Download
u inci me unarodnih sporazuma koje sklopi eu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Učinci međunarodnih sporazuma koje sklopi EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Učinci međunarodnih sporazuma koje sklopi EU

Učinci međunarodnih sporazuma koje sklopi EU

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Učinci međunarodnih sporazuma koje sklopi EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Učinci međunarodnih sporazuma koje sklopi EU Tamara Ćapeta 2011.

  2. Izravni učinak međunarodnih sporazuma? • Imaju li međunarodni sporazumi koje sklopi EU izravni učinak i pod kojim uvjetima? • ES priznao izravni učinak: predmet 104/81 Kupferberg(sporazum o trgovini s Portugalom); predmet 12/86 Demirel(sporazum s Turskom) • ES priznao i izravni učinak odluka koje usvoje tijela osnovana međunarodnim sporazumom: predmet C-128/89 Sevince

  3. Uvjeti za izravni učinak • Isti kao i ostalih normi EU: norma mora biti jasna, precizna i bezuvjetna, kad je se interpretira u njenom kontekstu • Izravni učinak ne ovisi o reciprocitetu • Međutim, ako generalno svrha međunarodnog sporazuma ne podržava priznavanje izravnog učinka, tada ga ni norme koje zadovoljavaju uvjete neće imati – GATT, WTO

  4. Izravni učinak sporazuma o pridruživanju • Izravni učinak Europskih sporazuma: Odredbe o pravu poslovnog nastana: predmeti C-63/99 Gloszczuk; C-235/99 Kondova; C-257/99 Barkoci i Malik; C-268/99 Jany Odredbe o zabrani diskriminacije legalno zaposlenih: C-438/00 predmet Kolpak • Izravni učinak ostalih sporazuma o pridruživanju: Predmet C-265/03 Simutenkov

  5. Važnost priznavanja izravnog učinka • Pojedinci, uključujući državljane trećih država, kojima sporazumom EU priznaje određena prava mogu se na ta prava pozvati pred tijelima država članica da bi otklonili primjenu suprotnih nacionalnih pravila • U Hrvatskoj – važno zbog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

  6. Interpretacija međunarodnih sporazuma • Ovisna o kontekstu i svrsi koja se sporazumom želi ostvariti • Zrcalne odredbe nemaju nužno jednako značenje u međunarodnom sporazumu kao i u Osnivačkim ugovorima • Predmet 270/80 Polydor

  7. Interpretacija u korist pojedinca • Primjer: pojam poslovnog nastana u Europskim sporazumima o pridruživanju • Pravo poslovnog nastana obuhvaća i pravo na ulazak u zemlju i pravo boravka • Može biti ograničeno u svrhu dokazivanja ‘stvarne namjere’ osobe u pitanju da se poslovno nastani, a ne traži posao na tržištu rada

  8. Primjer • Predmet Jany – značenje pojma ‘ekonomska aktivnost samozaposlene osobe’ jednako u kontekstu Europskog sporazuma kao i u kontekstu Osnivačkog ugovora • Pravo poslovnog nastana daje i pravo na boravak • Državljani trećih država na koje se odnosi sporazum mogu se pozvati na takvo pravo pred sudom i drugim tijelima