajdonságai játszanak fontos szerepet: • Intenzitás és méret • Pozíció • Kontraszt • Újdonság • Ismétlés • Mozgás

 16. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők • Intenzitás és méret • Kutatások bizonyították, hogy exponenciális összefüggés van az inger erőssége és a figyelem értéke között. Ez azt jelenti, hogy a figyelem értékének megkétszerezéséhez a hirdetés nagyságát négyszeresére kell növelni. B) Pozíció • Amikor az olvasás a kulturális értéknek megfelelően balról jobbra történik, akkor a lap jobb felső oldalán elhelyezett hirdetés jobban felkelti a figyelmet. • Nincs szignifikáns bizonyíték arra, hogy ez a hirdetés olvasottságát is befolyásolná, itt a meghatározó tényező a reklámüzenet tartalma.

 17. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők • Napilapok esetében a reklámüzenet újságon belüli pozíciója nem annyira lényeges, mivel az átlagolvasó elég gyorsan lapoz. • Magazinok esetében azonban azok a hirdetések kapnak több figyelmet, amelyeket a borítólapokon vagy az oldalak első 10%-ában helyeznek el. C) Kontraszt • Az ingerekkelvaló folyamatos találkozás hozzászokást eredményez, ezért egyre nagyobb mennyiségű ingerre van szükség ahhoz, hogy valamilyen változásra felfigyeljünk. • A kontraszthatás széles körű alkalmazásának célja, hogy a reklámüzenet kiváljon a versenytársaké közül.

 18. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők • A kis- és nagy méretek, az erős- és lágy hangok, az élénk- és tompa színek váltakozó használata hatékony lehet a figyelem felkeltésében. • A kontraszt akkor is elérhető, ha egy terméket kiragadunk a normális megszokott környezetéből. („Mi van?”- „Diáksziget!”) D) Újdonság • Minden, ami különbözik attól, amit normálisan elvárunk, megragadja a figyelmünket. • A marketingszakemberek állandóan keresik a termékek prezentálásának új módjait. • Probléma: egy új téma felfedezését a versenytársak is felhasználhatják; ill. a hozzászokás.

 19. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők E) Ismétlés • Az az inger, amelyet többször ismételnek, nagyobb figyelmet kelt. • Figyelmünk állandóan hullámzik, és annak valószínűsége, hogy az inger egyetlen találkozás alkalmával figyelmet kelt, elég kicsi. (TV reklámok) F) Mozgás • Szemünk önkéntelenül reagál a mozgásra, így azok a hirdetések, amelyekben mozgás szerepel, valószínű, hogy jobban felkelti a figyelmünket. (biztonsági okokból tilos utak mellett mozgó displayek elhelyezése)

 20. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők • Nyomtatott reklámok esetében művészi munka képes a mozgás érzetét kelteni a kétdimenziós papíron is. G) A színek figyelemfelkeltő szerepe • Az áru figyelemfelkeltő hatása elsősorban a szemen keresztül közvetített ingerek útján érvényesül. • A legtöbb és legjobban hasznosítható reklámgyakorlati ismeret a színekkel kapcsolatos. • Minden szín meghatározott módon hat az emberre.

 21. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők A színek figyelemfelkeltő hatásai függnek: • Legjobban a meleg és a világos színek hívják fel a figyelmet. • A napszak befolyásolja a színek hatását (este a kék neon hatásosabb a pirosnál) • A háttér kontraszthatása, melyre legalkalmasabbak az egymást kiemelő, erősítő színek (fekete-fehér). • A kontraszthatással függ össze a szövegek olvashatósága. ( legjobban olvasható a sárga felirat fekete alapon; legmesszebbről olvasható a fekete felirat sárga alapon) • Háromnál több színt nem tudunk egyszerre felfogni. • A fogyasztók a termék minőségét és ízét bizonyos fokig a csomagolás szerint ítélik meg.

 22. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők Dichter szerint a következőkre kell tekintettel lenni a színek reklámokba való felhasználása során: • A szín befolyásolja a hangulatot. • A szín élénkít és ingerel. • A szín azonosulásra és emocionális együttműködésre indíthat. • A szín a felkínált készítménnyel kapcsolatban közvetlen asszociációkat kelthet. • A szín könnyebben érzékelhető, mint a forma. • A szín közvetlenül hatol a tudatunkba. • A színek keltette benyomás tartós.

