Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyjmenovaná slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vyjmenovaná slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vyjmenovaná slova M

  2. Nauč se řadu vyjmenovaných slov: my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýto, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

  3. Zdůvodni a napiš: M_ píšeme, podej m_ pero, m_tit les, nachom_tnout se při nehodě, lesní m_tina, chm_ří z pampelišek, m_t si ruce, m_t radost z úspěchu, zam_ká dům, kovář dm_chá do ohniště, šedivé m_šky, můžeš se m_lit, dva hlem_žďi, dostal sm_k. Podtrhni: červeně vyjmenovaná slovamodře tvary slov zeleně slova příbuzná

  4. Doplň do věty správné slovo: My mi mít mýt půjdeme do kina. Podej knihu. Maminka bude velkou radost. Ráno se musíme .

  5. Zdroje: Texty: vlastní tvorba