Download
vyjmenovan slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYJMENOVANÁ SLOVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYJMENOVANÁ SLOVA

VYJMENOVANÁ SLOVA

268 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VYJMENOVANÁ SLOVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VYJMENOVANÁ SLOVA Mgr. Michal Oblouk

  2. B • být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav • babyka, Bydžov, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, trubýš, Bystřice • být x bít, nabýt x nabít, dobýt x dobít, odbýt x odbít, přibýt x přibít, pobýt x pobít, zbýt x zbít x sbít, ubýt x ubít, bydlo x bidlo, býlí x bílý x bílí, živobytí x krupobití

  3. L • slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, pelyněk, plyš • slynout, plytký, vlys, Volyně, Lysá • mlýn x mlít, blýská se x blízká, vyplývat x vyplivat, lyska x líska, lýčený x líčený, lyže x líže, slynout x slinit, lysat x lísat se, vlys x lis, lišej, lišaj, ližina

  4. M • my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl • mýto, mykat, mys, sumýš, Kamýk, smyk, smyčec, výmyk, Nezamyslice, Přemysl • my x mi, mýt x mít, mýval x míval, mýlí se x milý x míli, vymýtit x vymítat, rozdmýchávat x rozmíchávat

  5. P • pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se • Chropyně, Pyšely, Spytihněv, pýchavka, pyj • pýcha x píchá, pysk x pisk, slepýš x slepíš, pyl x pil, opylovat x opilovat

  6. S • syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat • Bosyně, syrovátka, syrovinka, sýpka, Sychrov • sýrový x sírový, syrý x sirý, sypat x sípat, sirup, sivý

  7. V • vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý- • vykat, cavyky, Vyškov, Výtoň, obvyklý, vyza, Vysočina, Vyšehrad • výška x vížka, výt x vít, výskat x vískat, zvykat si x zviklat, výr x vír x vir, vyset x viset, vyza x víza, visutý, vikýř, vidle, vinout se, vinit, vítat, vidět, vítěz

  8. Z • brzy, jazyk, nazývat (se), Ruzyně • jazylka,vyzývavý, vzývat • brzy x brzičko, nazývat se x zívat