Download
integruotas mokyklinis projektas kuo skund iasi em n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integruotas mokyklinis projektas ,,Kuo skundžiasi Žemė?” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integruotas mokyklinis projektas ,,Kuo skundžiasi Žemė?”

Integruotas mokyklinis projektas ,,Kuo skundžiasi Žemė?”

426 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Integruotas mokyklinis projektas ,,Kuo skundžiasi Žemė?”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Integruotas mokyklinis projektas ,,Kuo skundžiasi Žemė?”

 2. Tikslas : • Paskatinti mokinius kurti ir netradiciniu būdu pateikti gamtosaugines problemas. Uždaviniai : • Lavinti mokinių literatūrinius bei meninius kūrybinius gebėjimus. • Ugdyti gebėjimus rinkti, klasifikuoti bei naudoti informaciją gamtosaugos klausimais. • Lavinti gebėjimus naudoti įvairias kompiuterines programas (Word, Paint, PowerPoint) • Skatinti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

 3. Dalyviai:7,9 ir 10 klasių mokiniai. Trukmė: 2008 m. sausio mėn. – 2008 m. rugsėjo mėn. Projekto organizatoriai: Chemijos mokytoja Irena Montvydienė, biologijos mokytoja Gražina Suleimanova, lietuvių kalbos mokytoja Lijana Strikauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Žydrūnė Buivydaitė, dailės mokytoja Asta Mišeikytė ir informacinių technologijų mokytoja Julija Tekunova.

 4. „Žmonės yra vienintelė rūšis Žemėje, nepaisanti gamtos dėsnių, iš esmės keičianti Žemės veidą ir naikinanti ne tik kitas gyvūnų rūšis, bet ir savo namus – gamtą. Nors žmonės elgiasi tarytum ateiviai, tačiau jie neturi „atsarginės“ planetos, kur galėtų išsikelti.             Mes turime keisti savo mąstymą ir gyvenseną, sugrąžinti šventumą Žemei ir pagarbą Gamtai.             Žmonių sąmonė ir vertybės keičiasi labai lėtai. Būtina vykdyti plačią švietėjišką veiklą visų socialinių grupių tarpe, kad žmonės pamažu suvoktų, jog reikia sąmoningai riboti savo poreikius, mažinti Žemės išteklių naudojimą bei aplinkos teršimą.             Šio tikslo pasiekti negali pavieniai asmenys, nors jie ir būtų garsūs menininkai, mokslininkai ar politikai. Reikia pradėti nuo savęs, savo šeimos, savo kaimo, savo miesto...“ Rimantas Braziulis Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas

 5. Pagrindinės globalinės aplinkos apsaugos problemos: • Atliekos • Oro tarša ir transportas • ,,Šiltnamio efektas“ • Vandens tarša • Dirvožemio tarša • Rūgštūs krituliai

 6. Projekto eiga: • Medžiagos apie gamtosaugines problemas rinkimas • Literatūrinių kūrinių tema ,,Kuo skundžaisi Žemė?,, rašymas • Iliustracijų pateiktiems literatūros kūriniams piešimas ir kūrimas kompiuterinėmis programomis.

 7. O dabar paklausykite mokinių rašinių ir pažiūrėkite keletą iliustracijų

 8. Štulcaitė Edita 10 b „Rūgštūs krituliai“

 9. Gracholski Kevin 10 b „Atliekos“

 10. Ramanauskaitė Rūta, Lapickaja Kristina 10 b klasė „Vandens tarša“

 11. Grudina Julija 10 b „Atliekos“

 12. Surplys Mindaugas, Girtautas Rokas 10 a „Vandens tarša“

 13. Indrė Rašinskytė 10a „Globalinis atšilimas“

 14. Karolina Paliokaitė 10a „Globalinis atšilimas“

 15. Indrė Cirtautaitė 10a „Globalinis atšilimas“

 16. Vilija Skukauskaitė 10a „Atliekos“

 17. Ubys Martynas 10a „Atliekos“

 18. Bimšaitė Kristina 10 a „Atliekos“

 19. Slavėnaitė Mika 10 a „Vandens tarša“

 20. Kalnytė Greta 10 b „Vandens tarša“

 21. Meškaitytė Inga 10 a „Globalinis atšilimas“

 22. Pocius Edgaras 10 a „Vandens tarša“

 23. KamilėPreikšatė

 24. Vesta Janavičiūtė 9 bŽemė tinkluose

 25. Tadas Gotlibas 9b

 26. Viktorija Mockutė 7bKodėl Žemė verkia?

 27. Jana Lohde 7 b kl.Mašinos ir oro tarša