Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tillämpningar på BTH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tillämpningar på BTH

Tillämpningar på BTH

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tillämpningar på BTH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tillämpningar på BTH Leif Lagebrand

 2. Leif Lagebrand

 3. Studerandeavdelningen • Studera.nu/ NyA studera.nu • VEGA • LADOK • KursInfo (edu.bth.se) • Kontohantering studenter, flera apps. • BUD tentaadmin. • Studentepost Leif Lagebrand

 4. Studerandeavdelningen • Studentportal, LPW • Epostlistor • Lärarportal • Integration av system • LADOK Ping • SPAR • CWAA, nyaIDP osv Leif Lagebrand

 5. Studenthälsan • Journalsystem för studenter Leif Lagebrand

 6. Informationsavdelningen • Webb inkl tillgänglighet • Enkäter • Sökmotor • Pressreleaser • Alumni • Bildbank • Annonsproduktion Leif Lagebrand

 7. Informationsavdelningen • Webbkamera • Skyltprojektet • Akademisk högtid • Beställ katalog • Beställ visitkort • Julkort Leif Lagebrand

 8. Ekonomiavdelningen • Agresso – ekonomi inkl. projektstöd • Webb • Agressoportal • Elektronisk fakturahantering • Enkel fakturarutin • Ekonomihandboken Leif Lagebrand

 9. Personalavdelningen • Agreso Lön PA • BARD • Offentliga jobb • Bisysslor • BESTA Leif Lagebrand

 10. Externa relationer • Söka pengar (samma som Alumni) • In/ut-resande, Moveon • Fundraising • VEGA (även på Stud.avd.) • BCY/KY Antagningssystem • Webb BCY/KY • Beställ trycksaker Leif Lagebrand

 11. Högskoleledning • Kvalitetssystem, webb • Beslutsdatabas • Diverse små forum – webb Leif Lagebrand

 12. Sektioner • Webb – deras egen • Beställningsdatabas • Beslutsdatabas • Lärarplanering – TEK Sture? Leif Lagebrand

 13. Förvaltningen • Telefonisystem - hänvisningssystem • Diariet W3D3 • Enkätverktyg – www.texttalk.se • BTH-kortet • Epost för personal Leif Lagebrand

 14. Intendentur • RITA passersystem • TimeEdit lokalbokning, schemaläggning boka.bth.se, schema.bth.se • Support-databas vaktm. • Nycklar, Rby Access-databas • Ankomna paket Leif Lagebrand

 15. Forskning • ? Leif Lagebrand

 16. Planeringssekreterare • KI-databas för statistik från LADOK • Quickr för GUN, FAK, Högskolestyrelse Leif Lagebrand

 17. Biblioteket inkl LLAB • Bookit • Elin • Biblioteksdatabaser, E-brary, tidskrifter • Miman reverseproxy • FOU-databas • ArkivX för studenter • LearingObjects-server Leif Lagebrand

 18. Bibliotekt inkl LLAB (2) • Lärplattform, It’s Learning • Streaming, Real -> Abiliteam • Videokonferens Marratech -> ? • Kursutvärdering – Gova bth.webbform.se • Div. beställa böcker, boka bibl. Lånekort • Lilla och stora Sökguiden Leif Lagebrand

 19. Biblioteket (3) • Informationsdatabaser • Webb 2.0 • Enkäter – Eval (gammal) • OAI dvi kopplingar kring FOU-databas • Bib-vakter Leif Lagebrand

 20. IT-avdelningen • Lagring J: för personal • Lagring J: för studenter Samba • Kontohantering studenter • Lotus • NSDB • Marval • Performance Guard Leif Lagebrand

 21. IT-avdelningen (2) • Utskriftshantering Pcounter • MS SMS • Egen webb • Integration mellan IT-system • Hobbit • Comaround • Beläggning i datasalar • Legato – backup, antivirsu Trend Leif Lagebrand