1 / 8

Problémy se zápěstím při práci s počítačem RSI, CTS

Problémy se zápěstím při práci s počítačem RSI, CTS. Pavel Jetensk ý 2008. Symptomy potíží. Mravenčení Tupý pocit (jakoby přesezení) Svědění. Význam prevence. Existuje práh, do kdy se potíže neprojeví (řádově roky) Po překročení tohoto prahu Léčení trvá dlouho přestávka v práci

shakti
Télécharger la présentation

Problémy se zápěstím při práci s počítačem RSI, CTS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Problémy se zápěstím při práci s počítačemRSI, CTS Pavel Jetenský 2008

  2. Symptomy potíží Mravenčení Tupý pocit (jakoby přesezení) Svědění

  3. Význam prevence Existuje práh, do kdy se potíže neprojeví(řádově roky) Po překročení tohoto prahu Léčení trvá dlouho přestávka v práci Destruktivní řešení - operace Po vyléčení mají tendenci se vracet

  4. Patologické změny v zápěstí Zanícení měkkých tkání Šlach Karpálních tunelů • Pozn.: Karpální tunel je vazivové pouzdro v zápěstí, v němž klouzají šlachy, spojující prsty se svaly.

  5. Příčiny potíží Mechanické Způsobeno třením šlachy uvnitř vazivového pouzdra Špatná výživa a regenerace tkáně Způsobeno stlačením cév, zásobujících ruku a zápěstí Infekce

  6. Mechanické příčiny potíží Opakování pohybu mnohokrát denně Repetitve Strain Injury Vibrace z počítače Přenášejí se do ruky (umístěte počítač na zem nebo na gumovou podložku) Vibrace z denního života Jízda na kole (použijte dobré gumy  a pěnu na řidítkách)! Práce s vibrujícími stroji

  7. Špatná výživa a regenerace tkáně Ruka jako polštář Ruce na peřině Zalomení zápěstí (pomůže lomená klávesnice) Neuvolněné svaly – sprinty (relaxujte tělo) Křečovité držení myši Stažená ramena a krk Hodinky Chlad (pomůžou bezprsté rukavice) Extra výživa pro klouby a šlachy(Geladrink)

  8. Odkazy a ke stažení Článek o této přednášceKe stažení Video nahrávku (formát swf) a Podcast (formát mp3) RSI What Helps – sekce na blogu autora, věnující se RSI Micah's RSI Tips – Micahova stránka RSI tipů vždy s 1-4 hvězdičkami, jak hodně daný tip pomohl.

More Related