 23. A figyelem felkeltést befolyásoló külső tényezők A színek jelentése: • KÉK:hűség, hidegség, béke, jó hírnév. • VÖRÖS: dinamizmus, agresszivitás, veszély, erő. • ZÖLD:remény,természettel való kapcsolat,állandóság. • FEKETE:gyász, hatolom, egyediség, elegancia., • SÁRGA:derű, irigység, mohóság. • NARANCS: ösztönzés, feltűnősködés, életerő. • FEHÉR: derű, tisztaság, egyszerűség, világosság. • ARANY: magasztosság, győzelem, büszkeség. • BARNA:konzervatizmus, megbízhatóság, kapcsolat a földdel.

 24. A figyelemre ható belső tényezők • A valóság személyes, és valamennyire minden egyén számára más: formálják az egyén szükségletei, ösztönei, múltbeli tapasztalatai, tudása, motivációja, személyisége és kulturális környezete. • Érdeklődés, szükséglet, motívumok • Hamarabb felfigyelünk azokra az információkra, amelyek után érdeklődünk. (Pl.: egy mérnök és egy könyvelő gyári látogatása) • A vásárlók jobban felfigyelnek azokra a reklámokra, amelyek érdeklik őket.

 25. A figyelemre ható belső tényezők • Szükségleteink szintén befolyásolják az észlelést. (Pl.: az éhes vásárló több élelmiszerrel pakolja tele a kosarát, mint az a vásárló, aki a vásárlás előtt jóllakott.) • Gyakran alkalmazzák a motívumokat figyelemfelkeltésre. (Pl.: nők: gyerekek; férfiak: autók; sport; nők) b) Elvárások • Fontos szerepet játszik abban, hogy mit észlelünk. • Adott szituációban bizonyos ingerre bizonyos módon reagálunk, ami korábbi ismereteink eredménye.

 26. A percepció rendező elvei • A percepció folyamata során az egyén a kiválasztott és értelmezett ingereket értelmes, összefüggő képpé rendezi. • A tárgyakat mint egészt észleljük, és nem a részek összegét. • A pszichológia Gestalt-(alaklélektani)irányzata foglalkozott ezzel a jelenséggel. • Alak és háttér • Észlelése az egyik legegyszerűbb, de a legfontosabb rendező tendencia. • A tárgyakat a hátterükhöz viszonyítva észleljük. • A háttér forma nélküli és úgy tűnik, mintha a figura mögé is kiterjedne.

 27. A percepció rendező elvei • Az alak-háttér viszony megfordítható. • Csoportosítás • Az egymáshoz közel lévő tárgyakat egy csoportba tartozónak észleljük.

 28. A percepció rendező elvei • Hasonlóság • Ezen elv szerint a hasonló elemeket úgy látjuk, mintha jobban összetartoznának, mint azok, amelyek kevésbé hasonlóak. X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0

 29. A percepció rendező elvei b.Közelség/szomszédosság • A szomszédságban lévő tárgyak jobban összetartoznak, mint a hasonló tárgyak, amelyek távolabb vannak egymástól. • A szomszédság-elv azt is eredményezheti, hogy a tárgyak hasonlóbbnak tűnnek egymáshoz, ha szomszédosak, mint amilyenek a valóságban. ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

 30. A percepció rendező elvei c. A jó forma elve • Az idegrendszer előnyben részesíti a szabályos, egyszerű formákat. d. Folyamatosság elve • Az egyes elemeket összetartozónak látjuk, hogyha egy irányban folytatásai az előző elemeknek.

