Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 200 8 / 2009 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 200 8 / 2009 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 200 8 / 2009 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

374 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 200 8 / 2009 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2008 / 2009 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK GENEL KURULU’NA HOŞGELDİNİZ 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 2. Akademik Genel Kurul Programı • DekanProf.Dr.H.Yılmaz Kaptan’ın sunumu • Fakültemize Genel Bakış • Bölümlerimiz • Öğrencilerimiz ve Derslerimiz • Bütçemiz • Akademik Faaliyetlerimiz • Diğer Konularda Bilgilendirme • Kurul Üyelerimizin Görüş, Öneri, Dilek ve Temennileri • Plaket ve Belge Töreni • Kapanış 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 3. Fakültemize Genel Bakış • Bölümlerimiz • Öğrencilerimiz ve Derslerimiz • Bütçemiz 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 4. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 4

 5. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 5

 6. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 6

 7. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 7

 8. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 8

 9. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 9

 10. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 10

 11. 93 İdari Personelin Bölümlere Göre Dağılımı 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 11

 12. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 12

 13. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 13

 14. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 14

 15. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 15

 16. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 16

 17. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 17

 18. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 18

 19. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 19

 20. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 20

 21. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 21

 22. FAKÜLTE BÜTÇEMİZ 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 22

 23. Bütçe Yönetim Prensipleri:1- Bütçenin daha etkin kullanımı için bütün fasılların bölümlere dağıtılmasından vazgeçilmiştir.2- Her yıl sene başında toplam fakülte bütçemizin durumu bölümlerimize yazılarak, bu durum çerçevesinde bölümlerimizin ihtiyaç bildirmeleri istenmektedir.Bölümlerimiz taleplerini Dekanlığımıza bildirmektedir. Bu uygulama ile bölümlerimizin çoğu ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bütün bölüm başkanlarımıza, bu konuda gösterdikleri olumlu yaklaşım için teşekkür ederim. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 23

 24. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 24

 25. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 25

 26. 2008 yılından itibaren yolluk taleplerindeki bölümler arasındaki uygulama farkı ortadan kaldırılarak, herkese aynı durumda aynı yolluk verilmesi uygulamasına geçilmiş ve tüm talepler bu çerçevede karşılanmıştır.2009 yılı yolluk ödemeleri Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yükseltilerek aşağıdaki gibi uygulanmıştır.Yurt İçi (Uluslararası) 300 500 TLYurt Dışı (Uluslararası) 500 700 TLYurtdışı (Denizaşırı-Uluslararası) 750 1.000 TLYurt Dışı (BAB Destekli) 400 500 TL(yılda bir defa)Yurt içi görevlendirme : 400 TLYurtdışı görevlendirme : 500 TLDoçentlik sınavlarında Jüri Üyeliği için görevlendirmenin tamamı karşılanmaktadır. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 26

 27. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 27

 28. Akademik Faaliyetlerimiz 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 28

 29. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 29

 30. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 30

 31. Mühendislik Fakültesi 2008 243 Makale SCI + 151 Öğretim Üyesi 30 Öğretim Gör. 25 Uzman 140 Araş.Gör. Öğretim Üyesi Oran : 1,61 Öğr.Üye. + Öğr.Gör. Oran : 1,34 Öğr.Üye. + Öğr.Gör. +Uzman Oran : 1,18 Öğr.Üye. + Öğr.Gör. +Arş.Gör. Oran : 0,76 Tümü Oran : 0,70 Mühendislik Fakültesi 2009 221 Makale SCI + 154 Öğretim Üyesi 29 Öğretim Gör. 21 Uzman 148 Araş.Gör. Öğretim Üyesi Oran: 1,61 Öğr.Üye.+Öğr.Gör. Oran: 1,21 Öğr.Üye.+Öğr.Gör.+Uzm. Oran: 1,08 Öğr.Üye+Öğr.Gör+Arş.Gör Oran: 0,67 Tümü Oran: 0,63 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 31

 32. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 33. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 33

 34. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 34

 35. Diğer Konular 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 35

 36. Ulusal ve UluslararasıDüzeyde Ödül Alan Öğretim Elemanlarımız • Prof. Dr. Vural Gökmen (Gıda Mühendisliği Bölümü) • Prof. Dr. Kadir Dirik (Jeoloji Mühendisliği Bölümü) • Prof. Dr. Süheyla Özbey (Fizik Mühendisliği Bölümü) 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 36

 37. 6.Proje Sergisinde, Fakülte 1.sine 1.000 TL, Fakülte 2.sine 750 TL, Fakülte 3.süne 500 TL ve Bölüm Birincilerine 500’er TL ödül verilmiştir. Bu sene, 7.Proje Sergisine katılacak bitirme projelerinde kullanılmak üzere, her bölümümüze 1.000 TL aktarılmıştır. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 37

 38. 6. PROJE SERGİSİ Fakülte Birincisi PROJENİN ADI: : Yarı Etkin Mikroişlemci Denetimli Protez Diz Eklemi Tasarımı Proje Yürütücüsünün Adı : Doç.Dr. Atila Yılmaz Bölümü : Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Öğrencinin Adı : Hıdır Aşkar, M.Hakan Akşit, Veli Gürses, İlker Günay Fakülte İkincisi PROJENİN ADI: : Text-independent Speaker Recognition Proje Yürütücüsünün Adı : Yrd.Doç.Dr.Yakup Özkazanç Bölümü :Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Öğrencinin Adı : Mehmet Polat Fakülte Üçüncüsü PROJENİN ADI: : Tarihi Yapılarda, Yapı Elemanlarının Bağlayıcı Maddelerinin Araştırılması Proje Yürütücüsünün Adı : Dr. A. Kemal CENGİZ Bölümü : Maden Mühendisliği Bölümü Öğrencinin Adı : Yusuf Ceylan, Serdar Ergün 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 38

