Download
nevaljanost ugovora n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nevaljanost ugovora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nevaljanost ugovora

Nevaljanost ugovora

303 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nevaljanost ugovora

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nevaljanost ugovora Ništetnost i pobojnost Krajnji učinak – ex tunc Razlozi za ništetnost i pobojnost različiti – procjena koliko je važno – javnopravni interes ili privatnopravni interes Apsolutna i relativna ništavost

  2. Ništavost • Opća odredba - ugovor je protivan Ustavu, prisilnim propisima ili moralu društva • ugovor je ništav, ako cilj pravila ne upućuje na drugu posljedicu ili ako zakon ne upućuje na drugu sankciju • jednostrana zabrana sklapanja ugovora • nema ništavosti, ako zakon ne predviđa drugačije

  3. Posljedice ništavosti Je li ispravno kazati da nema pravnih učinaka? svatko vraća što je primio ako ne može, naknada u novcu prema cijenama u trenutku donošenja odluke (zašto?) Ugovaratelj koji je kriv, odgovara suugovaratelju za štetu, ako on nije znao niti morao znati za uzrok ništetnosti

  4. Djelomična ništavost ništavost neke odredbe ne znači ništavost cijelog ugovora iznimka – ako je ta odredba bila odlučujuća pobuda za sklapanje ugovora ili uvjet za njegovo sklapanje Iznimka od iznimke

  5. Konverzija i konvalidacija ništav ugovor ne može postati pravovaljan no, ništavost se ne može isticati, ako je zabrana bila manjeg značenja, a ugovor je ispunjen Makar nema konvalidacije (barem ne formalno), postoji konverzija (pretvaranje namjeravanog ugovora u drugi)

  6. Isticanje ništavosti ‘sud pazi po službenoj dužnosti’ Svatko zainteresiran se može pozivati + državni odvjetnik Može se isticati na svaki način neograničeno

  7. Pobojnost Ograničena poslovna sposobnost stranke, mane volje (prijetnja, prijevara, bitna zabluda), određeno u ZOO-u ili posebnim propisom Zahtjev da se ugovor poništi

  8. Posljedice pobijanja Isto kao i ništetnost Samo ugovorna strana koja se štiti Subjektivni rok 1 godina, objektivni 3 godine