 31. A percepció rendező elvei • Az egész több, ill. más, mint a részek összege. 3. Lezárás • Azt a képességet, hogy kiegészítjük a hiányzó érzékszervi ingereket, lezárásnak nevezzük. (Pl.: egy ábra; telefonbeszélgetés)

 32. Szubliminális percepció • A fogyasztó reagál-e a reklámokra tudat alatt. • Az ingerküszöb alatti ingerintenzitást szubliminálisnak, az ingerküszöb felettieket pedig szupraliminálisnak nevezik. • A tudat alatti percepció az a jelenség, amikor a kísérleti alany kifejezésre juttatja, hogy nincs tudatában azoknak a stimulusoknak, amelyek hatással vannak a viselkedésére. • Legfontosabb jellemzője, hogy az egyén stimulációja olyan ingerekre válaszol, amelyeknek nincs tudatában.

 33. Szubliminális percepció • Onkvisit és Shaw (1994) szerint 3 kritériummal határozhatjuk meg: • A stimuláció egy előre meghatározott tudat alatti küszöb alatt történik. • Nincs visszajelzés arról, hogy a kérdéses stimulusnak tudatában van-e a kísérleti alany. • Az így kiváltott válaszok minőségileg különböznek azoktól, amelyeket ugyanez a stimulus szupraliminálisan idéz elő. • Létezése ugyan elfogadott, de felhasználása nem etikus a fogyasztó befolyásolására a fogyasztó tudta nélkül.

 34. A percepciós folyamat marketingszempontból fontos területei • A percepciós folyamat releváns a marketingkommunikáció minden vonatkozásában. • A termékdesign, a márkanév, a csomagolás, az üzleten belüli hirdetések és a tömegkommunikációs reklámok észlelése mind befolyásoltak a percepciós folyamatok által.

 35. A fogyasztók árészlelése • A vásárlók hogyan észlelik a termékek és a szolgáltatások árát. • A referenciaár • A fogyasztó várakozása arról, hogy mennyit fog fizetni a termékért, ill. a szolgáltatásért. • Ha az aktuális ár < referenciaár, akkor valószínű, hogy a fogyasztó ezt akként fogja észlelni, hogy a termék/szolgáltatás „megéri az árát.” • A vásárlónak általában van egy ún. belső referenciaára, melyről azt hiszi, hogy az „igazi ár.”

 36. A fogyasztók árészlelése • Ez különbözik attól az ártól, amit a marketingszakemberek használnak valamilyen akció vagy termékelőny reklámozására. • Az ár mint a minőség jelzője • A fogyasztók gyakran használják az árat mint minőségjelzőt. (Pl.: bor) • Abban az esetben, amikor a fogyasztók meg tudják állapítani a minőséget, azonos minőség esetén valószínű, hogy az alacsonyabb árú terméket fogják megvásárolni.

 37. A fogyasztók árészlelése • Asszimiláció és kontraszt • A fogyasztóknak általában van egy bizonyos árintervallumuk, amelyen belül elfogadnak, ill. amelyen kívül elutasítanak egy árat. • Ár-felsőkorlát: a korlát alatti árakat elfogadja, a korlát felettieket elutasítja a fogyasztó.

 38. A származási ország hatása • A fogyasztó egyoldalú elfogult észlelése a terméket, ill. a szolgáltatást illetően, vagyis a fogyasztó ítélete attól függően, hogy a terméket/szolgáltatást hol készítették.

 39. Márkaimázs és pozicionálás: észlelési térkép • Az imázs egy mentális kép, amelyet a fogyasztók egy adott márkáról alkotnak, s amely jelentősen befolyásolhatja annak piaci sikerét. • Mire használható az észlelési térkép? • Annak megértésére, hogy a vásárlók milyen termékjellemzőket és kritériumokat használnak a különböző termékek, márkák, szolgáltatások és kiskereskedelmi üzletek értékelésére. • Ez az elemzési technika olyan vizuális térképet eredményez, amely több dimenzióban mutatja, hogy a különböző márkákat mennyire hasonlónak vagy különbözőnek észlelik a fogyasztók.

 40. Márkaimázs és pozicionálás: észlelési térkép • Az észlelési térképek lehetővé teszik a marketingszakemberek számára, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol a fogyasztók szükségletei nincsenek kielégítve. • Az észlelési térképek tulajdonképpen „n” dimenziós összehasonlítások, amelyek lehetővé teszik a márkák vizuális profilját, leképezését. • Az észlelési térkép létrehozása a többdimenziós skálázás (MDS) módszerével, számítógép segítségével is történhet.

