Download
co2 4z n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CO2 4z PowerPoint Presentation

CO2 4z

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CO2 4z

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CO2 4z PROGRAMMA 5e SEMESTER BOUWKUNDE

 2. BESPREKINGEN • matrixopdracht • opdracht beton-staal • berekenen • tekenen • buiten-opdracht COLLEGEBIJEENKOMSTEN • theorie • matrix • beton • staal • hout

 3. LESROOSTER: Elke dinsdag: week 1 t/m week 8: collegebijeenkomst Om de week donderdag week 2 t/m week 9: bespreking op afspraak week 10 tentamen

 4. CO2 4z - OPDRACHT MODULEWIJZER op Ribacs-site WERKEN MET TWEETALLEN BEREKENINGEN • COMPUTERBEREKENING • VERDIEPINGSVLOER • 1 BALK ONDER DE VLOER • DAKCONSTRUCTIE • BETONKOLOM TEKENINGEN • VERDIEPINGSVLOER • BETONBALK • DAKCONSTRUCTIE • BETONKOLOM

 5. CO2 4z - onderwerpen BETON • balken en vloeren op meerdere steunpunten • momentcoëfficentmethode • T-balken • drukwapening • 2- en 4-zijdig opgelegde vloeren • kolommen BOEK • CB 2 Construeren in beton • DICTAAT B 1.32 • Tabellenboek

 6. CO2 4z - onderwerpen STAAL • KIPCONTROLE • VERGELIJKSPANNINGEN • KOLOMMEN  KNIK BOEK: • BASISBOEK (over) spannend staal • DICTAAT B 1.32 • Tabellenboek

 7. CO2 4z - onderwerpen HOUT • KOLOMMEN  KNIK geen BOEK: • DICTAAT B 1.32 • Op ribacs-site

 8.  eindcijfer = 1  eindcijfer ≤ 4 Eindcijfer TENTAMEN - OPDRACHT • eindcijfer: • tentamencijfer : 60 % • opdrachtcijfer: 40 % • geen opdrachtcijfer of geen tentamencijfer • deelcijfers: minimaal 4,5 deelcijfer < 4,5 ?

 9. CO2 4z – afronding Herkansing alleen indien eindcijfer < 6 Herkansing TENTAMEN: bij cijfer ≤ 5,5: opnieuw maken (binnen 1 jaar afronden, daarna alles opnieuw doen) Herkansing OPDRACHT: • bij cijfer > 4,0: aanvulling mogelijk • bij cijfer < 4,0: geen herkansing Inleveren uiterlijk binnen 4 weken na het bekend worden van het eindcijfer

 10. ING kantoor Amsterdam

 11. Voorbeelden

 12. binnen buiten

 13. bedrijfsgebouw Transeuro Nijman Rotterdam

 14. kantoorMammoet

 15. Villa in Deventer

 16. Woningbouw Rotterdam

 17. bedrijfsgebouw Abimex Ridderkerk

 18. Voorbeelden

 19. Voorbeelden

 20. Voorbeelden

 21. Voorbeelden

 22. Voorbeelden

 23. Voorbeelden

 24. Voorbeelden

 25. TOETSING VAN EEN CONSTRUCTIE • Schematiseer de constructie → rekenschema • Bepaal de belastingen op de constructie • Bepaal de weerstand (sterkte, stijfheid) van de constructie • Controleer de constructie: unity check (u.c.)

 26. BELASTINGENAlgemeen • vlaklast • gelijkmatig / niet-gelijkmatig • lijnlast • gelijkmatig / niet-gelijkmatig • puntlast • laststelsel p = gelijkmatige verdeelde belasting per oppervlak (kN/m2) q = gelijkmatige verdeelde belasting per lengte (kN/m1) F = puntlast (kN)

 27. BELASTINGEN Permanente belastingen (plaatsgebonden belast.): • Eigen gewicht dragende- en niet-dragende delen, Gronddruk, Waterdruk, Opgelegde vervormingen Veranderlijke belastingen (vrije belast.): • Belasting door personen, inrichting van ruimten, Sneeuw, Verkeer, Wind Bijzondere belastingen: • Brand, Explosie, Aardbeving e.d. Laststelsel: • Belastingen door voertuigen

 28. BELASTINGENPermanente belasting Permanente belasting -karakteristiek-: • Aanwezig gedurende de gehele referentieperiode • Kan variaties in waarde doormaken • De juiste waarde is redelijk goed vast te stellen • Altijd ‘lange-duur’ belastingen • Altijd ‘statisch’ • Altijd plaatsgebonden

 29. BELASTINGENVeranderlijke belasting Veranderlijke belastingen hebben als kenmerk: • niet altijd aanwezig tijdens de referentieperiode • variëren vaak sterk in grootte tijdens referentie periode • vaak puntlast of laststelsel • vaststellen representatieve waarde is lastig • grootte is afhankelijk van belastingduur • plaatsgebonden óf vrij plaatsbaar • statisch óf dynamisch

 30. BELASTINGENoverige • Veranderlijke belasting • Sneeuwbelasting • Verkeersbelasting • Windbelasting • Bijzondere belasting

 31. BELASTINGENVeranderlijke (extreme) belasting De grootte van een veranderlijke belasting is afhankelijk van: • type gebouw • gebruiksfunctie van het gebouw • type berekening dat uitgevoerd moet worden

 32. BELASTINGENVeranderlijke belasting

 33. BELASTINGEN - notaties • G = permanente belasting b.v.peg = eigen gewicht prb = rustende belasting pg = peg + prb = totale permanente belasting • Q = veranderlijke belasting Qe = extreme waarde van de veranderlijke belasting (kans gedurende levensduur wordt overschreven is klein) = representatieve waarde Qm = γ Qe = momentane waarde van de veranderlijke belasting (op een willekeurig tijdstip waarschijnlijk aanwezig.)

 34. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEIDBelastingsfactoren/-combinaties • Uiterste grenstoestand - UGT • fundamentele belastingscombinatie • 1,2 G + 1,5 Q (1 veld extreem - rest moment. pe<4 kN/m2) • 1,35 G • Bruikbaarheidsgrenstoestand - BGT • incidentele belastingscombinatie • 1,0 G + 1,0 Q (1veld extreem - rest moment. pe<4 kN/m2) • momentane belastingscombinatie • 1,0 G + 1,0 Qm

 35. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEIDBelastingsfactoren/-combinaties

 36. BELASTINGSCOMBINATIESFundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand Prep < 4 kN/m2

 37. BELASTINGSCOMBINATIESFundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand Prep³ 4 kN/m2

 38. BELASTINGSCOMBINATIESFundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

 39. BELASTINGSCOMBINATIESIncidenteel, liggers, bruikbeidstoestand Prep³ 4 kN/m2

 40. BELASTINGSCOMBINATIESIncidenteel, liggers, bruikbeidstoestand Prep < 4 kN/m2

 41. BELASTINGSCOMBINATIESFundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

 42. MOMENTEN qd = coëfficiënt . 0,001 . qd . l2 Msteunpunt = 1/3 . M veld Mveld = 1/8 . qd . l2 42 85 42 85 125 28 115 28 28 28 28 28 100 100 100 100 100 85 85 50 85 85 100 28 85 85 60 60 28 100 85 55 85 55 60 =1/3 *125/1000 = 42/1000 . M veld = 125/1000 . qd . l2

 43. DWARSKRACHTENVd = coëfficiënt . qd . L 0,5 . qd . l 0,5 . qd . l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5