1 / 9

Noorderlicht en zuiderlicht

Noorderlicht en zuiderlicht. Wij kozen voor dit natuurverschijnsel omdat we bijna niks wisten over het poollicht maar vonden het wel heel mooi. Daardoor hebben we veel opgezocht en hebben er nu een mooie presentatie van gemaakt. Wat weten we al van het poollicht het ontstaan van het poollicht

urbana
Télécharger la présentation

Noorderlicht en zuiderlicht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Noorderlicht en zuiderlicht Wij kozen voor dit natuurverschijnsel omdat we bijna niks wisten over het poollicht maar vonden het wel heel mooi. Daardoor hebben we veel opgezocht en hebben er nu een mooie presentatie van gemaakt.

  2. Wat weten we al van het poollicht • het ontstaan van het poollicht • Mythes van het poollicht • Kleuren van het poollicht • Filmpje, vormen en plaatjes van het poollicht • En een Quizzz inhoud Geniet er van!!

  3. Wat weten we al van het poollicht ,hoe ontstaat het en welke kleuren komen er in voor Wat weten we van het poollicht

  4. Het poollicht is een natuurverschijnsel dat ontstaat als elektrisch geladen deeltjes van de zon in de richting van de aarden komen. Aurora Borealis noordpool Aurora Australis zuidpool Het ontstaan van het poollicht Gemaakt door: Randa en Floor.

  5. Vroeger was het poollicht een mysterie geworden door alle verhalen en sprookjes. Mythen over het poollicht Gemaakt door: Randa en Floor.

  6. het poollicht heeft veel kleuren die niet allemaal hetzelfde zijn. Maar wat voor kleuren zijn het dan? De kleuren hangen af van de hoogte waar de deeltjes tegen elkaar aan botsen. Het zichtbare poollicht is ongeveer 90 tot 150 km boven de plaats waar je het ziet. 150 km en hoger= roodlicht 150-120 km = geelgroenlicht 120 km en lager= blauwpaarslicht Kleuren van het poollicht Gemaakt door: Randa en Floor.

  7. Filmpje, vormen en plaatjes van het poollicht http://www.youtube.com/watch?v=dWR4vOo4QCQ

  8. Vraag…. Wat voor kleuren komen in het poollicht voor? noem ze allemaal en ook hoe hoog ze voorkomen. Wat mag je volgens de mensen niet voor het poollicht doen? en waarom niet ? Hoe ontstaat het poollicht? Hoe hoog is het poollicht boven de plek waar het zich voor doet ? schat in meters. Wat vind jullie groepje van het poollicht? Hoeveel mythen hadden wij over het poollicht verteld en hoe gingen ze? Hoe heet het poollicht op de noord en zuidpool? Hoeveel onderwerpen hadden wij? En hoe heten ze? Hoe lang duurde het filmpje ongeveer en wat werd daarin verteld? Wanneer ontstaat het noorderlicht? Quizzz Einde gemaakt door Randa en Floor.

  9. Bronnen: youtube, google

More Related