rekenen eigenvaardigheid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekenen Eigenvaardigheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekenen Eigenvaardigheid

play fullscreen
1 / 4

Rekenen Eigenvaardigheid

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Rekenen Eigenvaardigheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rekenen Eigenvaardigheid Hoofdstuk 1: Handig rekenen

  2. Opm: foutje op pag. 3. Voorbeeldsom moet zijn (3x4)x4=3x(4x4)Opm: Je kunt verder spoelen als de eigenschap je duidelijk is Uitlegfilm Hoofdstuk 1: Handig Rekenen Flipping the classroom Zie voor extra filmpjes op de volgende twee dia’s

  3. Extra uitlegfilmpjes • 6720,12+299,99= http://edcr8.co/JipuzO • (3 1/4 x 4,7) + (4,7 x 1 3/4) = http://www.educreations.com/lesson/view/rekenen-eigenvaardigheid-hoofdstuk-1/2789975/ • 762636+19897= http://edcr8.co/UGq4wz • 57007 - 1298 = http://www.educreations.com/lesson/view/rekenen-eigenvaardigheid-hoofdstuk-1/2789590/ • 425,346-23,898= http://edcr8.co/L3qY4J • 834-3,02-196,98= http://edcr8.co/IVHsKM

  4. 24 x 175 = http://www.educreations.com/lesson/view/rekenen-eigenvaardigheid-hoofdstuk-1/2789332/ • 4 2/5 x 2 1/2 = http://www.educreations.com/lesson/view/rekenen-eigenvaardigheid-hoofdstuk-1/2790198/ • 3x44+56x14,5+17x44+56x35,5= http://edcr8.co/MAbQXY • 3,6:12= http://edcr8.co/IPhdpG • 2 1/4 : 4 1/2 = http://www.educreations.com/lesson/view/rekenen-eigenvaardigheid-hoofdstuk-1/2789460/ • 25025,025:25= http://edcr8.co/IVHCC0