Download
vyjmenovan slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyjmenovaná slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

372 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vyjmenovaná slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vyjmenovaná slova

 2. BE FE LE ME PES SE VEZE

 3. Vyjmenovaná slova po B • Být • Bydlit • Obyvatel • Byt • Příbytek • Nábytek • Dobytek • Zbytek • Obyčej • Bystrý • Bylina • Kobyla • Býk • Babyka

 4. Vyjmenovaná slova po F • Fyzika

 5. Vyjmenovaná slova L • Slyšet • Mlýn • Blýskat se • Polykat • Plynout • Plýtvat • Vzlykat • Lysý • Lýko • Lýtko • Lyže • Pelyněk • Plyš

 6. Vyjmenovaná slova po M • My • Mýt • Myslit • Mýlit se • Hmyz • Myš • Hlemýžď • Mýtit • Zamykat • Smýkat • Dmýchat • Chmýří • Nachomýtnou se • Litomyšl

 7. Vyjmenovaná slova po P • Pýcha • Pytel • Pysk • Netopýr • Slepýš • Pyl • Kopyto • Klopýtat • Třpytit se • Zpytovat • Pykat • pýr • Pýřit se • Čepýřit se

 8. Vyjmenovaná slova po S • Syn • Sytý • Sýr • Syrový • Sychravý • Usychat • Sýkora • Sysel • Sýček • Syčet • Sypat

 9. Vyjmenovaná slova po V • Vy • Vysoký • Výt • Výskat • Zvykat • Žvýkat • Vydra • Výr • Vyžle • Povyk • Výheň • Slova s předponou vy- a vý-

 10. Vi • Vidět • Viset • Viklat • Vinit • Vinout • Vítat • Vikýř • Vidle • Vidlička • Víla • Vítěz • Vichřice

 11. Vyjmenovaná slova po Z • Brzy • Jazyk • Nazývat se • Ruzyně

 12. Použijte slova ve větáchPOZOR NA VÝZNAM SLOV !!! • BÝT – BÍT • BYT – BIT • BÝLÍ – BÍLÍ • BYDLO – BIDLO • NABÝT – NABÍT • DOBÝT – DOBÍT • LÝČÍ – LÍČÍ • MÝVAL – MÍVAL • MÝT – MÍT • VYMÝTIT – VYMÍTIT • PYL - PIL • PYJ – PIJ • OPYLOVAT – OPILOVAT • PYKAT – PIKAT • PYKNIK – PIKNIK • SLEPÝŠ – SLEPÍŠ • SÝROVÝ – SÍROVÝ • SYRÝ – SIRÝ • VÝT – VÍT • VÝR – VÍR • VYSUTÝ – VISUTÝ • VÝSKAT – VÍSKAT • NAZÝVAT SE – NAZÍVAT SE

 13. Vymyslete příbuzná slova k: • MYSLET • Nemyslet • Mysl • Myšlenka • Domyslet • Promyslet • Vymýšlení • Smyšlenka • Průmysl • Myslivec ….. • SYPAT • Sypký • Sýpka • Nasypat • Osypání • Posyp • Zasypat • Usypat • Přesyp • Přesýpací ….