Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-dienstverlening UWV naar 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-dienstverlening UWV naar 2015

E-dienstverlening UWV naar 2015

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

E-dienstverlening UWV naar 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-dienstverlening UWV naar 2015

 2. E-dienstverlening UWV naar 2015 E-dienstverlening UWV naar 2015

 3. Agenda • Zorgen congres clientenparticipatie • Historie E-dienstverlening • Koers • Invloed UWV • Concrete ontwikkelingen e-dienstverlening tot 2015 • Clickdemo MijnUWV • Pauze • Clickdemo Werkm@p • Meedenken & meetesten brainstorm E-dienstverlening UWV naar 2015

 4. Zorgen congres clientenparticipatie Toegang tot diensten voor niet computer- & communicatiefvaardigen Duidelijke/transparante/simpele communicatie Meedenken en meetesten door clientenraadsleden Aandacht voor clientenraden via het digitale kanaal

 5. Historie e-dienstverlening Voor 2011: E-dienstverlening vrijblijvend kanaal E-dienstverlening UWV naar 2015

 6. Historie e-dienstverlening • In 2011: • Kabinet kiest voor eigen verantwoordelijkheid • Terugtrekken uit vestigingen • Versnelde ontwikkeling E-dienstverlening E-dienstverlening UWV naar 2015

 7. Koers • Iedereen gebruikt E-dienstverlening • Ondersteuning digitale kanaal • Baliedienstverlening alleen voor klanten met meeste noodzaak E-dienstverlening UWV naar 2015

 8. Invloed UWV • Invulling digitale dienstverlening • Volgorde van digitalisering diensten E-dienstverlening UWV naar 2015

 9. Invloed UWV Ik ben/word werkloos (WW) Ik ben bijna 2 jaar ziek en heb (g)een werkgever (WIA) Ik kom van school en heb door een handicap een probleem bij het vinden van werk (Wajong) Ik ben ziek en ontvang geen loon meer (ZW) Ik ben bijna 2 jaar ziek en heb (g)een werkgever (WAO) Overige klantprocessen 2012 2015 E-dienstverlening UWV naar 2015

 10. Concrete ontwikkelingen e-dienstverlening tot 2015 5 sporen: • Ombuigen naar digitale interactie • Ontwikkelen volwassen internetkanaal • Communicatie • Ontwikkelorganisatie • Ontwikkelen kanaalinformatie E-dienstverlening UWV naar 2015

 11. Ombuigen naar digitale interactie • Ombuigen post • Enkel digitaal betaalspecificaties en jaaropgaven • Later stadium brieven en beschikkingen • Opt-out • Ombuigen telefonie via bijvoorbeeld: • Digitale ziekmelding • Inzicht in status aanvraag • Afsprakenservice E-dienstverlening UWV naar 2015

 12. Ontwikkelen volwassen internetkanaal • Één Mijnomgeving • Generieke diensten: • Mijn gegevens • Mijn arbeidsmarkt • Mijn Uitkering • Mijn e-werkcoach • Mijn UWV-contact E-dienstverlening UWV naar 2015

 13. Ontwikkelen volwassen internetkanaal E-dienstverlening UWV naar 2015

 14. Ontwikkelen volwassen internetkanaal

 15. Communicatie • Communicatie algemene koers • Ondersteuning niet digivaardigen • Overal verwijzen naar digitale kanaal • Verplichting digitale kanaal E-dienstverlening UWV naar 2015

 16. Ontwikkelorganisatie • Opzetten internet ontwikkelorganisatie • Verbeteren: • Snelheid reageren • Stabiliteit • Veiligheid • Eenduidigheid informatie E-dienstverlening UWV naar 2015

 17. Ontwikkelen kanaalinformatie • Zijn we op koers? E-dienstverlening UWV naar 2015

 18. Clickdemo MijnUWV E-dienstverlening UWV naar 2015

 19. Pauze E-dienstverlening UWV naar 2015

 20. Clickdemo Werkm@p E-dienstverlening UWV naar 2015

 21. Meedenken & meetesten brainstorm • Rol werkgroep E-dienstverlening CCR • Inhoudelijke betrokkenheid: • Signalen & ideeën • ontwerpen & testen E-dienstverlening UWV naar 2015

 22. Brainstorm: afsprakenservice In hoeverre kan/wil de CR meepraten over: • De afsprakenservice? Geef zo concreet mogelijk aan hoe we daar invulling aan kunnen geven? E-dienstverlening UWV naar 2015

 23. E-dienstverlening UWV naar 2015