Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVNE OBLASTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVNE OBLASTI

PRAVNE OBLASTI

91 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRAVNE OBLASTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRAVNE OBLASTI

  2. Član 6 ZoM ne smatraju se: bilteni, katalozi i druge publikacije, namijenjeni isključivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila...

  3. Pravni akt SAVJETA EVROPE, čijom ratifikacijom su države prihvatile obavezepoštovanjapravaisloboda, kaoipriznavanjenadležnostiEvropskogsudazaljudskaprava. Monitoring izvršnosti odluka vrši Komitet ministara.

  4. GARANCIJE SLOBODE MASMEDIJA KONSTITUTIVNI ELEMENTI

  5. I • SADRŽINA • OBLIK- • SREDSTVO- • Iskaz ? Vrednosni, činjenični II TRAŽITI INFORMACIJE I IDEJE - ?! II.1...od svakog dostupnog izvora... II.2...od DRŽAVE... (Slobodan pristup informacijama)