Download
elm lett rt net n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elmélettörténet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elmélettörténet

Elmélettörténet

74 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Elmélettörténet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elmélettörténet Formalizálás, matematizálás és ökonometria

  2. Formalizálás, matematizálás • A matematika korai használata XVII. sz.-ban: William Petty – „politikai aritmetika” • 1738 a matematikus Bernoulli diagrammal illusztrálja az egyén vagyonának csökkenő határhasznát.

  3. Formalizálás, matematizálás • A matematikai közgazdaságtan első fontos művét Cournot adja ki 1838-ban. • Walras matematizálva fogalmazza meg egyensúlyi elméletét, de csak 1954-ben fordítják angolra. • A formalizálás, matematizálás a ’30-as évektől terjed el

  4. Az ökonometria születése és fejlődése • A fogalom 1910 óta létezik, első kísérletek: statisztikai tesztelés a munka határtermelékenysége és bérek közötti összefüggésre • 1920 W.C. Mitchell – National Bureau of Economic Research felállítása az USA-ban • Ragnar Frisch és Irving Fisher 1930-ban megalapítják az Econometric Societyt, folyóiratuk az Econometrica.

  5. Az ökonometria születése és fejlődése • Az ökonometria mint a statisztika, a gazdaságelmélet és a matematika egyesítése • A tiszta elmélet és az empirikus indukció között • 1933 Frisch az üzleti ciklusokról – makrodinamika • 1933 Kalecki, 1935 Jan Tinbergen az üzleti ciklusokról

  6. Az ökonometria fejlődése • Az ökonometria támogatására 1932-ben jön létre a Cowles Commission • A ’40-es években részt vesz benne: J. Marschak, K. Arrow, T. Haavelmo, G. Katona, O. Lange, Don Patinkin, H. Simon • Haavelmo – valószínűségi megközelítés a közgazdaságtanban, 1944 • T. Koopmans, Tinbergen, Marschak, Lange vitája Keynes-szel az ökonometriáról

  7. Játékelmélet és háború • Neumann János matematikus játékelmélete • J. Neumann és Oscar Morgenstern: Theory of Games and Economic Behavior • Vezető közgazdászok az Office of Strategic Services és a Statistical Research Group szolgálatában • A SZU-ban Kantorovics és Novozilov alkalmaz hasonló módszereket

  8. Általános egyensúly • A láthatatlan kéz elméletének bizonyítása: általános egyensúlyi elmélet • ’30-as évek Abraham Wald (matematikus), majd J. Neumann modelljei • 1950 John Nash (matematikus) az egyensúly lehetőségének bizonyítása nem kooperatív játékokban

  9. Általános egyensúly • 1954 Arrow és Debreu továbbfejleszti az általános egyensúly elméletét, a termelés és fogyasztás integrált rendszerét adják, ami figyelembe veszi a jövedelemáramlást • Az általános egyensúly és a paretoi optimum • A modell korlátai: az egyetlen és stabil egyensúly bizonyítása túl szigorú hipotéziseket követel, kizárja a pénzt és a bizonytalanságot, nincsenek aszimmetrikus információk.

  10. A matematika diadala és határai • A közgazdasági oktatás szerves része lett, Hicks, Allen és Samuelson (Foundations of Economic Analysis) szerepe • A formalizált matematikai – közgazdasági módszerek kiterjesztése: család és termékenység vizsgálata, politikai szavazások és a bürokrácia vizsgálata, a kriminalitás és a jogi eljárás vizsgálata