Download
illegale orgaanhandel in europa een mythe of werkelijkheid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Illegale Orgaanhandel in Europa Een mythe of werkelijkheid? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Illegale Orgaanhandel in Europa Een mythe of werkelijkheid?

Illegale Orgaanhandel in Europa Een mythe of werkelijkheid?

233 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Illegale Orgaanhandel in Europa Een mythe of werkelijkheid?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Illegale Orgaanhandel in EuropaEen mythe of werkelijkheid? Silke Meyer

 2. WHO CijfersWHO = Wereldgezondheidsorganisatie • In Europa is er een tekort aan (legale) donoren en organen • Voornamelijk nieren en lever worden illegaal getransplanteerd • De meest gebruikte methode om organen internationaal te verhandelen gebeurt via “transplantatie tourisme” • 1/5 van de 70,000 Niertransplantaties wereldwijd zijn afkomstig van de zwarte markt

 3. Waar? • Landen die organen exporteren: • Pakistan, India, Zuid Africa, Peru, Romenië, Bolivië, Brazilië, en China • Landen die organen importeren: Rijkere Europese landen, Israël, VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Japan en sommige Arabische landen (Norm Barber, 2007 & WHO)

 4. Is illegale orgaanhandel een vorm van georganiseerde misdaad? • Definitie georganiseerde misdaad? • Donor als ontvanger hebben voordeel • Zijn organen illegale goederen? • Wat zijn de strafbare elementen? • Uitbuiting • Misleiding • Verwaarlozing van de slachtoffers

 5. Wie zijn de slachtoffers?

 6. Religieuse Factoren • Joden: Mogen organen afstaan als het dient om een ander leven te redden (“pikuah nefesh”), ze mogen ze echter niet afstaan aan een organenbank. • Moslims: Mogen organen afstaan maar mogen er geen financieel voordeel bij doen. • Christenen: Geen beperkingen; persoonlijke keuze

 7. Wettelijke FactorenV.b. De Situatie in Iran • In Iran is de verkoop van nieren met winst gelegaliseerd. • In Iran worden nieren niet verhandeld maar deelt men ze met iemand anders • Volledig in handen van de overheid • Sinds 8 jaar geen wachtlijst meer voor nieren In Iran kan een nierdonor de volgende vergoeding krijgen voor de verkoop van een nier: (1) Compensatie van 1.200 USD & gratis gezondheidsverzekering van de overheid (2) Bijkoemde compensatie in geld door de ontvanger van de nier

 8. Orgaanhandel - Soorten • Onvrijwillige orgaanhandel via de zwarte markt: • Mensen die naar een ziekenhuis gaan voor een operatie waarbij een orgaan gestolen wordt • Mensen die misleid worden en zogezegd een operatie nodig hebben maar waarbij het enkel gaat om de diefstal van een orgaan • Ontvoering van volwassenen en kinderen • Gevangenen (China, India Kosovo)

 9. Orgaanhandel - Soorten • Vrijwillige orgaanhandel via de zwarte markt: • “Kidney Tours” • Mensen die worden verleid tot het doneren van organen in ruil voor werk, (valse) reisdocumenten of geld • Ouders die hun kinderen verkopen aan handelaars

 10. Ook bij ons?

 11. Bijkomende Informatie • http://www.hoax-slayer.com/human-parts-factory-hoax.shtml • http://afterarmageddon7.blogspot.com/2009/10/devastating-report-on-organ-trafficking.html • Transplantatie Toerisme: • http://www.youtube.com/watch?v=TYq4lonpAYo • http://www.youtube.com/watch?v=_w1cVLMt-4U&feature=relmfu • Handel in Organen in China – Gevangenen als Donor • http://www.youtube.com/watch?v=zFj1Od2v8_I&feature=related