 39. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 39

 40. ÇEVRE DUYARLILIK ÖZEL ÖDÜLÜ Bölümü : Kimya Mühendisliği Bölümü PROJENİN ADI : Atık Ekmek ve Kağıt Çamurundan Biyobozunur Plastik Eldesi Proje Yürütücüsünün Adı : Prof.Dr.Deniz TANYOLAÇ Öğrencinin Adı : Tuba Yazıcı, Serdar Asmaoğlu, Ebru Hilal Acar ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ Bölümü : Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü PROJENİN ADI : Ankara İçin Enver Tasarımı Proje Yürütücüsünün Adı : Prof. Dr. Ayhan YILMAZER Öğrencinin Adı : Ayşe Dokuz ÖZ KAYNAK KULLANIMI ÖZEL ÖDÜLÜ Bölümü : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü PROJENİN ADI: : Yarı Etkin Mikroişlemci Denetimli Protez Diz Eklemi Tasarımı Proje Yürütücüsünün Adı : Doç.Dr. Atila YILMAZ Öğrencinin Adı : Hıdır Aşkar, M.Hakan Akşit, Veli Gürses, İlker Günay 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu 40

 41. Bazı Yeni Bilgiler 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 42. Atanma Kriterleri (Yrd.Doç.) • Anabilim dalı veya bölümdeki öğretim üyelerinin (doçent + profesörler) en az 2/3'ünün olumlu kararı, • Lisans sonrası dönemde kendi bilim alanında yurtdışında (kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul ettiği ve isimlendirdiği ve üniversite yönetim kurulunun onay verdiği kurumlarda) en az 4 ay süre ile bilimsel çalışma yapmış olmak (4 ay, iki yıl içerisinde, en az bir ay olmak kaydıyla ikiye bölünebilir) ve bunu belgelemek veya • Yardımcı Doçentlik başvurularında istenen yayınların 2 katını yapmış olmak 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 43. Yabancı Dil Minimum Puanları • Yüksek Lisans Giriş60 • Doktora70 • Arş.Görevliliği (50/d) Türkçe Eğt.: Y.Lisans60Doktora:70 • Arş.Görevliliği (50/d) % 30 yada Tamamen Y.Dil:75 • Arş.Görevliliği (33/a) Türkçe Eğitim: 65 • Arş.Görevliliği (33/a) % 30 yada Tamamen Y.Dil.: 70 • Yrd.Doç.80 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 44. Ö Y P 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 45. FARABİ • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK • Amaç • MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. • Kapsam • MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim esaslarını kapsar. • MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programının bütün öğrenci ve öğretim üyelerine duyurulması ve katılımcıların belirlenmesine ilişkin işlemleri şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak yürütür. 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 46. NORM KADRO UYGULAMASI YÖK kararı ile Bütün Üniversitelerde olduğu gibi Hacettepe Üniversitesinde de Torba Kadro Uygulamasından Norm Kadro Uygulamasına Geçilmiştir (15 Mayıs 2009) 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 47. Öğretim Üyesi kadrosu dışındaki kadrolara atanacak öğretim elemanları hakkında YÖK tarafından çıkartılan yönetmelikte Danıştay kararıyla yapılan değişiklik (Lisans Akademik ortalaması, puanlama sistemi ve sözlü sınavın yazılıya çevrilmesi) 1. İlanlarda lisans akademik ortalaması belirtilmeyecek, 2. Ön Değerlendirme (değişmedi) ALES % 60 Y.Dil %40 3. Değerlendirme (değişti) Eski : ALES %55 Lisans Ak.Ort. %15 Y.Dil %15 Sözlü Sınav %15 Yeni : ALES %30 Lisans Ak.Ort. %30 Y.Dil %10 Yazılı Sınav %30 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 48. Aynı yönetmelikte yine Danıştay kararıyla 50.maddeden 33’e geçecekler için düzeltme (Yeniden ilan şartı yok ancak, 33.madde için üniversite kriterlerine uyulacak) 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 49. Türkçe eğitim yapan bölümlerle ilgili gelişmeler Hazırlık sınıfının mecburi olması için %30 ya da tamamen yabancı dille eğitim, Aksi halde Hazırlık sınıfı ya açılmaz ya da açılır ama öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına giderler 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu

 50. Bina büyük bakım onarımları hakkında gelişmeler Fizik, Nükleer, Jeoloji, Maden ve Ele.Elo. Bölümleri Rektörlük tarafından planlandı. Nükleer En.Müh. Bölümünde Büyük Bakım Onarım çalışmalarına Aralık ayı içerisinde başlandı, geçici olarak Fizik ve Makine Mühendisliği Bölümüne taşındılar. Jeo. ve Fotog. Müh. Bölümümüzün iki sınıfı hazırlandı 14 Aralık 2009 2008-2009 Akademik Genel Kurulu