 41. Márkaimázs és pozicionálás: észlelési térkép • Ez atechnika lehetőséget ad arra, hogy a kutató az alternatív márkákat az észlelési térképen elhelyezze, mielőtt ismerné a térkép dimenzióit.

 42. Tanulási elméletek A fogyasztói magatartás tanult magatartás • szülőktől, a társadalomtól • mit, mikor, hogyan? A tanulás fogalma • Pszichológiai értelemben olyan tevékenység, amelynek eredményeképpen teljesítménybeli, magatartás- vagy tudásbeli változás jön létre. • Az egyén élményvilága gazdagodik, új viselkedésformákat sajátít el a gyakorlás folyamán. • A tapasztalat eredményeként bekövetkező, viszonylag tartós viselkedésváltozás.

 43. Tanulási elméletek A tanulás különböző formái • A motoros /mozgásostanuláskor mozdulatok, mozgásos cselekvések elsajátítása történik. (Pl.: járás; sport; tánc) • A szenzoros (észleléses)tanulási folyamatban a külvilágból érkező látási, hallási, ízlelési, szaglási és a bőrre ható ingerek befogadása történik. (Pl.: színek; formák; tárgyak nagysága; képek) • A verbális tanulás a szóbeli anyag elsajátításának folyamata.

 44. Tanulási elméletek A tanulás tényezői • Minden egyszerű tanulási szituációban 3 tényező játszik fontos szerepet: • Asszociáció • Megerősítés • Motiváció Asszociáció • A tanulás legalapvetőbb formája, amikor kapcsolat jön létre időben és térben két esemény között. • Létrejöhet két tárgyinger(pl. cigaretta és öngyújtó) vagy egy akció és eredménye között. (pl. Demalgon

 45. Tanulási elméletek tabletta bevétele és a fájdalomcsillapítás) • Ezek az asszociációk az állandó ismétlések következtében alakulnak ki és szokássá válnak. Megerősítés • Az asszociációképzés nagyon fontos tényezője. • Ha az egyén valamilyen tevékenység eredményeként elégedett, valószínű, hogy meg fogja azt ismételni.

 46. Tanulási elméletek Motiváció • A megerősítésben játszott szerepe miatt fontos tényező. • Ha nincs motiváció, akkor kevés szükség van az asszociáció megtanulására. • Az elégedettség ösztönző motivációként hat ugyanannak a terméknek, márkának a megvásárlására. • A tanulással kapcsolatos pszichológia elméletek 2 nagy csoportja: inger-válasz elméletek; kognitív elméletek.

 47. Tanulási elméletek Inger-válasz (S-R) elméletek • A pszichológusok szerint időlegesen kapcsolatot kell teremteni az inger és a válasz között. (Pl.: állat toktatása) • Pavlov, Skinner Klasszikus kondicionálás • Ivan Pavlov • Veleszületett reflex-reakció (Pl.: a kutya nyáladzik étel láttán)

 48. Tanulási elméletek Kondicionálatlan inger (táplálék) Kondicionálatlan válasz (nyáladzás) • Ingeráltalánosítás (csengő) • Kioltás • Spontán felépülés

 49. Tanulási elméletek Klasszikus kondicionálás és a fogyasztói magatartás • Gorn szerint az egyszerű asszociáció a zene /kondicionálatlan inger/ és a termék /kondicionáltinger/ között igenis befolyásolja a termékválasztást. (reklámok) • Lassú zenét hallva a vásárlók több időt töltenek az üzletben és többet vásárolnak.

 50. Tanulási elméletek Kondicionálatlan inger (népszerű zene) Kondicionálatlan válasz (pozitív érzelem) • A klasszikus kondicionálás a marketingben leginkább alacsony vásárlói érdekeltség esetén alkalmazható. • A karácsonyi zene az üzletekben olyan, az ajándékozással kapcsolatos pozitív érzelmi töltésű hangulatot idézhet fel, amely növeli a vásárlás bekövetkezésének valószínűségét. Kondicionált inger (toll) Kondicionált válasz (pozitív érzelem)

More Related