Download
a r vidl t fogyaszt i d nt sek s az nkontroll kapcsolat nak gazdas gpszichol giai elemz se n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A „rövidlátó” fogyasztói döntések és az önkontroll kapcsolatának gazdaságpszichológiai elemzése Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet SZTE GTK PhD. hallgató

  2. A prezentáció szerkezete • Cél: • A gazdaságtani értelemben vett önkontroll alkalmazási lehetőségeinek elemzése • Kulcspontok • A fogyasztói rövidlátás jelentősége az intertemporális döntésekben • A fogyasztói önkontroll-folyamatok lehetséges pszichológiai háttere • Az egészséggel kapcsolatos intertemporális döntések összevetése a fogyasztással kapcsolatos intertemporális döntésekkel egy empirikus példában • Gyakorlati konklúziók

  3. Mit jelent a fogyasztó intertemporális döntése? • Az alap: a racionális választás elmélete • Közgazdaságtan: minden fogyasztói döntés racionális • Becker és Murphy (1988) – racionális addikció elmélete • a fogyasztó konzisztens preferenciasort alakít ki és azt következetesen alkalmazza • temporális preferenciaráta (TPR) • empirikus kutatások komoly problémákat jeleznek • Thaler (1981): preferenciafordulás demonstrálása • Közgazdaságtani értelemben itt rosszul jártak a résztvevők: olyan kimenetet preferáltak, ami nem a maximális hasznossággal járt együtt • Rövidlátó-e ez a fogyasztó?

  4. A rövidlátó fogyasztói döntés a közgazdaságtanban és a pszichológiában • Stutzer és Frey (2006): rövidlátó fogyasztói döntés: • a jelenbeli fogyasztásra koncentrál, miközben annak lehetséges jövőbeli következményeit elhanyagolja • lehetséges magyarázat: a fogyasztó akaraterejének gyengesége • Muraven és Baumeister, 2000, 248. o.) • „az önkontroll folyamatok úgy is értelmezhetőek, mint a kontrollált folyamatok egy nagyobb alcsoportja, melyek során a self erőfeszítést tesz arra, hogy inkább kontrollt gyakoroljon saját válaszai felett minthogy hagyja azokat a maguk automatikus vagy normál módján lezajlani” Észlelési hiányosság! Viselkedéses „kuplung” (A cselekvés késleltetésének hiányossága)

  5. Illusztráció egy kutatásból • Kutatási kérdés • Van-e az önkontroll személyiségvonásának mérhető szerepe az intertemporális döntésekben? • Vizsgált változók • függő változó (pszichológiai) • az önkontroll mérhető szintje a Baumeister skála alapján • független változók (magatartásgazdaságtani) • egészséggel kapcsolatos fogyasztói döntés • fogyasztási/megtakarítási döntés

  6. A minta bemutatása • Résztvevők: • 311, a Szegedi Tudományegyetemen tanuló levelező hallgató • háromnegyede (74,1%) nő, és egynegyede (25,1%) férfi • Az életkori megoszlás [20,58] év közötti • az átlagéletkor 32,81 év, a minta szórása 7,84 év volt. • A válaszadók • 26,4%-a egészségtantanári képzésben (82 fő), • 38,3% a mérnökkaron vett részt mérnök-, gépész-, vagy menedzserképzésben (119 fő), • 33,8% pedig művelődési menedzser képzést végzett (105 fő)

  7. Egészséggel kapcsolatos döntés • Kisebb reumatológiai probléma • A) Azonnal ható gyógyszer, a fájdalmat okozó reumatikus probléma azonban nem szűnik meg. • B) Folyamatos gyógytorna, amely azonban egy éven belül tartós javulást hozhat Fogyasztási – megtakarítási döntés • Ha most nyerne 500.000 Ft-ot a lottón, melyik alternatívának megfelelően használná fel ezt az összeget? • A) egy-két hónapon belül elköltené a fenti összeget • B) félretenné és valamilyen megtakarítási formában kamatoztatná, hosszabb távú céljai érdekében

  8. Két döntési helyzetben megnyilvánuló intertemporális preferenciák és az önkontrollszint kategóriák összevetése (sorszázalékok)

  9. Konklúziók • Az előző gondolatmenetből adódó következtetések: • gyenge önkontrollal is preferálhatja valaki az egészséges alternatívát és erős önkontrollal is választhatja valaki az egészségtelen alternatívát • az önkontrollt igénylő döntéseknek önmagukban nincs értéktartalmuk! • az egészségtelen magatartás önmagában nem feltétlenül jár együtt gyenge önkontrollal • a kulcs: a bizonytalanság  a gyenge önkontrollal rendelkező ember nagyobb eséllyel cselekszik következetlenül • nagyobb a külső hatások szerepe: ez erősíti pl. az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés révén kialakított szociális normák szerepét! • az erős önkontrollal rendelkezők esetében valószínűleg az egyéni meggyőzés a fontosabb

  10. Köszönöm a figyelmet!